Соціологічні науки

Теорія та історія соціології;
Методологія та методи соціологічних досліджень;
Соціальні структури та соціальні відносини;
Спеціальні та галузеві соціології;

Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі"

Галузь: 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі", яка присвячена 70-річчю з дня народження ректора університету (1988-1991 рр.), д-ра техн. наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ БЄЛЯЄВА МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для включення доповідей до програми конференції до 15 вересня 2008 року надсилайте заявку на кожного учасника у конференції, текст тез доповіді обсягом 2 повні сторінки. Матеріали надсилайте на електронну адресу або поштою - рукопис у друкованому вигляді (2прим.) та на електронному носії (дискета 3,5") на адресу оргкомітету. Заплановано видання збірника тез доповідей конференції.
Оргкомітет буде вдячний за заздалегідь вислану заявку учасника.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова оргкомітету: ЧЕРЕВКО Олександр Іванович, ректор Харківського державного університету харчування та торгівлі, д.т.н., професор
Заступник голови оргкомітету: МИХАЙЛОВ Валерій Михайлович, проректор з наукової роботи, д.т.н., професор

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Сторінки

Підписатися на RSS - Соціологічні науки