Науково-практична конференція "Нанотехнології у фармації та медицині"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Запрошуємо Вас прийняти участь у науково-практичній конференції «Нанотехнології у фармації та медицині», яка відбудеться 13-14 жовтня 2011 року у м. Харкові на базі Національного фармацевтичного університету (реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ від 10 січня 2011 р. № 12).

Мета конференції: ознайомлення з новітніми напрямками розвитку та здобутками нанонауки, функціональними можливостями нанооб’єктів у сфері наномедицини та нанофармації; популяризація знань з нанотехнологий, використання результатів досліджень з метою розробки інноваційних лікарських нанопрепаратів для раціональної фармакотерапії; визначення перспектив розвитку нанофармацевтичних і нанофармакологічних досліджень, впровадження нанотехнологий і нанопрепаратів у фармацевтичну промисловість; визначення шляхів впровадження освітніх програми у вищі навчальні заклади.

НАПРЯМКИ РОБОТИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Нанотехнології у фармації.
2. Нанотехнології у медицині.
3. Синтез нанооб’єктів і створення на їх основі лікарських наносубстанцій.
4. Актуальні проблеми сучасної нанотехнології лікарських препаратів. Нанобіотехнологія.
5. Сучасні методи аналізу нанооб’єктів, наносубстанцій, нанопрепаратів.
6. Проблеми доклінічних та клінічних досліджень нанооб’єктів, наносубстанцій, нанопрепаратів.
7. Розвиток фармацевтичної освіти в Україні та за кордоном. Впровадження освітніх модулів з нанотехнологій у навчальний процес.
8. Еколого-гігієнічні дослідження в галузі нанофармації та наномедицини (екологічна безпека та безпека споживання нанопродуктів).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

До участі в конференції запрошуються: фахівці системи охорони здоров’я, вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, наукові працівники, співробітники хіміко-фармацевтичних підприємств, науково-дослідних установ, лабораторій в тому числі з Росії, Білорусії, Польщі, США.

КОНТАКТИ:
61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4,
кафедра аптечної технології ліків ім. Д.П. Сала.
e-mail: nano-konf.kharkov@mail.ru

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon nano.doc628 КБ