І Регіональна науково-практична конференція "Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за наступними напрямами:

1. Організаційно-інформаційний механізм управління структурною перебудовою господарюючих суб’єктів.
2. Правові аспекти ефективного використання ресурсів національної економіки України.
3. Українська минувшина й сьогодення: історико-політичний та соціокультурний виміри.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За результатами конференції планується видати Збірник тез конференції

Останній день подачі документів - 20 листопада 2010р.

Для участі в конференції необхідно надіслати наступні супровідні документи:
1. заявку про участь у конференції (назва файлу повинна включати прізвище автора латинськими літерами, наприклад zayav_Kovalchuk – не пізніше 20 листопада 2010 р.;
2. тексти тез (2–3 сторінки, назва файлів, наприклад, tez_Kovalchuk), оформлені відповідно до вказаних нижче вимог;
3. роздрук тексту тез, підписаний авторами та їх електронну версію (назва файлів, наприклад, tez_Kovalchuk), оформлені відповідно до вказаних нижче вимог;
4. ілюстративний матеріал має бути виконаний чітко і якісно. Посилання на ілюстрації в тексті статті – обов’язкові. Усі ілюстрації супроводжуються підписами;
5. Оплата за друк тез у збірнику матеріалів конференції відсутня.

Контактна особа - Начальник відділу наукової роботи к.і.н. Постельжуку О. П.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції:
– текст тез повинен містити анотацію українською мовою, загальну постановку проблеми, короткий виклад основного матеріалу дослідження, висновки;
– обсяг 2–3 сторінки формату А 4; поля: верхнє, праве, ліве – 2 см, нижнє – 1,8 см; міжрядковий інтервал – одинарний;
– перший абзац – УДК – по лівому краю сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, звичайний;
– другий абзац – прізвище та ініціали автора(ів) – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний;
– третій абзац – назва організації – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, курсив;
– четвертий абзац – назва тез – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний, всі великі; після назви – пустий рядок;
– після тексту тез – пустий рядок;
– список літератури – Список використаних джерел і літератури: – по лівому краю сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, звичайний;
– малюнки в тексті матеріалів – по центру сторінки;
– Рис.1. Назва – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, звичайний;
– таблиці: Таблиця 1 – по правому краю сторінки; шрифт Times New Roman, 14 пт, звичайний; Назва таблиці – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний.

Адреса оргкомітету Відділ наукової роботи Дубенська філія ВНЗ ВМУРоЛ "Україна", вул. Шевченка, 14 м. Дубно, Рівненська обл. 35600