Волинська ікона: дослідження та реставрація

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Дата проведення: 01.10.2009
Місце проведення: Україна, м. Луцьк

"Волинська ікона: дослідження та реставрація"
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ // ВОЛИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

у жовтні 2009 року на базі Музею волинської ікони – відділу Волинського краєзнавчого музею проводять ХVI міжнародну наукову конференцію "Волинська ікона: дослідження та реставрація", приурочену 105-й річниці від дня народження українського мистецтвознавця Павла Жолтовського.

Для обговорення на конференції пропонується тематика:

- Павло Жолтовський та дослідження волинського іконопису;

- Дослідження і реставрація волинського іконопису;

- Каталогізація музейного фонду сакрального мистецтва;

- Холмська Чудотворна ікона Божої Матері.

Планується видати збірник матеріалів конференції. Тези та матеріали приймаються до 1 вересня 2009 року із врахуванням наступних вимог:

1. Обсяг роботи 6-8 сторінок тексту, набрано в редакторі Word (шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. Оформлення списку літератури та джерел – 12 кегль, інтервал – 1).

2. Посилання на джерела та літературу в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, 12] відповідно до списку використаних джерел та літератури (Джерела та література), що розміщується за абеткою наприкінці тексту.

3. Ілюстрації в електронному варіанті в форматі TIF (300 dpi) або JPEG з підписами до них.

4. Роботи подаються в роздрукованому і електронному вигляді (дискета 3.5. CD-диск). Можна надсилати на електронну адресу музею: volkrmus@lt.ukrtel.net

5. Роздрукований паперовий варіант доповідей повинен бути підписаний автором з правого боку. Відомості про автора подаються на окремому аркуші (домашня адреса, індекс міста. телефон, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада).

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених факторів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо. Статті друкуються в авторській редакції. Оргкомітет залишає за собою право приймати доповіді до публікації з огляду на їх відповідність тематиці конференції.

Матеріали доповідей прохання надсилати не пізніше вказаного терміну за адресою:

43021 м. Луцьк, вул. Шопена, 20. Волинський краєзнавчий музей. Оргкомітет конференції

Телефони для довідок: 4-34-12, 4-56-19

E-mail: volkrmus@lt.ukrtel.net, mvolik@rambler.ru