Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інститут бухгалтерського обліку і аудиту в Украї0ні, контроль та аналіз в умовах глобальних економічних змін" 2013

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошуємо до участі викладачів, науковців, докторантів, аспірантів, слухачів магістратури,
представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Розвиток парадигм та теорії бухгалтерського обліку: еволюційний підхід та подальший генезис облікової думки.
Секція 2. Проблеми облікового та аналітичного забезпечення функціонування організацій та інституційні засади впровадження МСФЗ.
Секція 3. Сучасний стан бухгалтерського термінологічного фонду, бухгалтерська терміносистема в сучасних наукових дослідженнях.
Секція 4. Інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту в оцінці ефективності функціонування організацій.
Секція 5. Розвиток бухгалтерської професії та інноваційні технології в підготовці фахівців з обліку, аудиту, фінансів.
Секція 6. Контроль як функція менеджменту організацій та інститут аудиту в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
Секція 7. Фінансово-кредитна системи та її вплив на розвиток інституту бухгалтерського обліку.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

17.11.2013 р. – кінцевий термін подання тез
21–22.11.2013 р. – проведення конференції
30.11.2013 р. – вихід з друку збірника

УМОВИ УЧАСТІ

1. Конференція проходитиме на web-сайті www.sophus.at.ua
2. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
3. Форма участі в конференції – дистанційна.
4. Не пізніше встановленого терміну подати на електронну адресу clubsophus@mail.ru: заявку; тези; скановану копію квитанції.
5. Файли назвати за прикладом: zayavka_Petrov; thesis_Petrov; chek_Petrov.
6. Тези будуть розміщенні на сайті для публічного обговорення.
7. Кожному учаснику будуть надіслані: збірник тез, програма конференції і сертифікат учасника.

ОПЛАТА ОРГВНЕСКУ

1. Оргвнесок конференції становить:
– для учасників з України – 85 грн.;
– для іноземних учасників – 20 USD.
2. Вартість додаткового збірника складає половину суми оргвнеску.
3. Реквізити для оплати оргвнеску:
– для учасників з України:
Одержувач ПП Газилишин А.Б.
Р/р 26004372923001 в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 338783, код ЄДРПОУ 2525105431
Призначення платежу: за збірник тез від Прізвище ініціали
– для іноземних учасників:
Одержувач Gazylyshyn Andriy Bogdanovych, Ukraine, Ternopil
Платіжні системи: MoneyGram, Western Union, PrivatMoney, Coinstar, UNIStream