Соціологічні науки

Теорія та історія соціології;
Методологія та методи соціологічних досліджень;
Соціальні структури та соціальні відносини;
Спеціальні та галузеві соціології;

I Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом»

Галузь: 

Економіко-правовий факультет, кафедра менеджменту Маріупольського державного гуманітарного університету запрошує Вас взяти участь у I Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом», яка відбудеться
25 вересня 2009 року у м. Маріуполі.

Буковина – мій рідний край

Галузь: 

Дата проведення: 15.10.2009
Місце проведення: Україна, м. Чернівці

"Буковина – мій рідний край"
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (факультет історії, політології та міжнародних відносин, кафедра етнології, античної та середньовічної історії)

15-16 жовтня 2009 року проводить V-ту Міжнародну наукову конференцію «Буковина – мій рідний край»

Адреса: м. Чернівці – 12, вул. Коцюбинського, 2

Тел.: 8 (0372) 524128

E-mail: s.v.pyvovarov@mail.ru

"Релігійне мистецтво і церква (досвід історії, проблеми та здобутки сьогодення)"

Галузь: 

"Релігійне мистецтво і церква (досвід історії, проблеми та здобутки сьогодення)"
Церковно-археологічний музей (м. Львів) запрошує до участі в науковій конференції "Релігійне мистецтво і церква (досвід історії, проблеми та здобутки сьогодення)"

Для обговорення на конференції пропонується наступна тематика:

- історія творення, дослідження та збереження сакрального мистецтва;

- сучасний стан збереження, дослідження та реставрації творів сакрального мистецтва;

- інформація про музейні та приватні збірки сакрального мистецтва, цікаві пам’ятки, виставки, публікації.

Матеріали приймаються до 15 вересня 2009 року на електронному носії (Word) з контрольним текстом на адресу:

Україна, 79008 м. Львів, вул. Лисенка, 43, Львівська Духовна Академія УПЦ КП, МУЗЕЙ (тел.: 276-83-40, факс: 276-54-94).

або на електронну адресу: horda-83@ukr.net

Просимо вказати відомості про автора: ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреса, телефон. Оргкомітет планує видати збірник матеріалів конференції.

VІ міжнародна наукова конференція "Розвиток демократії та демократична освіта в Україні"

Галузь: 

З 21 по 23 травня 2009 р. у м. Чернівці відбудеться VІ міжнародна наукова конференція "Розвиток демократії та демократична освіта в Україні", присвячена розвитку демократії в Україні.

До участі у конференції запрошуються науковці та викладачі, що представляють усі галузі суспільствознавства.
Організатори конференції розглядають демократію як широкомасштабне соціальне і культурне явище. Демократія водночас є і здобутком, і ознакою цивілізаційного розвитку, і разом з тим вона не позбавлена суперечностей і ризиків, які потребують опіки і пильності як відповідальної еліти, так і компетентних, заціквлених громадян. Представлені на конференцію доповіді мають стосуватися істотно важливих, проблемних аспектів становлення та розвитку демократії.

Основні напрями роботи конференції включають (список не є вичерпним):

* * Україна на шляху демократії: здобутки і втрати.
- Державотворення, націєтворення та етнополітика;
- Соціально-економічний вимір демократії;
- Випробування демократією (криза інститутів врядування);
- Конституціоналізм та верховенство права;
- Права людини та гуманітарна політика.

Соціологія у (пост)сучасності: насолоджуючись відповідальністю

Галузь: 

VII Міжнародна наукова конференція

студентів та аспірантів

"Соціологія у (пост)сучасності:

насолоджуючись відповідальністю"

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Оргкомітет запрошує студентів та аспірантів взяти участь у роботі конференції за наступними напрямками:

· Теоретично-методологічні проблеми розвитку соціологічного знання.

· Соціологічна уява: міф чи реальність?

· Фундаменталізм у контексті глобалізації.

· Дилеми соціології культури.

· Соціальні комунікації в умовах постмодерну.

· Проблеми ризику, безпеки та соціального порядку в світі, що змінюється.

· Соціологічна рефлексія економічних феноменів.

· Політичний простір: гра без правил?

· Особистість у системі груп та інститутів суспільства.

· Трансформаційні процеси на пострадянському просторі.

