Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація

Системи та процеси керування;
Комп’ютерні системи та компоненти;
Інформаційні технології;
Автоматизація процесів керування
Медична та біологічна інформатика і кібернетика;
Системи автоматизації проектувальних робіт;
Системи захисту інформації;
Управління проектами і програмами;
Системи та засоби штучного інтелекту;

Друга Міжнародна конференція “Кластерні обчислення”

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у Другій Міжнародній науково-технічній конференції "Кластерні обчислення" (CC'13).
Час проведення: 3-5 червня 2013 року. Місце проведення: Національний університет "Львівська політехніка", Львів, Україна.
Тематика конференції:

Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформаційні та моделюючі технології" 2013

Галузь: 

Інформуємо Вас, що 17-19 травня 2013 року в м. Черкаси відбудеться всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні та моделю-ючі технології», яка відкриває актуальні напрямки в області інформаційних та моделюючих техно-логій. Для участі в конференції запрошуються нау-ковці, аспіранти, студенти, співробітники науко-вих установ та промислових підприємств.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Системне та прикладне програмне забезпечення
1. Методи підвищення ефективності програмного забезпе-чення.
2. Методи візуального (графічного) програмування.
3. Спеціалізовані програмні засоби моделювання.
4. Об’єктно-орієнтоване програмування моделюючих та керуючих систем.
5. Методи паралельного програмування, і програмування мультипроцесорних систем.

Секція 2. Моделюючі системи і технології
1. Проблеми моделювання динамічних систем.
2. Проблеми ідентифікації динамічних систем.
3. Моделювання технологічних процесів в промисловості.
4. Моделювання паралельних процесів і мультипроце-сорних систем.
5. Моделювання систем управління.

Секція 3. Штучний інтелект
1. Інтелектуальні бази даних і знань.
2. Методи штучного інтелекту в прогнозуванні та діагностиці.

«Комп’ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій» (КМПЗ’2013)

Галузь: 

Шановні колеги!
Оргкомітет 2 Всеукраїнської конференції «Комп'ютерне моделювання та програмне забезпечення
інформаційних систем і технологій" (КМПЗ’2013), що присвячена пам’яті професора, д.т.н. Синицького Лева Ароновича, яка відбудеться 31 травня 2013 р.

[b]Секції конференції:[/b]
Секція 1. Математичне і комп'ютерне моделювання та програмне забезпечення.
Секція 2. Моделі, методи, алгоритми інтелектуального опрацювання даних.
Секція 3. Прикладні задачі інформатики, електроніки та енергетики.
Секція 4. Прикладні задачі екології, економіки та природоохоронної діяльності.

[b]В рамках секцій будуть розглядатися питання, пов’язані з з розвитком науки, освіти, електрорадіотехніки, економіки, екології та інформаційних технологій за галузями знань.[/b]

Робочі мови: українська, російська, англійська

Детальні умови участі у конференції, приклад оформлення тез доповідей та новини дивіться на інтернет-сторінці http://www.ldi.lviv.ua/images/sampledata/K_ZES/konferencii/kmps2013/zaproshennya_kmpz_2013.doc.

Пленарне засідання об 11год. 00 хв. гол. кор. НУ «Львівська політехніка»,
м. Львів – 79013, вул. С. Бандери, 12, к. 204.

IX Міжнародна конференція «Перспективні технології і методи проектування МЕМС» 2013

Галузь: 

Кафедра систем автоматизованого проектування Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» запрошує до участі у IX Міжнародній науково-технічній конференції «Перспективні технології і методи проектування МЕМС» (MEMSTECH 2013), яка відбудеться 16–20 квітня 2013 року.

Організатори

Національний університет «Львівська політехніка» кафедра САПР
Варшавський технологічний університет, інститут телекомунікацій, Варшава, Польща
AGH Науково-технічний університет, факультет машинобудування та робототехніки, Краків, Польща
Західноукраїнське представництво IEEE MTT/ED/AP/CPMT/SSC
за підтримки Львівської обласної державної адміністрації
Місце проведення: Поляна (Закарпаття).

Topics include, but not limited to

 • Analysis, modelling, research and design methods of microsensors and microactuators.
 • Software systems, models, algorithms, methods and strategies of embedded systems design.
 • Field issues in embedded systems modelling and design.
 • Issues of testing, verification, reliability and optimization in embedded systems modelling and design.

