Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Харківський національний університет імені В.Н. Карабіна запрошує відвідати та прийняти участь у міжнародній науково-методичній конференції «Методичні та психолого-педадогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі», котра відбудеться 21 листопада 2013 року у місті Харкові.

Address:
61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4
E-mail Оргкомітета:
metodengl@karazin.ua

Організатори:
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра методики та практики викладання іноземної мови
Телефон / Факс:
+38 (057) 707-55-66

Вартість участі, проживання та харчування:
Реєстраційний внесок у розмірі 150 грн. (включає редагування та рецензування збірки тез, програми, розсилку інформаційних листів та запрошень, фуршет)

Реєстрація учасників починається о 10:00 за адресою м. Харків,
пл. Свободи, 4, ауд.7-75. Проїзд: від залізничного вокзалу до станції метро
“Університет”.

Робочі мови конференції: українська, російська та англійська.

Форми участі у конференції:
• Виступ із доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв).
• Виступ із доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв).
• Участь у майстер-класі.
• Публікація тез.

Мета конференції
Консолідація зусиль та обмін досвідом інноваційних технологій викладання іноземних мов у ВНЗ та школі у сучасному освітньому, психологічному та культурному просторі.

Вимоги до тез доповідей:
• матеріали (не більше 2 сторінок) подаються у вигляді дискети у редакції Word 6.0 або 7.0 разом з двома роздрукованими примірниками тексту, а також надсилаються на електронну адресу кафедри методики та практики викладання іноземної мови.
• в окремих файлах подаються:
1) відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові повністю, науковий ступінь, звання, місце роботи, посада, домашня адреса з індексом міста, телефон, електронна адреса) (наприклад, ivanova_vid.doc);
2) тези доповіді, файл називається латиницею за прізвищем автора, наприклад, ivanova.doc.
• відцентрована назва публікацій друкується великими літерами жирним шрифтом (розмір шрифту 14), під нею в центрі звичайними літерами прізвище, ініціали автора, поряд у дужках – назва міста;
• основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервал шрифтом Times New Roman, кегль – 14; береги: ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см; абзацний виступ – 5 знаків. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-);
• при використанні спеціальних шрифтів або символів їх додаютьвідокремленими файлами;
• ілюстративний матеріал подається курсивом; елементи тексту, які потребують виділення, підкреслюються; значення слів беруться в лапки;
• посилання в тексті оформлюються згідно з нумерацією списку використаної літератури, напр.: С. Левінсон [1, с. 38], де перший знак – порядковий номер за списком, а другий – номер цитованої сторінки;
• завершує публікацію Література (друкується жирним шрифтом звичайними літерами без відступу від лівого поля). Нижче в підбір до тексту подається занумерований перелік цитованих робіт (довідники включно) в алфавітному порядку авторів, оформлений із дотримання стандартів ВАК України 2008 (див. Бюлетень ВАК України № 3, 2008), наприклад:
1. Адмони В.Г. Исторический синтаксис немецкого языка / В.Г. Адмони. – М. : Высш. школа, 1963. – 335 с. 2. Богданов В.В. Коммуниканты / В.В. Богданов, В.И. Иванов //Вестник Харьковск. ун-та. – 1989. – №339. – С. 12 – 18.
• при необхідності надається список джерел ілюстративного матеріалу, оформлений так само, якому передує назва Джерела ілюстративного матеріалу;
• підрядкові виноски не допускаються.