І Міжнародна наукова Інтернет – конференція "Соціально-економічний розвиток України: економічні та правові аспекти"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Львівський ліцей менеджменту, Навчально-методичний центр освіти м. Львова, Львівський університет бізнесу і права, Львівський коледж при університеті бізнесу і права запрошують І Міжнародну наукову Інтернет – конференцію "Соціально-економічний розвиток України: економічні та правові аспекти"

Аудиторія: студенти та курсанти ВНЗ, учні старших класів ЗНЗ, слухачі МАН, наукові гуртки та об'єднання.

Робочі секції:
- правнича
- економічна
- журналістики та Інтернет-технологій

Можливі напрямки дослідження:
1. "Сучасний стан та шляхи оптимізації регіональної економічної політики в Україні та світі".
2. "Міжнародні економічні конфлікти та їх вплив на соціально -економічні тенденції розвитку країни".
3. "Співпраця з міжнародними валютно-фінансовими фондами: шлях до економічного зростання чи загроза економічній безпеці країни".
4. "Глобалізація – визначальний аспект позитивного впливу на соціально-економічні тенденції розвитку країни: "за" і "проти".

Робочі мови: українська, англійська, німецька, польська, російська.

Роботи учасників будуть розміщені на сайті www.lubp.com.ua та опубліковані у збірниках конференції в алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів посекційно.

Особиста участь у конференції не передбачається!

Вартість публікації: 15 гривень за кожну повну (або неповну) сторінку формату А4 та 10 гривень за пересилання збірника.

Оплата за видання збірників надсилається на р/р 26003000008921 ВАТ Фольксбанк в м. Львові МФО 325213; ЗКПО 2614117686; СПДФО Карпа Т.П. Призначення платежу: за тиражування доповідей для учасників Інтернет - конференції.

Вимоги оформлення матеріалів:
Секція
НАЗВА ДОПОВІДІ
П.І.Б. автора(ів)
Місце роботи або навчання(повна назва організації)
П.І.Б. наукового консультанта, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи (повна назва організації)
Текст доповіді
Список використаної літератури:
1. ….
2.. …..

Mатеріали подаються у форматі "doс" текстового редактора Microsoft Word, обсяг тексту - 2-7 сторінок, поля з усіх сторін 20 мм, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал між рядками 1,5. При зазначені П.І.Б. автора (ів), місця роботи або навчання, П.І.Б. наукового консультанта потрібно використати курсив та 12 кегель.
Доповідь, відомості про автора (ів), наукового консультанта та відсканована квитанція про сплату направляються в електронному вигляді на
е-mail: lubp@ukr.net, lubtp@ukr.net

Обов'язково поштою надсилається на адресу Організаційного комітету:
- паперовий варіант доповіді, підписаний автором або колективом авторів з обов'язковим зазначенням секції у правому верхньому куті вище заголовка роботи та завірений рецензією наукового керівника;
- відомості про автора(ів) на окремому аркуші, котрим потрібно надіслати збірники (домашня адреса, код міста, телефон, місце роботи або навчання, посада, вчене звання, науковий ступінь, е-mail (за можливістю та бажанням), який буде вказаний на Інтернет-сторінці для можливості поставити Вам запитання щодо наданих матеріалів);
- оригінал документа про оплату (обов'язково зробіть копію та залишіть її собі).
Надсилання матеріалів твердою копією та в електронному вигляді є обов'язковим.

Зверніть увагу!!!
- Відповідальність за висвітлений матеріал у доповіді несуть автори доповідей.
- Кожна неповністю заповнена текстом сторінка оплачується в тій ж сумі що і заповнена.
- Рукопис не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути ретельно підготовлений.
- Матеріали, що не надіслані хоча б одним із зазначених способів, до розгляду прийматись не будуть.
- На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника на адресу першого автора, який вказаний в відомостях про авторів. Дня отримання додаткових збірників необхідно оплатити їх вартість у розмірі 10 гривень за кожен додатковий примірник, про що необхідно вказати, у квитанції що надсилається.

Прохання додаткові примірники замовляти завчасно.

Збірники матеріалів надсилаються на вказану адресу через один тиждень після закінчення конференції.

Телефони +38 (032) 292-78-50, 292-87-08, м/т +38 (097) 470-31-08
Факс (032) 292-78-50
[b]Web-сторінка[/b] www.lubp.com.ua
[b]E-майл[/b] lubp@ukr.net
[b]Адреса оргкомітету[/b] Науково-дослідний відділ Львівський університет бізнесу і права вул. Кульпарківська, 99, м.Львів, 79021