Х Міжнародна наукова конференція "Семантика мови і тексту"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Інститут філології

планують провести 21-23 вересня 2009 року Х Міжнародну наукову конференцію “Семантика мови і тексту”.

Тематика конференції:
1. Проблеми лексичної семантики.
2. Проблеми граматичної семантики.
3. Концептуальна та мовна картина світу. Мова та мови культури. Мова та ключові концепти культури.
4. Мова та мовна політика. Екологія мови. Мовна експансія та глобалізація.
5. Проблеми етнолінгвістики, соціолінгвістики та лінгводемографії.
6. Лінгвістика тексту. Дискурс. Текст і питання неориторики початку ХХІ ст. Текстологія. Метатекстові, субтекстові рівні. Художній текст.
7. Мова та мовна особистість. Мовний тип. Проблеми лінгвофілософії та психолінгвістики. Мова як знакова система. Мова і семіотика. Мовна синергетика.
8. Проблеми когнітивної, аксіологічної лінгвістики, прагмалінгвістики, комунікативної лінгвістики, контрастивної лінгвістики.
9. Проблеми лінгводидактики. Етнолінгводидактика. Порівняльна лінгводидактика.