кол-во и характер написанных учебных пособий для получения доцента

Розділ: 

Доброго времени суток.

Подскажите, пожалуйста, сколько учебников нужно написать после защиты кандидатской диссертации для получения звания доцента?
Нужно писать самому или можно в соавторстве?

Заранее спасибо за ответы.

Re: кол-во и характер написанных учебных пособий для ...

У 2009 році було так:
13. Вчене звання доцента присвоюється працівникам вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації або закладів післядипломної освіти III—IV рівня акредитації:
1) яким присуджений науковий ступінь кандидата (доктора) наук;
2) які мають:
стаж педагогічної роботи не менш як 5 років у зазначених закладах на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого (начальника) кафедрою, декана факультету (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи), проректора (заступника начальника вищого військового навчального закладу з навчальної чи наукової роботи), у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді доцента, професора, завідуючого кафедрою (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи, начальника кафедри або його заступника) з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати);
навчально-методичні праці, що використовуються в навчальному процесі, наукові праці, зокрема не менш як п’ять наукових праць після захисту кандидатської дисертації, опублікованих у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав;
3) які є авторами (співавторами) підручників (навчальних посібників) з основного курсу з грифом МОН;
4) які викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри, рішенням науково-методичної комісії факультету (інституту) та вченої ради вищого навчального закладу.

Тобто досить було одного з грифом МОН.
Весною цього року проскакувала інформація в новинах, що ніби не потрібно вже підручника, однак на сайті міністерства такого розпорядження знайти не вдалося.

Форум Рідного Міста
Світлини Рідного Краю
[url=http://mova.ridne.net/profile/3][img]http://mova.ridne.net/profile/3/6.png[/img][/url]