Педагогічні науки

Загальна педагогіка та історія педагогіки;
Теорія та методика навчання (з галузей знань);
Корекційна педагогіка;
Теорія і методика професійної освіти;
Соціальна педагогіка;
Теорія і методика управління освітою;
Теорія і методика виховання;
Дошкільна педагогіка;
Теорія навчання;

XXIII Международная научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых (РИНЦ, ISBN, сертификат) «Новые подходы изучения психологических и педагогических наук», г. Москва, 28 июня 2014 года

Галузь: 

Уважаемые коллеги!
Московский научный центр психологии и педагогики приглашает Вас принять участие в XXIII Международной научно-практической конференции психологических и педагогических наук
Тема конференции:
«Новые подходы изучения психологических и педагогических наук»

XXII Международная научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых (РИНЦ, ISBN, сертификат) «Психология и педагогика: теоретические и практические аспекты современных наук», г. Москва, 31 мая 2014 года

Галузь: 

Уважаемые коллеги!
Московский научный центр психологии и педагогики приглашает Вас принять участие в XXII Международной научно-практической конференции психологических и педагогических наук
Тема конференции:
«Психология и педагогика: теоретические и практические аспекты современных наук»

Підвищення кваліфікації кадрів (персоналу)

Підвищення кваліфікації спрямоване на послідовне удосконалення професійних знань, умінь і навиків, зростання майстерності, професії.
Особливістю її є те, що слухачі уже володіють певними знаннями і практичними навиками виконання своєї роботи, можуть критично відноситись до навчального матеріалу, хочуть отримати саме ту інформацію, яка потрібна для виробничої діяльності.
Підвищення кваліфікації — це навчання, направлене на підтримку і удосконалення професійного рівня, знань і умінь персоналу. Для цього організовуються виробничі курси, курси цільового характеру, школи передового досвіду і методів праці.
Потреба організації в підвищенні кваліфікації її співробітників обумовлена: змінами зовнішнього і внутрішнього середовища, удосконаленням процесу управління, освоєнням нових видів і сфер діяльності. Підвищення кваліфікації персоналу повинно бути комплексним за обсягом, диференційованим по окремих категоріях працівників, неперервним, зорієнтованим на перспективні професії.
Конкретними завданнями підвищення кваліфікації є:
забезпечення ефективного виконання нових завдань;
підвищення гнучкості управління і придатності до інновацій;

Fields: 

Forums: 

Keywords: 

Всеукраїнська (заочна) науково-практична конференція "Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти" 2014

Галузь: 

Міністерство освіти і науки України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка та Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича запрошують взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти", що відбудеться у місті Хмельницьку 26 лютого 2014 року.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції за такими напрямами:

  • Підготовка майбутнього вчителя початкової школи в умовах гуманізації навчально-виховного процесу.
  • Фахова підготовка майбутніх учителів початкової школи.
  • Професійна підготовка вчителя початкових класів до впровадження інноваційних технологій у навчально-виховному процесі.
  • Самовиховання, самоосвіта та самореалізація майбутнього педагога в умовах гуманізації навчально-виховного процесу у ВНЗ.

Дедлайн: 31.01.2014

Робочі мови: українська, російська

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору»

Галузь: 

Організатори:
Кафедра практичної психології та педагогіки Хмельницького національного університету
Кафедра практичної психології та педагогіки і оргкомітет конференції запрошує студентів вищих навчальних закладів України взяти участь у роботі ІІІ-ої Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору», яка відбудеться 16-17 квітня 2014 року на базі кафедри практичної психології та педагогіки Хмельницького національного університету.

Мета конференції - розвиток творчої активності спеціалістів гуманітарної сфери, психолого-педагогічний розвиток особистості студента, залучення їх до рішення актуальних задач сучасної науки, збереження і розвиток єдиного науково-освітнього простору.

Тематичні напрямки роботи конференції:

1. Особливості психоемоційного розвитку особистості в процесі навчання та при окремих станах.

2. Зміст, форми і методи підготовки фахівців.

3. Вивчення проблем адаптації, дезадаптації та психокорекції в процесі самореалізації в майбутній професійній діяльності.

