Електротехніка

Електричні машини й апарати;
Електротехнічні комплекси та системи;
Теоретична електротехніка;
Світлотехніка та джерела світла;
Прикладна акустика та звукотехніка;
Напівпровідникові перетворювачі електроенергії;
Техніка сильних електричних та магнітних полів;

IX Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю "Проблеми електрообладнання і автоматики транспортних засобів (ПАЕТЗ)"

Галузь: 

Останній день реєстрації: 25 березня 2012 року

Ключові дати:
30 березня 2012 р. - підтвердження участі
1 квітня 2012 р. - завершення прийому оплати
5 квітня 2012 р. - розсилка запрошень

Робочі мови: українська, російська, англійська

Організатори:
- МОНМС України
- Академія наук суднобудування України
- Західно-Поморський технологічний университет (м. Щецин, Польща),
- Одеська національна морська академія
- Київська державна академія водного транспорту
- Науково-дослідний центр Збройних Сил України "Державний океанаріум"
- Севастопольський національний технічний Университет

Секції:
- Автоматика, інформаційно-керуючі системи і пристрої
- Електротехнічні системи і комплекси
- Електричні машини і апарати
- Проблеми підготовки спеціалістів з автоматики, комп’ютеризованим системам управління і електромеханиці
- Підводна техніка і технологія

Правила оформлення тез на сторінці:
http://conference.nuos.edu.ua/catalog/requirements.html

III Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Енергетика та системи керування 2011" (EPECS-2011)

Галузь: 

Шановнi Kолеги!

З радістю повідомляємо Вас, що 24-26 листопада 2011р. у Національному університеті “Львівська політехніка” (Україна, Львів) проходитиме III Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Енергетика та системи керування 2011" (EPECS-2011).

Конференція матиме такі напрямки роботи:

1. Електротехніка та електротехнології
2. Електромеханіка
3. Автоматизовані системи керування та комп’ютерно інтегровані технології
4. Теплоенергетика
5. Охорона праці та безпека життєдіяльності

Гоголюк П. Ф., Гречин Т. М. Теорія автоматичного керування Навчальний посібник.

[b]Гоголюк П. Ф., Гречин Т. М.[/b]
Теорія автоматичного керування
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 280 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
ISBN: 978-966-553-725-0

Викладено основні поняття й означення класичної теорії автоматичного керування, принципи будови автоматичних систем керування технічними об’єктами й інженерні методи аналізу лінійних і нелінійних неперервних й дискретних автоматичних систем керування. Виклад матеріалу супроводжується прикладами в царині електроенергетики із застосуванням програмних середовищ MatLab®7.0.1/Simulink®6 i Mathcad 14.
Для студентів базового напряму „Електротехніка та електротехнології” всіх форм нав¬чання вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів і фахівців відповідного спрямування.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за напрямом „Електротехніка та електротехнології”.

[b]Зміст[/b]

Переднє слово.
1. Принципи будови автоматичних систем керування.
2. Математичні моделі автоматичних систем керування.
3. Сигнали в автоматичних системах керування.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Заячук Д. М. Нанотехнології і наноструктури Навчальний посібник.

[b]Заячук Д. М.[/b]
Нанотехнології і наноструктури
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 580 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
[i]ISBN: 978-966-553-773-1[/i]

Викладено основи сучасних технологій вирощування тонких плівок, квантово-розмірних шарів, квантових ниток, квантових точок, фулеренів і вуглецевих нанотрубок, принципи епітаксії і основні режими гетероепітаксійного росту, можливості використання процесів самоорганізації для формування систем квантових ниток і квантових точок. Розглянуто основні фізичні властивості дво-, одно- і нульвимірних квантових напівпровідникових і вуглецевих структур, питання розмірного квантування і умови спостереження квантово-розмірних явищ, особливості функції густини станів у системах різної вимірності, кінетичні та оптичні характеристики низькорозмірних систем, фізичні явища, які спричиняє зниження вимірності системи – квантовий ефект Холла, квантування провідності балістичних 2D-контактів і вуглецевих нанотрубок, кулонівську блокаду й одноелектронні процеси у резонансо-тунельних структурах, від’ємний диференційний опір надґраток тощо.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Маліновський А. А., Хохулін Б. К. Основи електропостачання

Маліновський А. А., Хохулін Б. К.
Основи електропостачання
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2005. 324 с. Формат 170 х 215 мм. Тверда оправа.
ISBN: 966-553-498-Х

Викладено основні відомості з електричних навантажень, компенсації реактивної потужності, якості електричної енергії, схем і сучасного обладнання та електричних розрахунків електропостачальних систем промислових підприємств, міст, сільського господарства та транспорту, необхідні для підготовки спеціалістів освітнього рівня бакалавр базового напряму 6.0906 “Електротехніка”; книга може бути корисною для студентів напряму 6.0922 “Електромеханіка”, а також спеціалістів відповідного профілю.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом „Електротехніка”.

