Перспективи створення сильної економіки для сучасної України

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні економісти!

Ініціативна група молодих вчених за сприянням та при активній участі Тернопільської обласної організації об'єднання студіюючої молоді «Зарево» проводить наукову конференцію на тему: Перспективи створення сильної економіки для сучасної України. На даній сторінці Вам надається можливість взяти участь у економічних науково-практичних інтернет-конференціях економічного напрямку. Ваші доповіді будуть розміщені на даному сайті, а також будуть опубліковані у збірниках конференцій посекційно, у алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів.

Термін подання матеріалів - до 12 жовтня 2011 р. (включно)

Приїзд та особиста участь в конференції не передбачається!
Приймаються доповіді написані українською, російською та англійською мовами.
З матеріалами конференцій зможе ознайомитись кожен користувач мережі Internet будь-якої країни світу.
Вартість публікації у збірнику тез доповідей складає 25 гривень за кожну повну (або неповну) сторінку формату А4 та 12 гривень за пересилання збірника. Оплата за видання збірників надсилається на розрахунковий (транзитний) рахунок 29249770000010 в Тернопільському відділенні ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, код ОКПО 00039019. Призначення платежу: Для поповнення карткового рахунку № 26257770059642 Каліщук Уляна Олегівна.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

• матеріали повинні бути підготовлені за допомогою текстового редактора MS Word;
• обсяг тексту – 2-6 сторінок;
• поля з усіх сторін 20 мм;
• шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал між рядками 1,5;

Тези та відомості про автора (авторів) направляються в електронному вигляді на e-mail: economy-confer@ukr.net
Твердою копією обов'язково надсилається на адресу Організаційного комітету ЕНІК:

Паперовий варіант тез, підписаний автором, або колективом авторів, з обов’язковим зазначенням секції у правому верхньому куті вище заголовка роботи;
Відомості про авторів на окремому аркуші, яким необхідно надіслати збірники (домашня адреса, код міста, телефон, місце роботи або навчання, посада, вчене звання, науковий ступінь, e-mail (за можливістю та бажанням) який буде вказаний на інтернет-сторінці для можливості поставити Вам запитання щодо наданих матеріалів);
Оригінал документа про оплату (обов’язково зробіть копію та залишіть її собі);
Тези студентів та курсантів ВУЗів мають супроводжуватися завіреною рецензією наукового керівника.
Відправка матеріалів твердою копією та в електронному вигляді є обов’язковою.

Матеріали, що не надіслані хоча б одним із зазначених способів, до розгляду прийматись не будуть.

Роботу потрібно оформити наступним чином

Секція

НАЗВА ДОПОВІДІ

Науковий ступінь, ПІБ автора
Місце роботи або навчання

Текст доповіді

Література:

1.
2.

!!! Зверніть увагу !!!

• Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.
• Кожна неповністю заповнена текстом сторінка оплачується в тій самі сумі що і заповнена.
• Рукопис не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути ретельно підготовлений.
• На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника на адресу першого автора, який вказаний в відомостях про авторів. Для отримання додаткових збірників необхідно оплатити їх вартість у розмірі 15 гривень за кожен додатковий примірник, про що необхідно вказати у квитанції що надсилається.

Прохання додаткові примірники замовляти завчасно.

Збірники матеріалів надсилаються на вказану адресу через один тиждень після закінчення конференції.

З повагою
Організаційний комітет конференції.

НАША АДРЕСА:
а/с 71, м. Тернопіль, Україна 46001
Контактний телефон: +38(097)7547363
e-mail: economy-confer@ukr.net

WWW: http://www.economy-confer.com.ua/