Міжнародна науково-технічна конференція "Штучний інтелект-2008. Інтелектуальні системи."

Розділ: 

Галузь: 

Ключові слова та терміни: 

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ
Об'єднання зусиль вчених різних країн у розвитку фундаментальних досліджень і прикладних розробок у галузі штучного інтелекту, пріоритетних напрямів розвитку інтелектуальних систем, інформаційно-комп'ютерних технологій та їх практичної реалізації у різних сферах людської діяльності.
ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Міжнародна конференція ШІ-2008 проводиться з 22 по 27 вересня у селищі Кацивелі,
розташованому на Кримському півострові в Україні. Селище Кацивелі знаходиться між мисом Форос і Алупкою біля підніжжя гори Кішка. Це одне з небагатьох місць кримського узбережжя, де сучасні пляжі поєднуються з незайманою цивілізацією природної прибережної смуги.
НАПРЯМКИ РОБОТИ
1. Концептуальні проблеми створення систем штучного інтелекту
2. Прикладні інтелектуальні системи
3. Системи прийняття рішень, планування й управління. Інформаційна безпека 1С
4. Інтелектуальні інтерфейси та розпізнавання образів. Системи цифрової обробки сигналів та зображень
5. Навчальні та експертні системи
6. Управління та інформаційне забезпечення мехатронних і робототехнічних систем
7. Нейросітьові та нечіткі системи
8. Архітектура, алгоритмічне та програмне забезпечення інтелектуальних багатопроцесорних систем
У рамках конференції буде проведена Міжнародна наукова молодіжна школа «Системи та засоби штучного інтелекту». Також у рамках конференції планується проведення відкритого діалогу і дискусій, присвячених питанням мислення, сприйняття, свідомості, творчості, філософським аспектам штучного інтелекту.

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ШКОЛИ
• Концентрація і координація зусиль молодих дослідників у розвитку нових інформаційних комп'ютерних технологій, створенні інтелектуальних систем.
• Передача накопиченого сучасною наукою досвіду і знань науковій молоді, яка проводить дослідження в галузі штучного інтелекту.
Вироблення рекомендацій щодо підвищення рівня підготовки спеціалістів у галузі ШІ, стимулювання розробки нових методичних матеріалів.
НАПРЯМКИ РОБОТИ НАУКОВОЇ МОЛОДІЖНОЇ ШКОЛИ «СИСТЕМИ ТА ЗАСОБИ ШІ»
• Розробка теоретичних основ створення і застосування систем штучного інтелекту різного призначення
• Теоретичні основи і прикладні проблеми створення інтелектуалізованих робототехнічних систем
• Моделювання інтелектуальної діяльності людини та його застосування в системах штучного інтелекту
• Розробка алгоритмів і програмно-апаратних засобів для систем комп'ютерного розпізнавання і відтворення (синтезу) мовних і зорових образів
• Створення навчальних програм і віртуальних середовищ з елементами штучного інтелекту
• Створення математичних моделей за принципами нечіткої логіки для застосування в системах штучного інтелекту
• Розробка принципів, методів й архітектурних рішень побудови баз знань і технологія їх експортування (експертні та багатоагентні системи)
• Комп'ютерна лінгвістика і лексикографічні системи
• Розробка технологій застосування нейрокомп'ютерів, прикладні системи на основі нейронних мереж

ПУБЛІКАЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Матеріали конференції ШІ-2008, відібрані програмним комітетом, затверджені редколегією та оформлені у вигляді статей, будуть опубліковані у:
- міжнародному науково-теоретичному журналі «Штучний інтелект» (журнал входить у
перелік провідних наукових журналів та видань, затверджених ВАК України).
Тези будуть опубліковані у збірниках матеріалів:
- збірник матеріалів конференції (ІПШІ, Донецьк, Україна).
- збірник матеріалів наукової молодіжної школи «Системи та засоби штучного інтелекту» (ІПШІ, Донецьк, Україна).
Програма буде відповідати назві тез.

ОСНОВНІ ДАТИ
Термін надання заявок і тез - до 01.06.2008 р.
Термін надання статті -до 15.07.2008 р.
Оплата оргвнесків - до 15.08.2008 р.
Термін надання матеріалів школи «СЗШІ-2008» - до 01.06.2008 р.
Будуть опубліковані тільки матеріали учасників, що сплатили організаційний внесок до 15 серпня 2008 року, з розрахунку 1 внесок-1 доповідь.
Статті і супровідні матеріали на папері пересилаються поштою на адресу Оргкомітету: 83050, Донецьк-50, пр. Б. Хмельницького, 84, ІПШІ.

ФІНАНСОВІ УМОВИ
I. Очна участь
Оргвнесок для учасників з України і близького зарубіжжя - 300 грн (еквівалент 60 у.о.) (в т.ч. ПДВ). Оргвнесок для іноземних учасників - 450 грн (еквівалент 90 у.о.) (в т.ч. ПДВ). Очна участь у конференції можлива без подання доповідей з оплатою оргвнеску.
II. Заочна участь
Публікація у збірці матеріалів конференції «ШІ-2008» - 40 грн (еквівалент 8 у.о.) (в т.ч. ПДВ); у збірці матеріалів школи «СЗШІ»— 40 грн (еквівалент 8 у.о.) (в т.ч. ПДВ); у журналі-50 грн (еквівалент 10 у.о.) (в т.ч. ПДВ).