Науково-практична інтернет-конференція молодих учених і студентів «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ»

Розділ: 

Дата події: 

Середа, 9 Грудень, 2015

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 


Тематичні напрямки роботи конференції (секції):

1. Управління національним господарством, галузями та господарськими комплексами.

2. Регіональний менеджмент та міжнародне співробітництво в контексті подальшої євроінтеграції України.

3. Менеджмент та економіка підприємства

4. Управління персоналом, трудовий потенціал, лідерство.

5. Ринок праці, зайнятість населення, соціальне партнерство.

6. Управління логістичними процесами на різних рівнях господарювання.

7. Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів.

Умови участі у конференції
Останній термін подачі тез 8 грудня 2015 р.
Участь у конференції безкоштовна
Умови участі на сайті Луцького НТУ: http://lutsk-ntu.com.ua