Міжнародній науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми філології та журналістики»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Address:
м. Ужгород, вул. Університетська, 14 (філологічний факультет, 4-й поверх)

E-mail Оргкомитета:
toder_dmytro@mail.ru

Організатори:
Наукове товариство студентів та аспірантів та Рада молодих учених філологічного факультету Ужгородського національного університету

Шановні колеги!

Наукове товариство студентів та аспірантів разом з Радою молодих учених філологічного факультету Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» запрошує молодих дослідників узяти участь у

Міжнародній науково-практичній конференції студентів та аспірантів

«Актуальні проблеми філології та журналістики»,

яка відбудеться 10–11 квітня 2014 року в Ужгородському національному університеті.

Напрямки роботи конференції:

1. Мовознавство.

2. Літературознавство.

3. Соціальні комутації.

Робочі мови конференції: українська, російська, словацька, угорська, англійська.

Умови участі в конференції

Для участі в конференції необхідно до 15 лютого 2014 року надіслати на електронну скриньку toder_dmytro@mail.ru заявку з темою доповіді (зразок додано), а до 15 березня 2014 року – тези доповіді та відскановані копії квитанції про оплату та рекомендації до друку тез науковим керівником, завірену підписом, які потрібно назвати за зразком: Іванов_заявка, Іванов_тези, Іванов_оплата.

Заявка на участь у конференції

1. Прізвище, ім’я, імʼя по батькові.

2. Місце навчання / роботи (ВНЗ, факультет).

3. Статус: студент (курс), аспірант.

4. Науковий керівник: прізвище, ім’я, імʼя по батькові, науковий ступінь, вчене звання.

5. Назва доповіді.

6. Напрям (мовознавство, літературознавство, журналістика).

7. Домашня адреса та поштовий індекс.

8. E-mail.

9. Контактний номер телефону.

Вимоги до оформлення тез

– шрифт: TimesNewRoman 14 кегль; інтервал – 1,5; поля – 20 мм з усіх боків;

– максимальний обсяг тез – до 3 сторінок;

– ім’я та прізвище автора подається вгорі справа напівжирними літерами;

– через рядок – назва публікації великими літерами (напівжирним шрифтом, розміщення по центру);

– через рядок подають текст публікації (шрифт TimesNewRoman, кегль 14, поля ― 2 см, інтервал між рядками ― 1,5);

– у тексті покликання подаються у квадратних дужках, де перше число вказує номер посилання, а друге ― сторінку джерела, звідки взято цитату [9, с. 147], [3, с. 25; 4, с. 189-217];

– через один рядок після тексту статті в алфавітному порядку подається бібліографічний апарат ЛІТЕРАТУРА, оформлений відповідно до останніх вимог (Бюлетень ВАК України. ― 2009. ― № 5);

– у випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від TimesNewRoman, просимо подати їх окремо в електронному вигляді; копії таблиць, схем, малюнків необхідно записати окремими файлами;

– після списку літератури необхідно вказати прізвище, імʼя, імʼя по батькові автора, інформацію його про статус (студент, аспірант), факультет та назву вищого навчального закладу; далі – інформація про наукового керівника (прізвище, ім’я, ім’я по батькові, науковий ступінь, вчене звання).

Зразок оформлення тез

Іван Петров

БУДІВЕЛЬНА ЛЕКСИКА ГОВІРОК ПІВДЕННОЇ РАХІВЩИНИ

Текст Текст Текст Текст Текст Текст

ЛІТЕРАТУРА

1. Гринько Р.О. Будівельна лексика (назви житлових споруд) // Українська історична та діалектна лесика / Р. О. Гринько; відп. ред. Л.М. Полюга. – К.: Наукова думка, 1985. – С. 13–24.

2. Гуцульські говірки: Короткий словник / Відп. ред. Я.В. Закревська. – Львів, 1997. – 231 с.

3. Дзендзелівський Й.О. Конспект лекцій з курсу української діалектології / Й. О. Дзендзелівський. – Ужгород, 1966. – 100 с.

Відповідальність за зміст тез несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, що не відповідають зазначеним вимогам.

Запрошення на конференцію буде надіслано після отримання заявки, матеріалів та оплати публікації (50 грн.). Сплата оргвнеску (100 грн.) прийматиметься по приїзді. Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників. Кошти слід надсилати на рахунок у ПриватБанку 6762468304290897 на ім’я Тодера Дмитра Дмитровича.

Контактна інформація:

Тодер Дмитро Дмитрович, голова Наукового товариства студентів та аспірантів філологічного факультету – моб. тел.:0991689109, 0937260915; e-mail:toder_dmytro@mail.ru.

Малахова Анна, заступник голови Наукового товариства студентів та аспірантів філологічного факультету – моб. тел.: 0994260551.

Дедлайн: 15.03.2014