Шоста міжнародна науково-практична конференція "Інтернет-Освіта-Наука" (ІОН-2008)

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Метою конференцiї є: обмiн думками щодо переваг i проблем, привнесеним у наше життя стрiмким розвитком iнформацiйних технологiй i, зокрема, Iнтернет; обговорення досвiду використання Iнтернет i комп'ютерних технологiй у наукових дослiдженнях i навчальному процесi; аналiз наукових, педагогiчних та психологiчних аспектiв розвитку Iнтернет i iнформацiйних технологiй; встановлення нових контактiв; залучення молодi до наукового пошуку.

Основними цiлями конференцiї є:

 • обговорення нових наукових i практичних результатiв використання iнформацiйних технологiй та Iнтернету в науцi, освiтi та виробництвi;
 • обмiн iдеями, пошук сумiсних напрямкiв дослiджень i змiцнення спiвпрацi мiж навчальними, науковими i виробничими закладами;
 • демонстрацiя практичних досягнень учасникiв конференцiї у формi презентацiй, майстеркласiв та практичних семiнарiв;
 • аналiз наукових, педагогiчних i психологiчних аспектiв розвитку iнформацiйних технологiй та Iнтернету;
 • встановлення нових контактiв i залучення молодi до наукового пошуку.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦIЇ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ

 • Iнформацiйне суспiльство i Iнтернет;
 • Освiтнi та науковi комп'ютернi мережi;
 • Iнформацiйнi технологiї та Iнтернет у навчальному процесi та наукових дослiдженнях;
 • Методика роботи з обдарованою молоддю з напрямкiв "комп'ютернi науки" та "програмна iнженерiя";
 • Мобiльнi комп'ютернi мережi;
 • Дистанцiйна освiта;
 • Комп.ютерна графiка та Web-дизайн;
 • Iнтелектуальнi iнформацiйнi технологiї;
 • Розподiленi системи управлiння;
 • Комп'ютернi технологiї та Iнтернет у полiтологiї, економiцi, маркетингу;
 • Системи управлiння взаємовiдносинами з клiєнтом (CRM - системи);
 • Комп'ютернi технологiї та Iнтернет в екологiї i охоронi здоров'я;
 • Психологiя кiберпростору;
 • Iнтернет та мовнi технологiї;
 • Захист iнформацiї в iнформацiйних i телекомунiкацiйних системах;
 • Програмнi та апаратнi засоби Iнтернет;
 • Телекомунiкацiйнi технологiї;
 • Волоконно-оптичнi технологiї в iнформацiйних мережах.

МОВИ КОНФЕРЕНЦIЇ
Робочими мовами конференцiї є українська, англiйська i росiйська.

ЧАС I МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Конференцiя вiдбудеться з 7 по 11 жовтня у Вiнницькому нацiональному технiчному унiверситетi (ВНТУ), м. Вiнниця, Україна.