Обробка матеріалів у машинобудуванні

Процеси механічної обробки, верстати та інструменти;
Процеси та машини обробки тиском;
Зварювання та споріднені процеси і технології;
Процеси фізико-технічної обробки;

ІI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Інженерна механіка та транспорт 2011" (EMT-2011)

Галузь: 

Шановнi Kолеги!

З радістю повідомляємо Вас, що 24-26 листопада 2011р. у Національному університеті “Львівська політехніка” (Україна, Львів) проходитиме ІI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Інженерна механіка та транспорт 2011" (EMT-2011).

Конференція матиме такі напрямки роботи:

11-а Міжнародна науково-технічна конференція "Інженерія поверхні і реновація виробів"

Галузь: 

11-я Международная научно-техническая конференция "ИНЖЕНЕРИЯ ПОВЕРХНОСТИ И РЕНОВАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ"
с практическим семинаром «Сварка, наплавка и другие реновационные технологии на предприятиях горно-металлургической, машиностроительной промышленности и на транспорте»

Тематика конференции:

 • Научные основы инженерии поверхности:
  • материаловедение
  • физико-химическая механика материалов
  • физико-химия контактного взаимодействия
  • износо- и коррозионная стойкость, прочность поверхностного слоя
  • функциональные покрытия и поверхности
  • технологическое управление качеством деталей машин
  • вопросы трибологии в машиностроении
 • Технология ремонта машин, восстановления и упрочнения деталей
 • Метрологическое обеспечение ремонтного производства
 • Экология ремонтно-восстановительных работ

В рамках конференции проводится практический семинар «Сварка, наплавка и другие реновационные технологии на предприятиях горно-металлургической, машиностроительной промышленности и на транспорте»

Рабочая группа:
• Биленький П., Berk, CZ, s.r.o. (Чехия)

49-а Міжнародна конференція «Актуальні проблеми міцності»

Галузь: 

Регулярно проводяться протягом 30 років у різних країнах (Росії, Білорусі, Україні, Естонії) міжнародні конференції «Актуальні проблеми міцності» дозволяють встановити тісні зв'язки між вченими різних країн, які працюють в галузі фізики і механіки міцності, сприяючи розвитку цієї найважливішої для народного господарства області науки. Дана 49-а міжнародна конференція присвячена 80-річчю від дня народження В. І. Трефілова - видатного вченого в галузі фізичного матеріалознавства і фізики міцності.

[b] Тематика конференції [/b]
1. Фундаментальні проблеми міцності і пластичності металів і сплавів (зв'язок з особливостями будови і структури, механізми деформації і руйнування та ін)
2. Перехід від мікро-до наноструктур. Отримання наноструктур методом інтенсивної пластичної деформації. Ліміт міцності в металах.
3. Фазові перетворення і міцність.
4. Евтектичні і наноевтектичні матеріали.
5. Градієнтно-зміцнені матеріали.
6. Фізика міцності квазікристалічних, аморфно-кристалічних, мультикомпонентних високоентропійних сплавів та інших нових матеріалів.
7. Матеріалознавчі аспекти процесів тертя та зносу.
8. Структурні аспекти втоми.

10-а Ювілейна міжнародна науково-технічна конференція «Інженерія поверхні і реновація виробів» (М10-2)

Галузь: 

[b] Тематика конференції: [/b]
Наукові основи інженерії поверхні:
[list] [*] матеріалознавство;
[*] Фізико-хімічна механіка матеріалів;
[*] Фізико-хімія контактної взаємодії;
[*] Корозійна стійкість, міцність поверхневого шару;
[*] Функціональні покриття і поверхні;
[*] Технологічне управління якістю деталей машин;
[*] Питання трибології в машинобудуванні; [/list]
Технологія ремонту машин, відновлення і зміцнення деталей
Метрологічне забезпечення ремонтного виробництва
Екологія ремонтно-відновлювальних робіт

У рамках конференції проводиться практичний семінар «Зварювання, наплавлення та інші реноваційні технології на підприємствах гірничо-металургійної, машинобудівної промисловості та на транспорті»

[b] Тематика семінару: [/b]
[list] [*] Зварювання при виготовленні та ремонті деталей: обладнання, матеріали, технології
[*] Наплавлення при відновленні і зміцненні деталей: обладнання, матеріали, технології
[*] Споріднені реноваційні процеси: обладнання, матеріали, технології. [/List]

Последний день подачи заявки: [b]10 мая 2010 г.[/b]

[b]Организаторы:[/b] Ассоциация технологов-машиностроителей Украины (АТМ Украины)

Малащенко В. О. Муфти приводів. Конструкції та приклади розрахунків Навчальний посібник.

Малащенко В. О.
Муфти приводів. Конструкції та приклади розрахунків
Навчальний посібник. Друге видання, перероблене і доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 208 с. Формат 170 х 215 мм. М'яка обкладинка.
ISBN: 978-966-553-783-9

Викладено загальні основи, конструкції та приклади розрахунків механічних муфт, що застосовуються як у загальному, так і спеціальному машинобудуванні. Поряд із поширеними різновидами розглянуто сучасніші конструкції муфт. Наведено необхідний матеріал для проектування механічних, електромагнітних і шинно-пневматичних муфт.
Для студентів вищих навчальних закладів інженерно-технічних спеціальностей, які вивчають конструкції та методи розрахунків муфт і виконують курсове проектування з деталей машин та інших споріднених дисциплін. Посібник може бути корисним для інженерного проектування муфт і проведення наукової роботи зі студентами та аспірантами.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

Передмова.
Розділ 1. Загальні принципи вибору та розрахунку муфт приводів.
Розділ 2. Некеровані глухі муфти.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Теорія та практика
раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій

Мінісимпозіуми:

„Проблеми проектування, ресурсу та безпеки експлуатації конструкцій, споруд і машин”

„Стан і перспективи впровадження комп’ютерно-інтегрованого виробництва у машинобудуванні”

22 — 24 жовтня 2008 р.

м. Львів, Україна

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 1-ї Міжна­родної науково-технічної конференції „Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій” і мінісимпозіумів „Проблеми проектування, ресурсу та безпеки експлуа­та­ції конструкцій, споруд і машин” та „Стан і перспективи впровадження комп’ютерно-інтегрованого виробництва у машинобудуванні”, що відбудуться 22 — 24 жовтня 2008 року в м. Львові.

Мета конференції — обмін науковими ідеями та розгляд нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі механіки та машинобу­ду­вання. Формування пріоритетних напрямів подальших досліджень з розглянутих проблем в сучасних умовах розвитку економіки України, налагодження ділових контак­тів між фахівцями.

Організатори:
Західний науковий центр НАН і МОН України

Сторінки

Підписатися на RSS - Обробка матеріалів у машинобудуванні