VIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Екологічний інтелект – 2012»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Дніпропетровський національній університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна (ДНУЗТ) запрошує прийняти участь у роботі VIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Екологічний інтелект – 2012», яка відбудеться на базі кафедри «Хімія та інженерна екологія».

У програмі конференції для роботи відкриті наступні напрямки (секції):

Загальні питання екології

 • Основи екології
 • Екологія людини
 • Екологічна культура
 • Екологія міських систем

Екологічна безпека

 • Екобезпечне функціонування територій з різним рівнем антропогенного навантаження
 • Ресурсо- та енергозберігаючі технології у народному господарстві
 • Проблеми збереження біорізноманіття

Управління природоохоронною діяльністю

 • Стійкий розвиток екологічних систем
 • Економічні та правові аспекти природоохоронної діяльності
 • Екологічний менеджмент
 • Стандартизація та сертифікація у природоохоронній діяльності

Інженерні рішення у охороні довкілля

 • Утилізація та рекуперація відходів
 • Питання очистки промислових викидів
 • Проблеми рекультивації ґрунтів

Очистка та раціональне використання природних ресурсів

 • Очистка природних та стічних вод
 • Водні ресурси
 • Токсикологічні проблеми водних ресурсів

Охорона навколишнього середовища на транспорті

 • Технології ліквідації аварійних емісій забруднюючих речовин на транспорті
 • Природоохоронна діяльність підприємств інфраструктури наземного транспорту
 • Альтернативні джерела енергії в технологіях наземного транспорту

Моделювання, прогнозування та засоби контролю стану навколишнього середовища

 • Моделювання стану об’єктів навколишнього середовища
 • Моніторинг стану навколишнього природного середовища
 • Моделювання екологічної ситуації
 • Аналітична хімія об’єктів навколишнього природного середовища
 • Інструментальні методи контролю за станом довкілля

Форма роботи конференції – очні та дистанційні доповіді.

За результатами конференції матеріали доповідей будуть видані у вигляді окремого наукового видання, та розміщені на офіційному сайті ДНУЗТ. З умовами участі у конференції та вимогами до оформлення матеріалів доповідей можна ознайомитись на офіційному сайті ДНУЗТ www.diit.edu.ua

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська

Дедлайн: 6 квітня 2012 року