ХХІV Міжнародна науково-практична конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”

Галузь: 

Місце події: 

Інформуємо Вас про те, що 28 листопада 2008 року в Державному університету інформатики і штучного інтелекту відбудеться ХХІV Міжнародна науково-практична конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”, організована факультетом філософії і релігієзнавства Державного університету інформатики і штучного інтелекту.

Конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”, що з 1997 р. двічі на рік проводиться в Державному університеті інформатики і штучного інтелекту за участю Донецької обласної держадміністрації, посіла помітне місце в суспільно-політичному, науковому та релігійному житті України. Конференція була підтримана Адміністрацією Президента, Кабінетом міністрів України, Міністерством освіти і науки та Національною академією наук України, отримала благословення вищих церковних ієрархів. Постійними учасниками конференції є представники понад 40 релігійних конфесій України та зарубіжжя, відомі науковці, політичні діячі, державні службовці, викладачі,аспіранти та студенти

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Дати оцінку сучасному стану і загальним проблемам розвитку людини, становлення її духовності, збереження людяності, єдності, утвердження атмосфери толерантності, сприяти створенню відповідних умов для світоглядної самореалізації особистості, актуалізації ролі релігії та громадянського суспільства в національно-відроджувальному процесі в Україні.

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ (заплановані напрямки роботи секцій):

1. Роль релігії в процесі трансформації сучасного суспільства.
2. Релігійний та науковий виміри модерного світу: філософські візії.
3. Морально-етичні аспекти формування творчої особистості.
4. Актуалізація ролі інформаційних та економічних трансформацій в національно-відроджувальному процесі.
5. Роль і місце феномену українського козацтва у формуванні національної ідеї держави України.

В рамках конференції планується проведення круглого столу “Актуальні проблеми методології релігієзнавства: структуралізм як методологія конструювання релігієзнавчого дискурсу” до 100-літтю від дня народження відомого французького етнографа, філософа і культуролога, засновника школи структуралізму в етнології Клода Леві-Стросса.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Доповіді у вигляді статей і тез виступів подаються в одному примірнику, надрукованому на одному боці аркуша білого паперу формату А4 через один інтервал шрифтом Times New Roman Cyr, береги зліва –30 мм, усі інші – 25 мм. На першій сторінці зверху розміщується УДК (статті), потім ініціали та прізвище автора (співавторів), після цього – великими літерами назва доповіді (статті, тез).

Згідно з вимогами ВАК України до статті додаються рецензія і витяг засідання кафедри. Назву статті, ПІБ та аннотації подати англійською, російською та українською мовами. З рукописом подається дискета 3,5" з файлами статті та відомостями про автора(ів). Текст статті (тез) повинен бути граматично та термінологічно скорегований.

З питань розміщення в готелі просимо заздалегідь зв’язатися з оргкомітетом. Бажано про зворотні квитки подбати самостійно.