Всеукраїнська науково-практична конференція "Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Музей українського народно-декоративного мистецтва

Всеукраїнська науково-практична конференція "Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція" відбудеться 14-15 листопада 2008 року

Метою конференції є залучення музейних працівників, науковців, дослідників мистецтва до всебічного вивчення музейних колекцій і шляхів їх комплектування, до наукового опрацювання як окремих музейних предметів, так і певних груп пам’яток, до проведення атрибуції творів.

Заявки до участі в роботі конференції у вигляді назви теми та короткого резюме просимо надати до 1 вересня 2008 року, вказавши при цьому своє ім’я, по батькові, прізвище, науковий ступінь, місце роботи, посаду, адресу, контактний телефон.

Доповіді подаються по прибутті на конференцію на дискетах для РС з обов’язковим наданням друкованої копії.

Вимоги до оформлення матеріалів: Обсяг 8–10 сторінок, формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5; поля: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм; 2-3 ілюстрації в електронному вигляді, в кінці тексту – посилання на цитовані джерела та літературу за правилами бібліографічного опису, перелік ілюстрацій, список умовних скорочень; посилання у тексті слід наводити у квадратних дужках. Музей зберігає за собою право редагування. Планується видання збірника матеріалів конференції.

Оплата витрат для учасників конференції за рахунок організації, яка відряджає. Організаційний внесок – 20 грн.

У рамках конференції відбудуться:

- виставка творів Г. Собачко-Шостак (декоративний розпис) – до 125-річчя від дня народження;

- дефіле „Український народний костюм ХІХ–ХХ століть”;

- ознайомлення з колекцією музею.

Довідки за телефонами: 380 (44) 254-36-42; 380 (44) 280-13-43

E-mail: musukrndm@kv.ukrtel.net