Всеукраїнський науково-методичний Інтернет-семінар «Ономасіологія, мотивологія: сучасні парадигми дослідження» (ONOMA 2011)

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

24-25 березня 2011 року кафедра практичного мовознавства,
Міжвідомчий науково-дослідний центр прикладної лінгвістики УДПУ імені Павла Тичини,
Міжвідомчий науково-дослідний центр когнітивної і прикладної лінгвістики,
Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського та УИІФ НАН України,
Інститут української мови НАН України проводять
Всеукраїнський науково-методичний Інтернет-семінар «Ономасіологія, мотивологія: сучасні парадигми дослідження»

Роботу семінару плануємо здійснювати за такими напрямами:
1. Теоретичні аспекти ономасіології та мотивології.
2. Ономасіологія, мотивологія та сучасна лексикографія.
3. Ономасіологічні та мотивологічні дослідження лексики різних функціональних сфер.
4. Когнітивні аспекти ономасіологічних та мотивологічних досліджень

Оргкомітет семінару планує розміщувати тези на Web-сторінці за адресою: prlingv.at.ua.
За результатами семінару буде надруковано збірник тез доповідей.
Робочі мови семінару – українська, російська, англійська.
Термін подання тез – до 11 березня 2011 року.
Вартість публікації у збірнику тез складає 20 грн. за сторінку. Оплату надсилати поштовим переказом на адресу: Денисюк Ірина Анатоліївна, До запитання, вул. Садова, 30а, м. Умань, Черкаська обл., 20308.
Вимоги до оформлення тез:

Обсяг – 2-4 сторінки, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі поля – 2 см, редактор Word, тип файлу RTF. Сторінки не нумеруються. Кінцеві зноски оформляються у квадратних дужках, де вказується номер джерела з переліку і через кому сторінка, на якій викладене відповідне положення.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника семінару.
У першому рядку праворуч друкується ім’я та прізвище автора напівжирними літерами, нижче – назва міста, через один рядок посередині аркуша назва статті великими літерами. Через один рядок подається основний текст (вирівнюється за шириною); після нього – список використаних джерел (в алфавітному порядку).
Зразок оформлення тез:
Валентина Петрова,
м. Умань
МОТИВАЦІЯ ФЛОРОНОМЕНІВ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ
Текст тез
Список використаних джерел
Матеріали на семінар надсилати на електронну адресу: prlingv@ukr.net. Необхідно надіслати:
1. Текст тез.
2. Відомості про авторів (окремим файлом: домашня адреса, код міста, телефон, e-mail, місце роботи, посада, вчене звання, науковий ступінь).
3. Відскановану копію документа про оплату.
Адреса оргкомітету:
Кафедра практичного мовознавства,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаська обл.,20300.Контактні телефони: 097-340-96-96; 04744-3-05-88 e-mail: prlingv@ukr.net

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon ONOMA-2011.doc67.5 КБ