ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатори:

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
 • Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації;
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Україна);
 • Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені
 • Володимира Даля (м. Рубіжне) (Україна);
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна);
 • Південноросійський державний технічний університет (Новочеркаський політехнічний інститут) (Росія);
 • Інститут філософії, соціології і права (Азербайджан)
 • Університет м. Ніш (Сербія)

Мета конференції - функціональний аналіз сучасної культури в інформаційному просторі з урахуванням української та світової специфіки і соціальної динаміки філософії, етики та естетики, мистецтва, психології, педагогіки, соціології, валеології, економіки, політики і права.

Напрямки роботи конференції:

Філософія, релігія і культура

 1. Онтологія, гносеологія і метафізика інформаційної культури
 2. Духовність в сучасному інформаційному соціумі
 3. Релігія та цивілізація: сучасні виміри та співвідношення
 4. Деконструкція і векторна сегментація культури
 5. Філософія культури, науки і релігії: сучасні виміри
 6. Соціальна і політична філософія
 7. Етико-естетичні виклики ХХІ століття
 8. Медіафілософія як новий інструментарій наукового дослідження віртуального простору
 9. Мистецтво в сучасному інформаційному просторі

Педагогіка

 1. Проблеми виховання особистості в умовах інформаційного суспільства
 2. Філософські, психологічні, історичні та організаційно-методичні питання навчально-виховного процесу
 3. Інноваційні технології в освіті
 4. Безперервна освіта: стан, проблеми, перспективи розвитку
 5. Освіта та культура в контексті Болонського процесу

Психологія

 1. Соціально-психологічні проблеми розвитку та безпеки індивіда в інформаційному суспільстві
 2. Історичні, філософські та методологічні питання сучасної психології
 3. Психологія становлення та розвитку професіонала
 4. Практична психологія: теорія і життя

Державне управління і право

 1. Інтернет як нове правовий простір
 2. Історія держави і права
 3. Актуальні проблеми державного управління права на сучасному етапі

Історія

 1. Історія держави: інформаційний вимір
 2. Історико-філософські концепції утворення української народності
 3. Історія науки і техніки

Соціологія і політологія

 1. Соціокультурна диференціація і динаміка цінностей в сучасному інформаційному суспільстві
 2. Соціальні та інформаційно-комунікаційні технології
 3. Історія соціально-політичних вчень: вітчизняний та зарубіжний досвід
 4. Влада і громадянське суспільство: філософський, політичний і соціальний аспекти
 5. Соціальна політика та соціальна робота
 6. Трансформація національної ідентичності і соціокультурна консолідація суспільства
 7. Трансформація політичної системи пострадянських незалежних держав
 8. Євроінтеграційні стратегії сучасного інноваційного суспільства в Україну
 9. Сучасні інформаційні реалії та розвиток інформаційного суспільства в Україні

Економіка

 1. Економічна теорія і економічна політика в умовах інформаційного простору
 2. Математичні методи в економіці
 3. Мікроекономіка і макроекономіка
 4. Міжнародні аспекти економічного розвитку
 5. Регіональна економіка в сучасних умовах
 6. Податки і податкова система: проблеми та перспективи
 7. Формування еколого-економічних систем
 8. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні підприємством
 9. Маркетинг, рекламна діяльність і PR
 10. Інтернет-маркетинг в Україні та за кордоном
 11. Віртуальна економіка: становлення і розвиток

Регіональна політика

 1. Форми транскордонного співробітництва
 2. принципа субсидіарності і місцевих самоврядування
 3. Єврорегіони за границею ЄС
 4. Сучасний стан Єврорегіонів на території СНД і Україна

Єврорегіон «Донбас»

 1. Основні передумови створення єврорегіону «Донбас»
 2. «Транс-» як нова конфігурація сучасного суспільства
 3. трансрегіональних політика і транскордонне співробітництво
 4. Міжрегіональна економічна інтеграція
 5. Розвиток інфраструктури єврорегіону «Донбас»
 6. Створення технопарків і технополісів як джерела активації інноваційної діяльності в прикордонних регіонах
 7. Міжрегіональне співробітництво в сфері науки, освіти, культури та спорту
 8. Туризм і рекреація: нові перспективи
 9. Соціогуманітарні вимір єврорегіону «Донбас»: проблеми і перспективи
 10. Проблеми правового забезпечення трансрегіонального співробітництва

Валеологія і фізичне виховання

 1. Розвиток фізичної культури і спорту в сучасних умовах
 2. Спортивна медицина і реабілітація
 3. Методологічні аспекти фізичного виховання молоді
 4. Залежне поведінка: проблеми, профілактика, протидія

Для участі у конференції необхідно у строк до 10 травня(включно) скористатися автоматичною реєстрацією або направити на електронну адресу оргкомітету відповідні матеріали.

http://conference-ukraine.com.ua/