I ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ І НАУКИ В УКРАЇНІ: НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДЛЯ ДОРОСЛИХ»

Розділ: 

Дата події: 

Четвер, 17 Грудень, 2015

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Мета конференції: з’ясувати стан розробки методологічних, теоретичних та методичних засад неформальної освіти дорослих як основи вироблення рекомендацій для управлінців, науково-педагогічних працівників та освітян з питань підвищення ефективності зазначеного процесу.
Учасники конференції:
до участі в конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти та студенти, працівники районних (міських) методичних кабінетів, директори, заступники та вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, представники громадських об’єднань, соціологи, психологи, усі зацікавлені особи.
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Неформальна освіта фахівців в Україні та за кордоном.
2. Неформальна освіта дорослих засобами мистецтв і ремесел.
3. Розвиток професійних навичок.
4. Профорієнтація населення.
5. Мислення, спілкування і співробітництво в системі ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців.
6. Інформаційні технології в освіті: цифрова грамотність.
7. Історія освіти та педагогіки.
8. Загальна, соціальна та спеціальна педагогіка.
9. Навички материнства і батьківства.
10. Професійна культура фахівця.
11. Національно-патріотичне виховання.
12. Миротворча школа.
13. Накопичувальні оздоровчі технології: фітнес, рекреація та відновлення фахівця.
14. Інші напрями педагогічного спрямування.