· Особистісна повсякденність і життєвий;

· Духовні сфери суспільства: соціогуманітарний підхід.

· Етнічне та національне в суспільстві ХХІ століття.

· Гендерна проблематика в соціології.

· Проблеми освіти в сучасному світі;

„Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості у системі неперервної професійної освіти”

Галузь: 

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

МІЖНАРОДНОЇ науково-практичної конференції

„ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ”,

яка відбудеться 24 квітня 2009 року у м. Києві.

Робота конференції буде організована за наступними напрямками

- Психолого-педагогічна фасілітація і екофасілітація в умовах перехідного періоду (керівник – д. псих. н., професор П.В. Лушин)

- Психологічні проблеми професійного вдосконалення фахівців в системі післядипломної педагогічної освіти (керівник – к. псих. н., професор О.І. Бондарчук).

- Підготовка психологів до роботи в сучасних організаціях та забезпечення організаційного розвитку (керівник – д. псих. н., професор Л.М. Карамушка).

- Самопроектування професійного зростання фахівця (керівник – д. псих. н., професор Н.Ю. Волянюк).

- Економічна культура особистості як фактор її професійної діяльності (керівник – д. псих. н., професор В.В. Москаленко).

- Традиції, сучасний стан та перспективи розвитку освітньої діяльності у вищій школі (керівник – д. пед. н., професор В.С. Маслов).

II Всеукраїнська науково-практична конференція “Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції”

Галузь: 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ЕТНОЛІНГВІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗЕВОГО ПЕРЕКЛАДУ В ПАРАДИГМІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

II Всеукраїнська науково-практична конференція
3 квітня 2009 р.
Оргкомітет:
Місцезнаходження м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корпус 8, к. 1403, 1409
Контактні телефонні номери (044) 406-6836; (044) 406-7092 (кафедра)
(044) 406-7036 (дирекція Гуманітарного інституту)
E-mail aviafil@nau.edu.ua
Веб-сторінка http://gmi.nau.edu.ua

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у II Всеукраїнській науково-практичній конференції
“Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроін-теграції”, яка відбудеться 3 квітня 2009 р. у м. Києві за адресою: проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 8, кафедра англійської філології і перекладу Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету.
Наукова тематика конференції охоплює різноманітні аспекти теорії та практики перекладу, методики викладання перекладознавчих дисциплін у вищій школі.
Секції:
1. Переклад галузевої літератури - проблеми та перспективи.
2. Соціокультурні та прагматичні аспекти перекладу.
3. Лексичні, граматичні та стилістичні параметри перекладу.

Всеукраїнська науково-практична конференція “Концептологія в системі гуманітарних наук”

Галузь: 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції “Концептологія в системі гуманітарних наук”, яка відбудеться 26-27 березня 2009 року .

Метою конференції є розглянути проблеми концептуалізації та категоризації крізь призму лінгвістики та споріднених дисциплін.

До участі в конференції запрошуються лінгвісти, літературознавці, філософи, політологи, соціологи, усі науковці, зацікавлені проблематикою концептуалізації та категоризації.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Міжнародна наукова конференція "Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань"

Галузь: 

Міністерство культури і туризму України, Харківська державна академія культури 26-27 лютого 2009 року проводять міжнародну наукову конференцію „Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань”.

Напрями конференції:

ХХІV Міжнародна науково-практична конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”

Галузь: 

Інформуємо Вас про те, що 28 листопада 2008 року в Державному університету інформатики і штучного інтелекту відбудеться ХХІV Міжнародна науково-практична конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”, організована факультетом філософії і релігієзнавства Державного університету інформатики і штучного інтелекту.

Конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”, що з 1997 р. двічі на рік проводиться в Державному університеті інформатики і штучного інтелекту за участю Донецької обласної держадміністрації, посіла помітне місце в суспільно-політичному, науковому та релігійному житті України. Конференція була підтримана Адміністрацією Президента, Кабінетом міністрів України, Міністерством освіти і науки та Національною академією наук України, отримала благословення вищих церковних ієрархів. Постійними учасниками конференції є представники понад 40 релігійних конфесій України та зарубіжжя, відомі науковці, політичні діячі, державні службовці, викладачі,аспіранти та студенти

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Сторінки

Підписатися на RSS - Соціологічні науки