4-та міжнародна конференція CFP ICIM 2013

Галузь: 

Dear fellow researchers,

the 4rd International Conference on Inductive Modelling (ICIM 2013)
dedicated to the memory of Academician Oleksiy Hryhorovych Ivakhnenko
will be held 15-21 Sep 2013 in Kyiv, Ukraine.

You can submit your abstracts using the conference web pages:
http://icim2013.felk.cvut.cz

The deadline for abstract submission is April 1st, 2013.

We are looking forward to see you in Kyiv,

ICIM 2013 Organizing Committee

VI Міжнародна наукова конференція "Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання", ACSN-2013

Галузь: 

Запрошуємо взяти участь у VI Міжнародній науковій конференції "Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання".

Конференція відбудеться у вересні 2013 року в Національному університеті "Львівська політехніка" (Україна, м.Львів).
http://acsn.ukrscience.org/uk

Секції конференції
містять, але не обмежуються нижче наведеними:

Архітектура комп’ютерних систем та мереж.
Спеціалізовані комп’ютерні системи.
Вбудовані комп’ютерні системи.
Паралельне та розподілене опрацювання інформації.
Високопродуктивні компю'терні системи.
Реконфігуровані архітектури.
Реконфігуровані прискорювачі.
Технології програмування графічних прискорювачів.
Технології високорівневого проектування.
Проектування систем на кристалі.
Системне програмування.
Технології комп’ютерних мереж.
Комунікаційні системи.
Бездротові та мобільні системи.
Бази даних і бази знань.
Комп’ютерна безпека.
Інженерія програмного забезпечення.
Опрацювання сигналів та зображень.
Комп’ютерні технології у вимірюваннях.
Бездротові сенсорні мережі.
Гарантоздатні комп’ютерні системи та мережі.
Конфігуровні системи та алгоритми.
Адаптивні системи та алгоритми.
Штучний інтелект.

II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні системи і технології, AIST 2013"

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні системи та технології, AIST 2013», яка буде проводитися з 21 по 24 травня 2013 року на базі Сумського державного університету.

Конференція буде проводитися у формі вебінару.

Останній термін подачі матеріалів -15 березня 2013 року.

Секції конференції:

Друга міжнародна науково-технічна конференція "Обчислювальний інтелект - 2013"

Галузь: 

Організатор:
Черкаський державний технологічний університет
Академія пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля

Конференція є другим міжнародним зібранням науковців, викладачів, аспірантів, студентів та представників промисловості, яке проводиться на базі Черкаського державного технологічного університету та Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, з метою вивчення передового досвіду розробки, впровадження та поширення інформаційних технологій у сфері інтелектуальних обчислень.

ІІІ Міжнародна науково-практична веб-конференція "Комп'ютерні науки для інформаційного суспільства"

Галузь: 

Організатор:
Міністерство освіти і науки України
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Університет інформаційних технологій та менеджменту, м. Жешув (Польща)

Тематичні напрямки:

Секція 1. Комп'ютерні науки. Інформаційні системи в управлінні підприємствами та установами. Високопродуктивні обчислення, операційні системи та мережі, телекомунікаційні технології. Проектування баз даних і знань. Захист інформації в комп'ютерних системах.

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Ефективні механізми інноваційно-технологічного розвитку сучасного суспільства"

Галузь: 

Організатор:
Житомирський державний технологічний університет

Тематичні напрямки:

 1. економічна теорія та історія економічної думки;
 2. світове горподартво і міжнародні відносини;
 3. економіка та управління підприємствами
 4. економіка та управління національним гостодарством
 5. розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 6. економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
 7. демографія, економіка праці, соціальна економіка
 8. гроші, фінанси і кредит;
 9. бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
 10. статистика;
 11. математичні методи, маделі та інформаційні технології в економіці;
 12. економічна безпека суб'єктів господарської діяльності;
 13. теорія та історія державного управління;
 14. менеджмент суб'єктів підприємницької діяльності
 15. суб'єкти і механізми державного управління.

Останній день подання матеріалів: 1 грудня 2012 року

Форма участі: заочна


Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету:

Сторінки

Підписатися на RSS - Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація