Міжнародна науково-практична конференція "Четверті Прибузькі юридичні читання"

Галузь: 

Місце події: 

Миколаївський навчальний центр Одеської національної юридичної академії запрошує взяти участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції "Четверті Прибузькі юридичні читання" яка відбудеться 28-29 листопада 2008 року на базі навчального центру ОНЮА в місті Миколаєві.

Конференція проводиться під гаслом святкування 10-річчя створення Миколаївського навчального центру як структурного підрозділу ОНЮА та 15-річчя юридичної освіти на Миколаївщині.

Мета даного наукового форуму полягає у проведенні відвертої і безкомпромісної дискусії з питань історії, сучасного стану і перспектив розвитку права і держави в умовах глобалізації. Результати діяльності наукового форуму знайдуть втілення в пропозиціях, спрямованих на вдосконалення діючого законодавства з метою його подальшої оптимізації та створення умов для динамічного розвитку юридичної науки різної галузевої належності та методики викладання юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах України.

Для участі в науковому заході запрошуються фахівці у сфері теоретичної юриспруденції, співробітники судових і правоохоронних органів, представники органів державної влади та місцевого самоврядування як України, так і інших держав, з метою проведення наукової дискусії та обговорення нагальних питань розвитку держави і права.

Пропонуються наступні тематичні напрямки конференції:

- Теорія та історія держави та права. Філософія права.
- Конституційне право.
- Адміністративне право та адміністративний процес. Судові та правоохоронні органи. Фінансове право.
- Цивільне та сімейне право і цивільний процес. Господарське право.
- Трудове право і право соціального забезпечення. Аграрне та екологічне право.
- Кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика, кримінологія, кримінально-виконавче право.
- Міжнародне приватне та публічне право. Право Європейського Союзу.
- Соціологія та психологія права.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Реєстрація учасників конференції відбудеться 28 листопада о 9:00 за адресою:
м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 18, на базі навчального центру ОНЮА у вестибюлі навчального корпусу.

Для участі в конференції необхідно не пізніше 1 листопада 2008 року надіслати (подати) до Оргкомітету:
- заявку;
- тези доповіді (загальний обсяг не більше 5 сторінок);
- електронний варіант заявки та тез доповіді (надаються електронною поштою за адресою: сonf_onua(at)mail.ru, conference-nikolaev(at)yandex.ru )