ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інновації і трансфер технологій: від ідеї до прибутку»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Наукові секції роботи конференції:
1. Інновації в економічній теорії;
2. Інноваційний розвиток національного господарства;
3. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки;
4. Маркетинг інновацій;
5. Інновації в менеджменті;
6. Інновації в логістиці;
7. Інноваційний розвиток підприємств;
8. Проблеми та перспективи трансферу технологій;
9. Інноваційний розвиток регіонів;
10. Моделювання інноваційного розвитку;
11. Бухгалтерський облік інновацій та операцій з трансферу технологій;
12. Захист прав інтелектуальної власності;
13. Інновації в природокористуванні;
14. Людський капітал в інноваційному розвитку економіки;
15. Інженерні інновації

ДолученняРозмір
PDF icon Innovaciji_i_transfer_tekhnologii.pdf704.81 КБ