МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „Парадигма Творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду”

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

28-29 листопада 2008 р.
м. Остріг, Рівненська обл.

Організатори:

Національний університет
„Острозька академія”

Інститут проблем походження
і розвитку Всесвіту і життя

Всеукраїнська громадська організація „Духовність та благополуччя”

Духовна Академія „Міжнародний центр християнського лідерства”

Всеукраїнська громадська організація „Союз християнського відродження України”

ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Для участі необхідно надіслати тези своєї доповіді (до 5 тис. знаків з пробілами) та дату і час прибуття в Оргкомітет поштою або на e-mail.

 • поштою до 10.10.2008 р.:
  Оргкомітет конференції „Парадигма Творення...”
  вул. Семінарська, 2
  м. Остріг,
  обл. Рівненська
  35800
 • на e-mail до 15.10.2008 р.:
  cris-evol@ukr.net, vmzhukov52@mail.ru

Формат тез: шрифт Arial, розмір 11, інтервал між рядками 1½ , поля 2 см з усіх боків.
Допускається до 2 доповідей від 1 учасника (але публікується тільки одна з них).

Усна доповідь: до 15 хв., обговорення до 5 хв.

Стендова доповідь: постер до 125х80 см2.

Після прийняття тез оргкомітетом автор запрошується до участі (ел. або звичайним листом). Під час конференції або одразу ж після автор має надати повну доповідь в ел. вигляді для друку у збірці.

Реєстраційний збір 50 грн. Проживання та харчування учасникам конференції безкоштовне.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Їхати: залізницею до ст. „Кривин” або ст. „Остріг”, далі маршруткою до м. Остріг до Національного університету „Острозька академія”.

Початок реєстрації: за годину до відкриття.

Відкриття конф.: п’ятниця, 28.11.2008 р., 11:00.

Закриття конф.: субота, 29.11.2008 р., 19:00.

Тел.: 8-067-7794705 (проректор, д-р пед. наук Василь Миколайович Жуковський), 8-063-4451893

Сподіваємося, що конференція надасть поштовху до поглиблення розуміння вищезгаданих проблем. Не пропустіть цієї історичної конференції!

УЧЕНІ СХИЛЯЮТЬСЯ ДО РОЗУМНОГО ЗАДУМУ У ВСЕСВІТІ...

Пол Девіс, відомий астрофізик:

«Я бачу для себе могутнє свідчення існування чогось, що продовжується за всім цим… Здається, начебто хтось тонко підібрав параметри природи, щоб Всесвіт став можливим… Відчуття задуму величезне. ... Закони [фізики]… виглядають продуктом надзвичайно геніального конструювання… Всесвіт мусить мати ціль».

Макс Планк, нобелівський лауреат з фізики:

«...І релігія, і природознавство потребують віри в Бога. При цьому для релігії Бог стоїть на початку кожного розмірковування, а для природознавства — наприкінці. ... Найбезпосереднішим доказом сумісності релігії і природо¬знавства є той історичний факт, що глибокою релігійністю були просякнуті якраз найбільші природодослідники усіх часів — Кеплер, Ньютон, Ляйбніц…».

Вернер фон Браун, засновник ракетобудування:

«Мені настільки ж важко зрозуміти вченого, який не визнає присутність вищої раціональності за буттям Всесвіту, як і теолога, який не визнає досягнень науки».

Мішель Жерар, відомий біолог:

«...Закони фізики й хімії кажуть нам: ‘Обов'язково мусить існувати розумний задум, неодмінно існує Творець, Творець, який упорядкував інформацію’. Це пояснення є найбільш науковим з усіх наявних на сьогодні».

Арно Пензіас, нобелівський лауреат з фізики:

«Астрономія веде нас до унікальної події, до Всесвіту, створеному з нічого, з дуже делікатним балансом, при якому існують точно такі умови, які потрібні для можливості існування життя, — Всесвіту, що має план у своїй основі (який можна було б назвати ‘надприродним’)».

Юрій Алтухов, академік РАН, відомий генетик

«Складність, комплексність та саморегуляція у світі живого є такими, що неминуче доходиш висновку про наявність Плану, а отже, місця для випадковості не залишається. … Віра й об'єктивне наукове знання не суперечать одне одному».

Володимир Фортов, віце-президент РАН

«Факти, накопичені останнім часом різними науковими дисциплінами, ставлять під сумнів здавалося б непорушні теорії минулого, як-от, дарвінізм, теорія самозародження життя на Землі, загальноприйняте нарахування геологічних епох...».

