ІV міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, кафедра ТМФВ, редакція журналу “Теорія та методика фізичного виховання” мають честь запросити представників Вашої організації до участі в конференції
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
ІV міжнародна наукова конференція (27—28.11.2008 року)

Програма конференції передбачає роботу таких секцій:
01 — проблеми фізкультурної освіти в Україні;
02 — проблеми тренування і навчання в спортивних видах гімнастики;
03 — проблеми тренування і навчання в спортивних іграх і єдиноборствах;
04 — проблеми тренування і навчання в циклічних видах спорту;
05 — проблеми фізичного виховання школярів;
06 — інформаційні і комп’ютерні технології у фізичному вихованні і спорті;
07 — рекреація і спорт для всіх.
Робочі мови конференції: українська і російська.