Міжнародна наукова конференція: «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур»

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

12-13квітня 2013 р. кафедра культурології та філософії Національного університету «Острозька академія» проводить міжнародну наукову конференцію під загальною назвою: «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур».
Тема цьогорічної конференції: КУЛЬТУРА В ГОРИЗОНТІ СТАЛИХ І ПЛИННИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ
Передбачається обговорення наступного кола загальних проблем:
1. Сучасні стратегії ідентичності;
2. Модерні та постмодерні пошуки ідентичності;
3. Проблеми ідентичності в сучасній Україні;
4. Проблема співвідношення глобальних і локальних ідентичностей
5. Ідентичність Чужого і «чужі» ідентичності в Європі;
6. Топос «Малої Вітчизни»;
7. Проблеми релігійної ідентичності;
8. Проблеми політичної ідентичності;
9. Проблеми ідентичності національних та етнічних менших в сучасних багатокультурних суспільствах;
10. Проблеми ідентичності і культурна традиція
Маємо намір обговорити різні аспекти актуальних проблем європейської та української ідентичності. А тому запрошуємо до участі філософів, культурологів, істориків, політологів, соціологів, філологів та ін.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська.
Заявки (форма заявки додається) на участь в конференції, тези та статті надсилати до 15січня 2013 р. за адресою:
Кафедра культурології та філософії
Національний університет «Острозька академія»
вул. Семінарська 2.
м. Острог, Рівненська обл. 35800
або на е-mail: cultiden@gmail.com(тему листа обов’язково вказати «Конференція-2013»)
Вимоги до статей та тез:
Електронний варіант статті слід надсилати на електронну адресу конференції:cultiden@gmail.comу форматі MS Word, розмір сторінки А4 через 1,5 інтервали, шрифтом Times New Roman, 14 кегль. На першій сторінці зверху зліва розміщується УДК, а справа ім’я та прізвище автора, а також короткі відомості про автора, після цього великими літерами назва статті (доповіді). З наступного рядка – анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами (приблизно 5-6 рядків).
Вартість публікації статті - 18 грн. / сторінка. Організаційний внесок для участі в конференції складає 100 грн. і сплачується при реєстрації.