Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика

Розділ: 

Галузь: 

Дата події: 

Понеділок, 16 Листопад, 2015

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Кафедра фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету запрошує до участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених та студентів
«Фінансові аспекти розвитку економіки України : теорія, методологія, практика», яка відбудеться 16 листопада 2015 року.
Мета конференції: здійснення обміну та оприлюднення результатів наукових досліджень молодих вчених, аспірантів і студентів з актуальних проблем сучасної економічної науки.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі в конференції: дистанційна.
Тематичні напрямки роботи конференції:

 1. Державні фінанси в умовах євроінтеграції України.
 2. Страховий ринок України в глобальному страховому просторі.
 3. Підходи до управління фінансами суб’єктів господарювання в ринкових умовах.
 4. Актуальні питання розвитку вітчизняної банківської системи та її роль у забезпеченні економічної стабільності держави.
 5. Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку України.
 6. Загальні проблеми економіки.

Умови участі у конференції
Для участі у роботі конференції, просимо до 9 листопада 2015 року надіслати на електронну адресу: internet.fbs@gmail.com:

 • реєстраційну картку учасника;
 • текст статті доповіді (Назва файлу, наприклад: Стаття_Семченко.doc);
 • відскановане підтвердження оплати організаційного внеску. Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад: Квитанція_Семченко). Реквізити для оплати участі у конференції будуть надіслані автору на електронну адресу, вказану в реєстраційній картці, після прийняття статті до друку;
 • обов’язково зареєструватися на сайті форуму конференції за адресою: innet-forum.fbs.km.ua

Матеріали публікуються в авторський редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів несуть відповідальність автори.
Додаткова інформація:

 • 16 листопада 2015 року з 10.00 до 16.00 - проведення форуму - обговорення матеріалів конференції на форумі конференції за адресою: innet-forum.fbs.km.ua
 • доступ до електронного збірника праць конференції буде відкрито з 1 грудня 2015 року.

Роботи, які не відповідають вимогам або надійдуть із запізненням, не будуть опубліковані.
Вимоги до оформлення робіт:

 • обсяг – 3-5 сторінок книжкового формату А4. Структура тексту повинна мати такі елементи (із зазначенням):
  1. актуальність дослідження;
  2. аналіз останніх досліджень і публікацій;
  3. мета;
  4. виклад основного матеріалу;
  5. висновки;
  6. література;
 • файл повинен мати розширення doc. Word 2003;
 • шрифт – Times New Roman, кегль-14;
 • інтервал між рядками – 1,5;
 • поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см;
 • абзацний відступ  1,25 см;
 • посилання на використані джерела робити у тексті в квадратних дужках;
 • підписи розміщуються під рисунками (рис. 1 – в тексті; Рис. 1 – в назві) і над таблицями. Назви рисунків і таблиць обов’язкові. Статті зі сканованими рисунками або формулами до друку не прийматимуться!!!
 • список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342);
 • сторінки не нумеруються

Організаційний внесок складає 80 грн. і включає оплату за верстку та підготовку макету збірника. Програму конференції і електронну версію збірника наукових праць молодих вчених та студентів буде розміщено на сайті кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету за адресою: http://www.fbs.km.ua, доступ до якого буде відкрито з 1 грудня 2015 року. Розсилка збірника буде здійснена на електронні адреси авторів.
Адреса оргкомітету:
29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, кафедра фінансів та банківської справи.
E-mail - internet.fbs@gmail.com
Веб-сайт - fbs.km.ua
Форум конференції - innet-forum.fbs.km.ua
Контактні особи:
Доценко Інна Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент, тел. (067) 787-01-77;
Гулько Лариса Геннадіївна, кандидат економічних наук, доцент, тел. (096) 576-91-88, (050) 339-22-48.

ДолученняРозмір
PDF icon informa_list_ukr.pdf327.75 КБ