Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Відбудеться у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [b]«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»[/b], що зареєстрована в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації та відбудеться в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини [b]11 грудня 2009 року[/b]

[b]НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:[/b]
[list][*] Особливості формування бюджетної, податкової та фінансової політики в сучасних умовах розвитку економіки.
[*] Трансформаційні процеси економічних структур в умовах глобалізації.
[*] Особливості функціонування підприємницьких структур фінансової системи України.[/list]

[b]Робочі мови конференції:[/b] українська, російська, англійська.

[b]Вимоги до оформлення тез доповідей[/b]: розглядаються заявки і тези, отримані в електронному (бажано на E-mail) та друкованому вигляді оргкомітетом до 1 грудня 2009 року включно. Надсилати тези доповідей однією з робочих мов конференції обсягом до 3 повних сторінок (без малюнків та графіків). Текст тез подавати у редакторі MicrosoftWord на аркуші формату А4, без нумерації сторінок, шрифтом Times New Roman 14 кегль через 1,5 інтервала без ущільнення тексту та переносів. Поля – 20 мм з усіх сторін.
Оформлення тексту тез здійснюється наступним чином: прізвище та ініціали автора, назва ВНЗ, прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання наукового керівника (вирівнювання по правому краю); назва тез (вирівнювання по центру, всі літери великі).

[b]Організаційний внесок[/b] становить 75,00 грн. з урахуванням витрат на публікацію тез доповіді, сертифіката учасника конференції та витрат на пересилку збірника автору.

[b]Реквізити внесення платежу:[/b]
Приватбанк, номер рахунку 29244825509100, МФО 305299, код ЗКПО 14360570. Призначення платежу «Оргвнесок за участь у конференції», для зарахування на картку 4405351784916785, Олійник Катерина Андріївна.

[i]Поштова адреса:[/i] кафедра економічної теорії та маркетингу, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, вул.Садова 2, м.Умань, Черкаська область 20300
[i]Телефон оргкомітету:[/i]
Пачева Наталія Олександрівна, моб.тел. (0632658959)
Олійник Катерина Андріївна, моб.тел. (0989939492)
[i]E-mail:[/i] kafedraETM@mail.ru
[i]WEB-адреса:[/i] www.udpu.org.ua