Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи розвитку сучасної науки"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи розвитку сучасної науки"

м.Львів

5-6 грудня 2014

Секції конференції:
1. Теорія та історія соціальних комунікацій
2. Документознавство, архівознавство
3. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
4. Теорія та історія журналістики
5. Теорія та історія видавничої справи та редагування
6. Прикладні соціально-комунікаційні технології
7. Соціальна інформатика