Міжнародна наукова конференція «XXVІ Читання, присвячені пам’яті Казимира Твардовського»

Місце події: 

«Інститут філософії, логіки та соціології» м. Львова, кафедра філософії Національного університету «Львівська політехніка», кафедра українознавства Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 10–11 лютого 2014 року проводять Міжнародну наукову конференцію «XXVІ Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського» з темою «Зміни в людському самоосмисленні за умов сучасних інформаційних процесів».

На Читаннях пропонуємо розглянути таке коло питань.

Роль філософської спадщини Львівсько-Варшавської філософської школи в сучасній інформатизації суспільства.
Особливості розуміння та осмислення людини в сучасній філософській антропології.
Від міфологічного героя до посталюдини: траєкторія модифікацій ейдосу людини в історії духовної культури людства.
Особливості смислових та ціннісних самовизначень людини за умов інформаційної перенасиченості.
Проблеми освіти та виховання в умовах інформаційного суспільства.
Історична доля традиційних культуроутворюючих сфер суспільства – релігії, моралі та мистецтва – за умов інформаційної інтенсифікації життя.
Мовно-лінгвістична складова сучасних культурних та інформаційних суспільних процесів.
Для участі у роботі конференції просимо всіх зацікавлених осіб до 10 січня 2013 року надіслати на електронну адресу Оргкомітету fspil@rambler.ru тези виступів із тематикою, що відповідає проблемним питанням конференції.
З усіх питань, пов’язаних із роботою конференції, прохання звертатись за тел. (032) 237-33-38; (032)258-26-41. Листування – за адресою: Петрушенко Віктор Леонтійович, а/с 4268, м. Львів-13, 79013.