Соціологічні науки

Теорія та історія соціології;
Методологія та методи соціологічних досліджень;
Соціальні структури та соціальні відносини;
Спеціальні та галузеві соціології;

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя»

Галузь: 

Науково-дослідний центр інноваційних технологій (НДЦІТ) інформує Вас про проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя».

Напрямки роботи конференції:

Історичні науки
 • Історія України;
 • Всесвітня історія;
 • Археологія;
 • Етнологія;
 • Антропологія;
 • Історіографія, джерелознавство;
 • Історія науки й техніки
Філософські науки
 • Онтологія, гносеологія, феноменологія;
 • Діалектика і методологія пізнання;
 • Соціальна філософія та філософія історії;
 • Філософська антропологія, філософія культури;
 • Історія філософії;
 • Філософія науки та освіти;
 • Логіка;
 • Етика, Естетика;
 • Релігієзнавство;
 • Українознавство;
 • Богослов'я
Літературознавство

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційне суспільство: роль держави, бізнесу та громад»

Галузь: 

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної влади та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

Тематичні напрямки конференції:

Міжнародна науково-практична конференція "Стратегія розвитку сталого туризму"

Галузь: 

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

Кінцевий термін подання матеріалів - 1 липня 2012 року.

Тематичні напрямки роботи конференції:

 1. Методологія сталого розвитку. Концепція сталого розвитку в туризмі;
 2. Державне регулювання туристичної діяльності та суміжних галузей;
 3. Менеджмент та маркетинг в туризмі в контексті сталого розвитку;
 4. Рекреаційна та інвеcтиційна привабливість регіонів України;
 5. Інновації в туризмі. Розвиток нових видів туризму. Інформаційні технології в туризмі;
 6. Осмислення суспільних трансформацій в умовах глобалізації;
 7. Міжнародна конкурентоспроможність вітчизняних та закордонних суб'єктів туристичного бізнесу;
 8. Перспективи розвитку сталого туризму в Україні та можливості використання іноземного досвіду.

Збірники друкуються до конференції та видаються на конференції разом зі сертифікатом про участь.
Заочні учасники отримують збірник поштою.
Матеріали конференції буде розміщено на сайті www.educrimea.com

Міжнародна науково-практична конференція "Здоров'я людини в сучасному суспільстві"

Галузь: 

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

Кінцевий термін подання матеріалів - 1 червня 2012 року.

Тематичні напрямки роботи конференції:

Міжнародна науково-практична конференція "Філософія та соціологія трансформаційного суспільства"

Галузь: 

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

Кінцевий термін подання матеріалів - 15 травня 2012 року.

Тематичні напрямки роботи конференції:

ХV Всеукраїнська науково-практична конференція "Людина в силовому полі влади та ідеологій"

Галузь: 

Останній день подання матеріалів: 10 квітня 2012 року

Питання для обговорення:
1. Суспільне вчення Церкви про владу, ідеології та гідність людини: богословські аспекти
2. Влада і людина у теоретичних концепціях і практиках державотворення
3. Влада і людина в Україні: досвід минулого та прогноз на майбутнє
4. Як впливають сучасні ідеології на духовний світ і гідність людини?

Умови участі:
Необхідно подати до оргкомітету:
1. Заявку на кожного учасника з визначеною секцією (У заявці зазначити: прізвище, ім'я та по батькові; науковий ступінь, звання; місце роботи (навчання), посада; поштова адреса, контактний телефон, e-mail);
2. Електронний варіант матеріалів;

Вимоги до оформлення тез:
файл MS Word
шрифт Times New Roman
кегль - 14; інтервал - 1,5 пт; всі поля - 2 см.
список використаної літератури в кінці статті в алфавітному порядку
посилання у тексті в квадратних дужках, де перша цифра - номер у списку літератури, а друга - номер сторінки. Напр., [12; 45-46], [9; 24-37], [ див.: 3;7]
файл має бути названий прізвищем автора латинкою і збережений у форматі - doc

ІІІ міжнародна науково-практична конференція "Соціальна політика: принципи та методи реалізації в контексті світового та вітчизняного досвіду"

Галузь: 

Останній день подання матеріалів: 1 квітня 2012 року

Тематичні напрямки:
1. Зміст та принципи соціальної політики держави.
2. Закономірності соціалізації суспільства у ХХ ст. та на початку ХХІ ст.
3. Соціальна безпека як пріоритет національного розвитку.
4. Право соціального захисту. Соціальні стандарти та якість життя.
5. Проблеми та перспективи посилення соціального компоненту в моделі розвитку України.

Умови участі: Необхідно надіслати на адресу оргкомітету электронною або звичайною поштою, заявку щодо участі у конференції, тези та відскановану квитанцію про сплату оргвнеску.

Організаційний внесок: 200 грн. (сплачують всі учасники: очні та заочні), включає розсилку збірника тез заочним учасникам поштою протягом місяця з дати конференції. Збірники видаються під час проведення заходу разом з сертифікатом про участь.

Оплата участі:

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи формування інноваційної системи освіти в XXI столітті»

Галузь: 

Місце проведення: вул. Богдана Хмельницького, 17б, м. Львів

Область наук: Педагогічні

Мета конференції – пошук рішень з актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

  Основні напрямки конференції:

 • Загальна психологія та психологія особистості.
 • Психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.).
 • Педагогічна та корекційна психологія.
 • Соціально-психологічні проблеми організації та управління.
 • Соціальна і юридична психологія.
 • Психологічні аспекти міжетнічних і міжкультурних відносин.
 • Загальна педагогіка.
 • Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології та методики.
 • Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання.
 • Психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія.
 • Перехід до багаторівневої вищої освіти: проблеми і перспективи.
 • Управління системою вищої освіти в умовах модернізації. Системи оцінювання.
 • Міжнародна наукова конференція «Ідея університету: сучасний дискурс»

  Галузь: 

  [center]МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  СПІЛКА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  КИЇВСЬКИЙ НАУКОВИЙ КЛУБ «СИНЕРГІЯ»[/center]

  Міжнародна наукова конференція «Ідея університету: сучасний дискурс» 26-27 травня 2011 р. Київ

  На обговорення виносяться такі питання:

  - Ґенеза та трансформація університету;
  - Ідея (теорія) університету;
  - Сучасний класичний університет і Болонський процес;
  - Дослідницький університет в контексті Європейського простору наукових досліджень;
  - Державне фінансування та автономія університетів;
  - Університет та фундаментальні цінності людства (довкілля, клімат, продовольча проблема, охорона здоров’я, збереження миру).

  Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
  Тези обсягом до 2-х стор. Просимо надсилати до 15 квітня 2011 р. на електронну адресу:

  Senergy@univ.kiev.ua

  Міжнародна науково-практична конференція "Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки"

  Галузь: 

  Дата проведення конференції: 21-22 травня 2011 р.
  Останній день подачі матеріалів: 17 травня 2011 р.

  Організатор: Центр еономічних досліджень та розвитку
  Мета: публікація наукових результатів економічних досліджень ведучих учених, аспірантів, студентів вузів; пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

  Головні напрями конференції:
  - Сучасний етап еволюції світової економічної системи та теорія фірми.
  - Стратегічний процес в організації у контексті структурних змін у світовій економіці.
  - Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління підприємством: нові методи та інструменти.
  - Управління знаннями в освітніх та наукових закладах для зміни і розвитку соціально-економічних систем різних рівнів.
  - Криза сучасних економічних поглядів: нова теорія для «нової економіки».
  - Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
  - Економіка праці та управління персоналом.

  Сторінки

  Підписатися на RSS - Соціологічні науки