Соціально-психологічні проблеми виховання дітей в дистантних сім'ях і методично-теоретичні засади підготовки спеціалістів

Розділ: 

Галузь: 

Ключові слова та терміни: 

Кафедра загальної та соціальної педагогіки, кафедра психології Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ЗАПРОШУЮТЬ
науковців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, а також соціологів, психологів, соціальних педагогів, соціальних працівників до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-психологічні проблеми виховання дітей в дистантних сім'ях і методично-теоретичні засади підготовки спеціалістів до роботи з ними»,
яка відбудеться 30-31 жовтня 2008 року
на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та
Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Тематичні напрями конференції:
1. Дистантна сім'я як суспільний феномен (історичні, психолого-педагогічні, соціологічні та правові аспекти функціонування).
2. Проблеми розвитку та соціалізації дитини в дистантній сім'ї (особливості анатомофізіологічного розвитку, соматичне здоров'я, проблеми психічного розвитку, особливості набуття соціальних умінь і навичок).
3. Напрями, форми та методи соціально-педагогічної роботи з дистантною сім'єю
4. Психологічна підтримка дітей з дистантних сімей.
5. Методологічно-теоретичні засади підготовки соціальних педагогів та практичних психологів до роботи з дистантними сім'ями.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
До початку роботи конференції планується видання матеріалів (обсяг - 3-5 сторінок) За результатами роботи конференції планується видання Наукового вісника Чернівецького університету. Серія «Педагогіка та психологія», що входить до переліку затвердженого ВАК України (обсяг статей 6-12 сторінок).
Організаційний внесок учасника - 50 гривень (здійснювати поштовим переказом) Оплата публікації - з розрахунку 10 гривень за друковану сторінку у матеріалах конференції та 15 гривень за друковану сторінку у «Науковому віснику» (додатково 5 гривень за пересилку збірника)
Проїзд, проживання та харчування - коштом учасників конференції
Для участі в конференції необхідно до 10 вересня 2008 року надіслати на адресу оргкомітету заявку, текст доповіді (друкований і електронний варіанти), копію квитанції про сплату вартості публікації та оргвнеску. Після встановленого терміну заявки та тексти доповідей розглядатися не будуть.

Адреса оргкомітету конференції:
58012, м. Чернівці, вул. М.Коцюбинського, 2.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, факультет педагогіки, психології та соціальної роботи, кафедра загальної та соціальної педагогіки, кафедра психології
58000, м. Чернівці, вул. І.Франка, 20.
Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Контактні телефони: 8 (03722) 3-52-80 (деканат-факультету педагогіки, психології та соціальної роботи); 8 (0372) 58-47-82 (кафедра загальної та соціальної педагогіки).
Координатори конференції: Куб'як Наталія Іванівна, асистент кафедри загальної та соціальної педагогіки (тел.роб.8(03722) 3-52-80; 58-47-82, Grinik_07(at)mail.ru)
Гаркавенко Ніна Власіївна, доцент кафедри психології (тел.роб. 8(03722) 3-52-80; 58-47-82;)
Сахновський Олександр Євгенович, зав. кафедрою дидактичних технологій та пcиxoлqгiчнoгo забезпечення освіти ЧОІППО (тел.роб. 8 (0372) 51-14-01 )