Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

„Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку:
(До 100-річчя від дня народження Майстра)”,
яка відбудеться 15 – 17 листопада 2008 року.

На конференції передбачаються наступні секції:
1. Творчість Григорія Кочура й актуальні питання художнього перекладу в Україні.
2. Григорій Кочур як культуролог.
3. Перекладацький доробок Григорія Кочура.
4. Григорій Кочур як теоретик та історик перекладу.
5. Григорій Кочур у колі сучасників і послідовників.
6. Кочурознавство у ХХІ віці.

Доповідь на конференції – 20 хв., обговорення – 10 хв.
Робоча мова конференції – українська, одначе в окремих випадках учасники конференції можуть виголосити доповідь іншою мовою.
Публікація матеріалів конференції – після її проведення.
Текст доповіді обсягом до 10 сторінок просимо подавати особисто під час реєстрації на дискеті разом із одним надрукованим примірником.
Реєстраційний внесок – 50 грн.
Для участі в конференції просимо надіслати до 30 вересня 2008 року заповнену анкету (бланк анкети додається) та анотацію доповіді.
Анкети просимо надсилати за адресою: Україна 79001, м. Львів, вул. Університетська, 1, факультет іноземних мов, кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, ауд. 314Г, Шмігеру Тарасові Володимировичу.
Телефон: 8(032) 239-43-74, 239-47-99
Електронна пошта: t_shmiher@ua.fm, teres4ukr@yahoo.com, rzori@litech.lviv.ua

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Височанський Василь Степанович – к. фіз.-мат. н., проф., в. о. ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, Голова Оргкомітету.

Мамчур Звенислава Ігорівна – к. біол. н., доц. кафедри ботаніки, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка.

Сулим Володимир Трохимович – к. філол. н., доц. кафедри німецької філології, декан факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

Чередниченко Олександр Іванович – д-р філол. н., проф., акад. АН ВШ України, завідувач кафедри теорії і практики перекладу з романських мов імені Миколи Зерова Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кочур Андрій Григорович – к. пед. н., доц., заслужений працівник культури України, директор Літературного музею Григорія Кочура в Ірпені.

Кочур Марія Леонідівна – заслужений працівник культури України, заступник директора Літературного музею Григорія Кочура в Ірпені.

Глущенко Ліна Михайлівна – к. філол. н., доц. кафедри класичної філології Львівського національного університету імені Івана Франка, заступник декана факультету іноземних мов з наукової роботи.

Кость Ганна Мирославівна – к. філол. н., доц. кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка, заступник декана факультету іноземних мов з виховної роботи.

Зорівчак Роксолана Петрівна – д-р філол. н., проф., акад. АН ВШ України, завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

Грабовецька Ольга Сергіївна – к. філол. н., доц. кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

Пехник Галина Володимирівна – асист. кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

Шмігер Тарас Володимирович – асист. кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.