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція ІСТОРІЯ НАУКИ - МАЙБУТНЬОМУ ВЧИТЕЛЕВІ '2014

10 – 11 квітня 2014 року
м. Умань
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція

ІСТОРІЯ НАУКИ - МАЙБУТНЬОМУ ВЧИТЕЛЕВІ ' 2014
«ІСТОРІЯ НАУКИ У ВИЩІЙ ТА СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ»

10 – 11 квітня 2014 року

Робота конференції планується за такими тематичними напрямками:

1. Географічні дослідження у діяльності вищої та середньої школи України
2. Історія хімічної науки: постаті, ідеї, відкриття
3. Просторово-часовий аналіз розвитку біології у підготовці молодих освітян та науковців
4. Історія математики у вищих та середніх навчальних закладах.
5. Становлення та розвиток методичної системи навчання інформатики в школах та ВНЗ
6. Історичні аспекти розвитку фізичної і астрономічної освіти та науки
7. Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти: погляд молодих дослідників
Тематика секцій буде сформована після одержання матеріалів від учасників конференції.

Мова конференції – українська

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Fields: 

Forums: 

"VI Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “Мовна освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті”

Галузь: 

VI Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “Мовна освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті” 4-8 листопада 2013 р.

Секції конференції:
1. Теоретико-методологічні засади розвитку мовної освіти в контексті нової освітньої парадигми
2. Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень
3. Актуальні аспекти раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном
4. Новітні технології викладання іноземних мов у загальноосвітній та вищий школі
5. Безперервний професійний розвиток вчителів іноземної мови в умовах інформаційного суспільства

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька.

* Обговорити статті можна тут
Шановні учасники конференції, гості, колеги!
Житомирський державний університет імені Івана Франка запрошує Вас взяти участь у конференції “Мовна освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті.”

Навчально-наукова конференція «Сучасна післядипломна освіта: досягнення, проблеми, перспективи»

Галузь: 

Міністерство охорони здоров’я України, Харківська медична академія післядипломної освіти запрошують Вас взяти участь в роботі навчально-наукової конференції «Сучасна післядипломна освіта: досягнення, проблеми, перспективи».

Конференція відбудеться 7-8 листопада 2013 року в м. Харкові, в актовій залі Харківської медичної академії післядипломної освіти (вул. Корчагінців, 58).

V Всеукраїнська науково-практична заочна конференція “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ”

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у V Всеукраїнській науково-практичній заочній конференції
«Актуальні проблеми педагогічної науки»

Місце та час проведення конференції: м. Миколаїв, 14-15 листопада 2013 р.

прийом матеріалів — до 13 листопада 2013 р.
прийом оплат — до 14 листопада 2013 р.
публікація та розсилка збірників авторам — листопад 2013 р.

Секції конференції
1. Дефектологія
2. Дошкільна педагогіка
3. Загальна педагогіка
4. Інклюзивна освіта: актуальні питання вітчизняної теорії та практики
5. Інноваційні процеси та педагогічні технології в освіті
6. Інформаційні технології в освіті
7. Історія освіти та педагогіки
8. Народна освіта і педагогіка за кордоном
9. Педагогіка вищої школи
10. Педагогіка загальноосвітньої школи
11. Педагогіка професійної школи та середньої професійної освіти
12. Педагогічна майстерність та професійний саморозвиток педагога
13. Педагогічна психологія
14. Позашкільна педагогіка
15. Психолого-педагогічні та лінгвістичні аспекти викладання
16. Система додаткової та дистанційної освіти
17. Система освіти України
18. Сімейна педагогіка й домашнє виховання

Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу»

Галузь: 

Address:
01014, Україна, м. Київ, вул. Бастіонна, 9

E-mail Оргкомитета:
ihed.conf@ukr.net.

Організатори:
Міністерство освіти і науки України Національна академія педагогічних наук України Інститут вищої освіти НАПН України Національний Темпус-офіс в Україні Київський національний університет імені Тараса Шевченка Національний авіаційний університет Британська Рада в Україні Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)» Спілка ректорів вищих навчальних закладів України

Телефон / Факс:
+38-044-28-662-98; +38-044-28-668-04

Вартість участі, проживання та харчування:
Реєстраційний внесок складає 250 грн. (покриває витрати на роздаткові матеріали, харчування під час перерв, синхронний переклад, технічну та організаційну підтримку). УВАГА! Реєстраційний внесок НЕ покриває публікацію статті учасника.

Напрями роботи Конференції:
 Якість вищої освіти
 Вища освіта та наука

 Вища освіта та ринок праці
 Врядування та лідерство у вищій
освіті

 Участь у Конференції візьмуть європейські експерти, члени Національної команди експертів з

Сторінки

Підписатися на RSS - Педагогічні науки