Соціальні комунікації

Теорія та історія соціальних комунікацій;
Документознавство, архівознавство;
Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство;
Теорія та історія журналістики;
Теорія та історія видавничої справи та редагування;
Прикладні соціально-комунікаційні технології;
Соціальна інформатика;

VIII Всеукраїнська наукова конференція "Наукові розробки молоді на сучасному етапі"

Галузь: 

VIII Всеукраїнська наукова конференція "Наукові розробки молоді на сучасному етапі"

Київський національний університет технологій та дизайну запрошує молодих вчених та студентів взяти участь у VIII Всеукраїнській науковій конференції "Наукові розробки молоді на сучасному етапі", яка відбудеться 23-24 квітня 2009 року.
Робота конференції проходитиме за наступними секціями:

ІІ Міжнародна конференція молодих учених і студентів „Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід”

Галузь: 

26-27 березня 2009 року на базі Тернопільського національного економічного університету відбудеться ІІ Міжнародна конференція молодих учених і студентів „Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід”.

На конференції передбачається робота таких секцій:

Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу"

Галузь: 

Міжнародна науково-практична конференція „Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу” відбудеться 5-7 березня 2009 року у конференц-залі Кримського гуманітарного університету (м. Ялта).

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ
- Порівняльний аналіз тенденцій розвитку освіти у світі. Інтеграційні процеси
- Національні та регіональні програми розвитку міжнародного співробітництва
- Нормативно-правова база міжнародного співробітництва у сфері освіти
- Інформаційна підтримка міжнародного співробітництва. Використання сучасних інформаційних технологій
- Розробка концепцій, проектів і програм співробітництва на різних рівнях (український та зарубіжний досвід)
- Сучасний менеджмент освіти
- Пошук додаткових джерел фінансування проектів та програм міжнародного співробітництва
- Реалізація Спільного Європейського проекту Темпус Тасіс № 27249-2006/Украина «Центр вищої освіти інвалідів»
- Альянс країн Причорноморського регіону: співробітництво в галузі освіти

Послідовність тематик в новинних передачах

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Чи знає хтось, чим обумовлена традиційна тематичних послідовність сюжетів "політика-економіка-культура-спорт" у новинних передачах?
Чи є інші усталені типи послідовностей, чи витримується така послідовність в передачах в інших країнах? Може є якісь дослідження з структурування новинних передач?
Був би вдячний за пораду.

Конкурентная разведка и управление знаниями

Галузь: 

Министерство образования и науки Украины
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
13-й Международный молодежный форум
«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И МОЛОДЕЖЬ В ХХІ веке»
Информационное сообщение
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в работе 13-го Международного молодежного форума «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И МОЛОДЕЖЬ В ХХI ВЕКЕ», который состоится 30 марта – 1 апреля 2009 г.

Приглашаем Вас принять участиев форуме по следующему направлению:

«Конкурентная разведка и управление знаниями»
– глубинные знания в знаниеориентированных технологиях, систематизации знаний и онтологическом инжиниринге;
– новые методы и технологии организации бизнеса, информационного менеджмента, поддержки принятия
качественных решений;
– методы и технологии решения сложных неформализованных качественных задач, системология, ноосферные
исследования.

Рабочие языки форума – украинский, русский, английский.
Планируется издание сборника тезисов докладов до начала конференции.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ФОРУМА необходимо представить:

I міжнародна науково-практична конференція "Державне регулювання соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу"

Галузь: 

11 грудня відбудеться I міжнародна науково-практична конференція "Державне регулювання соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу".

Передбачається обговорення наступних питань:
- Наукові та нормативно-правові основи соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу.
- Сучасний стан розвитку та актуальні проблеми соціального підприємництва.
- Шляхи вдосконалення державного регулювання соціальної відповідальності бізнесу.
- Державна підтримка підприємництва в молодіжному середовищі.
- Формула ефективного соціального партнерства влади, громадськості та бізнесу.

В рамках роботи конференції планується проведення круглого столу "Проблеми та перспективи розбудови взаємодії влади, громадськості та бізнесу в сучасних умовах" із залучення представників бізнес структур, громадських організацій та державних установ.

Заявки на участь у конференції та тези доповідей необхідно надіслати до 01.12.2008 р. на адресу: info(at)molod.biz.ua, (копія на d_tkachov(at)mail.ru) з позначкою "Конференція" у полі ТЕМА ЛИСТА.

Міжнародна наукова конференція "Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань"

Галузь: 

Міністерство культури і туризму України, Харківська державна академія культури 26-27 лютого 2009 року проводять міжнародну наукову конференцію „Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань”.

Напрями конференції:

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави"

Галузь: 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 5-6 червня 2008 року проводить конференцію „Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави“.

В ході конференції передбачена робота наступних секцій:

Загальні проблеми теорії, історії держави і права. Філософія права.
Сучасний стан та перспективи розвитку публічного права.
Актуальні проблеми розвитку приватного права.
Регламент роботи конференції:

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська, білоруська, польська.

Реєстрація учасників конференції відбудеться 5 червня з 8:00 до 10:00 за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 81, у вестибюлі навчального корпусу №1.

Для участі в конференції необхідно не пізніше 20 квітня 2008 року надіслати (подати) до Оргкомітету:

заявку (зразок заявки додається);
текст доповіді (загальний обсяг не більше 6 сторінок);
електронний варіант заявки та тексту доповіді (надаються електронною поштою за адресою: law(at)cdu.edu.ua ).
копію платіжного доручення.

Протягом 3 днів Ви повинні отримати на свій e-mail повідомлення «Матеріали отримані», у протилежному випадку повторіть відправку чи зателефонуйте.

HumanTech-2008, III Міжнародна конференція

Галузь: 

Цільова аудиторія

* власники бізнесів;
* керівники вищої і середньої ланки;
* Hr-директори;
* всі ті, хто цікавиться питаннями управління, мотивування і розвитку персоналу, особистої і командної ефективності;
* всі ті, хто залучений в питання планування і створення майбутнього своїх компаній і організацій.

Мета заходу

* об'єднати передовий досвід провідних українських і зарубіжних компаній, стати могутнім ресурсом для українського бізнесу;
* знайти рішення, сприяючі злиттю інтересів Топ-менеджерів і фахівців з персоналу, що дозволить встановити ефективні і взаємовигідні відносини між ними;
* удосконалити стратегії управління бізнесом, що росте.

Програма заходу «Humantech-2008, III Міжнародна конференція»

Тема конференції: Управління зростанням. Стратегічне партнерство Топ- і HR-менеджмента.

Місія проекту Humantech - приносити в бізнес України нові технології, погляди, підходи в розвитку персоналу і компаній.

Ключова відмінність конференції: акцент на стратегічне партнерство власників, партнерів, що управляють, і фахівців з розвитку персоналу.

"Комп’ютерні науки та інформаційні технології" (CSIT-2008)

Розділ: 

Галузь: 

Інформаційне повідомлення
ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"Комп’ютерні науки та інформаційні технології" (CSIT-2008)
(Україна, Львів, 25-27 вересня 2008 р.)
З 25 по 27 вересня 2008 року в Національному університеті "Львівська політехніка" проводиться ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" (CSIT-2008). Організаторами конференції є Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Сторінки

Підписатися на RSS - Соціальні комунікації