VІ Міжнародна науково-практична конференція "Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатори:
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Україна) Гуманітарний інститут Кафедра англійської філології і перекладу СИБІРСЬКИЙ ФЕДЕРАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Російська Федерація) Інститут економіки, управління та природокористування Кафедра ділової іноземної мови

Вартість участі, проживання та харчування:
організаційний внесок вклю чає в себе витрати на видання збірника матеріалів допов і дей (якщо їх обсяг не перевищує встановлених вимог (див. нижче) , програми конф е ренції та реєстраційний вне сок і становить 200 грн . ; оплата здійснюється банківським переказом або вноситься особисто до оргкомітету конференції до 1 0 лютого 201 3 р о ку

Передбачається робота секцій:

1. Переклад фахових текстів – актуальні проблеми і перспективи.

2. Термінологія та перекл ад. 3. Соціокультурні та прагматичні аспекти перекладу.

4. Лексичні, граматичні та стилістичні аспекти перекладу.

5. Перекладацька традиція та перекладознавство.

6. Підготовка перекладачів на сучасному етапі

Веб-сайт: http://ktppnm.kpi.ua/ru/node/299
E-mail Оргкомитета:conferencekiev@i.ua

Організатори:НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Україна) Гуманітарний інститут Кафедра англійської філології і перекладу СИБІРСЬКИЙ ФЕДЕРАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Російська Федерація) Інститут економіки, управління та природокористування Кафедра ділової іноземної мови
Дедлайн: 10.02.2014