Зміст

Передмова.
1. Розвиток та сучасний стан електропостачальних систем.
2. Електричні навантаження.
3. Реактивна потужність в електропостачальних системах.
4. Якість електричної енергії в електропостачальних системах.
5. Схеми та обладнання електропостачальних мереж напругою понад 1000 В.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Л. Д. Костинюк, В. І. Мороз, Я. С. Паранчук Моделювання електроприводів

Марущак Я. Ю. Синтез електромеханічних систем з послідовним та паралельним коригуванням

Марущак Я. Ю.
Синтез електромеханічних систем з послідовним та паралельним коригуванням
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2005. 208 с. Формат 170 х 215 мм. М’яка обкладинка.
ISBN: 966-553-424-6

Розглянуто синтез різноманітних електромеханічних систем автоматичного керування. Результатом такого синтезу є забезпечення динамічних показників вихідної координати регулювання згідно зі стандартними формами розподілу коренів характеристичного рівняння в поєднанні із заданими статичними показниками у разі дії на систему детермінованих збурень. Розглянуто синтез передавальних функцій елементів змінюваної частини електромеханічних систем постійного і змінного струму, з жорсткими і пружними елементами кінематичної схеми, з різними принципами побудови структурних схем, а також за наявності і відсутності нулів у їх передавальних функціях.
Для студентів спеціальностей 7.092201 “Електричні системи та комплекси транспортних засобів” і 7.092203 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”, а також інших електротехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів та інженерно-технічних працівників.

Зміст

Вступ.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Міжнародний семінар “Тарифна політика та міжмережна взаємодія операторів телекомунікацій” (15-17 вересня 2009 р., м. Одеса, ОНАЗ ім. О.С.Попова)

Галузь: 

Шановні пані та панове!

Міжнародний союз електрозв’язку спільно із Регіональною співдружністю у сфері зв’язку, Державною адміністрацією зв’язку та Одеською національною академією зв’язку ім. О.С. Попова організує семінар “Тарифна політика та міжмережна взаємодія операторів телекомунікацій”, який пройде у м. Одеса, Україна, з 15 по 17 вересня 2009 р. Семінар розрахований на співробітників регуляторних органів, керівників фінансових та технічних служб операторів телекомунікацій, провайдерів, наукових установ та закладів вищої освіти.

Під час роботи семінару планується розгляд наступних питань:

- рекомендації міжнародних організацій та інститутів щодо розрахунку тарифів і тарифного регулювання послуг взаємоз’єднання мереж операторів телекомунікацій;
- підходи щодо визначення тарифів на послуги взаємоз’єднання мереж операторів телекомунікацій;
- підходи до побудови системи тарифного регулювання;
- державне регулювання у питаннях взаємоз’єднання операторів телекомунікацій;
- методи і проблеми визначення витрат на послуги взаємоз’єднання мереж;
- впровадження підходу LRIC;

ІІІ Міжнародна наукова конференція "Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур"

Галузь: 

21-23 жовтня 2009 року в м. Харкові у "північному" корпусі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбудеться ІІІ Міжнародна наукова конференція "Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур"

Проблематика конференції

A. Фізико-хімічні аспекти формування мікро- та наноструктур і матеріалів.
B. Фізико-механічні властивості нанооб'єктів та технології створення наноматеріалів.
C. Фізичні проблеми модифікації поверхні – взаємодія різних видів випромінювання з поверхнями металів, напівпровідників, діелектриків.
D. Іонна імплантація, нанесення захисних покриттів, композитні нанокристалічні шари.
E. Моделювання процесів та явищ в нанофізиці.
F. Фізика та техніка низькотемпературної плазми.
G. Прикладні аспекти нанотехнологій.
H. Проблеми становлення та розвитку освіти в сфері нанонаук.

Регламент роботи:
Конференція проводиться у формі пленарних слухань та стендових презентацій. Тривалість усних доповідей: проблемних та оглядових – 30 хвилин; інших – 10 – 15 хвилин. Для розміщення стендових доповідей надається місце, еквівалентне форматові А1.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Обробка сигналів і негауссівських процесів"

Галузь: 

25-29 травня 2009 р. на базі Черкаського державного технологічного університету (м. Черкаси) відбудеться ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Обробка сигналів і негауссівських процесів", присвячена 70-річчю з дня народження професора Кунченка Ю.П.

Напрямки роботи конференції:
- Математичні моделі сигналів та систем.
- Методи та алгоритми обробки сигналів та статистичних даних.
- Апаратні та програмні засоби опрацювання сигналів та даних.
- Комп’ютерне моделювання.

Для участі в конференції необхідно подати заявку та тези доповідей до 22 березня 2009 р. з вказівкою напрямку роботи (секції) електронною поштою на адресу OSNP2009@ukr.net.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Українські учасники додають акт експертизи про можливість опублікування матеріалів у пресі та інших засобах масової інформації. Учасники з країн СНД повинні повідомити про можливість відкритої публікації тез доповідей. Про прийняття оргкомітетом тез до публікації буде повідомлено до 20 квітня 2009 р.

Сторінки

Підписатися на RSS - Електротехніка