Перша Міжнародна науково-практична конференція „Парадигма Творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду” має намір відреагувати на найбільші проблеми науки, освіти та суспільства. Найбільшими проблемами сучасної науки є методологічні проблеми, сучасної освіти — проблеми рівноправності світоглядів, сучасної людини і суспільства — проблеми сенсу життя.

На конференції будуть присутні науковці з України (КНУ ім. Т. Шевченка, НПУ ім. М. Драгоманова, Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, Інституту ядерних досліджень НАНУ, Інституту теоретичної фізики НАНУ, Українського католицького університету, Інституту філософії НАНУ та ін.), з Росії, США, Великої Британії, Німеччини та ін.

Запрошені науковці з провідних галузей природничої, гуманітарної та теологічної наук, філософи, працівники освіти, культури та інших сфер, молоді науковці, аспіранти та студенти.

ПЕРЕЛІЧЕНІ ДАЛІ ТА ПОДІБНІ ЇМ ПРОБЛЕМИ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ НА КОНФЕРЕНЦІЇ:

СЕКЦІЇ:

 • Секція №1. „Загально-методологічні та філософські аспекти парадигми Творення в науці”
 • Секція №2. „Методологічні проблеми природничих наук”
 • Секція №3. „Методологічні проблеми гуманітарних наук”
 • Секція №4. „Духовне відродження людини і суспільства: освіта, ЗМІ, громадські та релігійні організації”

Секція №1. „Загально-методологічні та філософські аспекти парадигми Творення в науці”

 • Причини методологічної кризи сучасної науки, її прояви.
 • Неспроможність сучасної науки попереджати екологічні, гуманітарні та інші катастрофи, а також прогнозувати хід світової історі.
 • Природно-історичні, метафізичні, етичні аспекти формування нової наукової методології в контексті парадигми Творення.
 • Поняття, види та роль світогляду в науці. Проблеми синтезу різних свтоглядних систем з наукою.

Секція №2. „Методологічні проблеми природничих наук”

 • Проблема домінування в сучасній природничій науці матеріалістичного (натуралістичного, атеїстичного) світогляду: причини, наслідки, альтернативи.
 • Поняття: інтелект, інформація, живе, створене, самоорганізоване, матерія, Розумний Задум, програма, призначення, ціль тощо в рамках парадигми Творення у природничих науках.
 • Проблема походження та розвитку живого й неживого світів з позицій парадигми Творення. Взаємозв’язок між Творенням та еволюцією.
 • Наукова картина світу в рамках парадигми Творення.
 • Закони походження й перенесення інформації та інтелекту. Людина як творець: межі контролю людини над природою, створення нових організмів.

Секція №3. „Методологічні проблеми гуманітарних наук”

 • Проблема домінування в сучасній гуманітарній науці матеріалістичного (натуралістичного, атеїстичного) світогляду: причини, наслідки, альтернативи.
 • Сотворіння людини і її природи Богом як висхідний принцип розуміння людини, людських спільнот і світової історії.
 • Проблема походження та розвитку духовного людського життя та суспільства з позицій парадигми Творення. Взаємозв’язок між креаційною та еволюційною концепціями.
 • Свобода і відповідальність людини і людських спільнот як прояв їхньої духовності та закономірності формування на цій основі особистості, суспільства та держави.
 • Смисл існування як наукова категорія в гуманітарних науках. Права людини і людських спільнот, їхня взаємообумовленість і реалізація в цьому контексті.
 • Предмет, призначення і проблемне поле гуманітарних наук в рамках парадигми Творення.
 • Докази особистісності Творця.

Секція №4. „Духовне відродження людини...”

 • Християнські основи Євро-атлантичної цивілізації: їхній зміст, утвердження, історичні метаморфози, сучасний стан і проблеми.
 • Християнські корені української духовності, її місце в Європейській цивілізації.
 • Домінування в державній системі освіти в Україні матеріалістичного (атеїстичного) світогляду: причини, наслідки, шляхи приведення у відповідність до Конституції України.
 • Поєднання ідеалу наукових знань з формуванням вищого сенсу життя як головний принцип освіти і мета співпраці державних, громадських і релігійних організацій у сфері виховання
 • людини і духовного відродження України.
 • Проблема переборення практики відвертої маніпуляції з боку ЗМІ у сфері життєвих орієнтирів і смислу існування.
ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon creation-conference-2008.doc66 КБ