Педагогічні науки

Загальна педагогіка та історія педагогіки;
Теорія та методика навчання (з галузей знань);
Корекційна педагогіка;
Теорія і методика професійної освіти;
Соціальна педагогіка;
Теорія і методика управління освітою;
Теорія і методика виховання;
Дошкільна педагогіка;
Теорія навчання;

VI Международная научно-практическая конференция: «Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени». Россия, г. Екатеринбург, 06-07 февраля 2015 г.

Галузь: 

Национальная ассоциация ученых (НАУ)
приглашает Вас принять участие в
VI Международной научно-практической конференции:
«Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени»
Россия, г. Екатеринбург, 06-07 февраля 2015 г.
Участники могут ознакомиться с правилами оформления статьи
Более детальная информация находится в информационном письме, а также на сайте организации.
Форма участия: заочная.
Прием заявок, текстов статей до 06-07.02.2015 (включительно)

Суб, 07/02/2015

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ЗАОЧНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ "ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ" (EEMA KNLU 2015)

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській заочній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених: "Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект" (EEMA KNLU 2015), яка відбудеться 27 березня 2015 р. на базі Київського національного лінгвістичного університету.

Птн, 27/03/2015

X международная научно-практическая конференция: «Современные концепции научных исследований» Россия г. Москва 30-31 января 2015

Галузь: 

Уважаемые студенты, аспиранты, исследователи!
Международная организация «Евразийский Союз Ученых»

приглашает Вас принять участие в
X международной научно-практической конференции: «Современные концепции научных исследований»
Россия, г. Москва, 30-31 января 2015 г.

Суб, 31/01/2015

«ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я, ОСВІТИ, НАУКИ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ»

Конференція відбудеться 19-20 березня 2015 року на базі Рівненського державного гуманітарного університету (вул. Остафова, 31б, м. Рівне).
До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, магістри, студенти, а також практичні психологи, педагоги, соціальні та медичні працівники і ін.

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, магістри, студенти, а також практичні психологи, педагоги, соціальні та медичні працівники та ін.

Основні тематичні напрями роботи конференції:

1. Актуальні питання сучасної психології здоров’я: методологічно-концептуальні, теоретичні та прикладні аспекти.
2. Роль здоров’я, освіти, науки в особистісному та професійному становленні молоді.
3. Психологічна служба на захисті здоров’я: діяльність психологів освітніх та медичних установ.
4. Соціально-психологічні проблеми реабілітації, інтеграції, інклюзіії та супроводу осіб з особливими потребами.
5. Розвиток психологічної освіти та психологічної практики в Україні на шляху інтеграції в Болонський процес.

У рамках конференції запланована робота пленарного і секційних засідань, проведення майстер-класів, ворк-шопів тощо.
Робочі мови конференції:

Fields: 

VIII международная научно-практическая конференция: «Психология и педагогика в XXI веке. Очерки научного развития» (Россия, Новосибирск,12-13.12.2014)

Галузь: 

Международная научная школа психологии и педагогики
приглашает Вас принять участие в
VIII Международной научно-практической конференции:
«Психология и педагогика в XXI веке. Очерки научного развития»
12-13 декабря 2014 г. Новосибирск, Россия

Сучасні педагогічні технології в освіті

ІІ Волинська науково-практична конференція "Музейна педагогіка. Теорія і практика"

Галузь: 

Програма ІІ Волинської науково-практичної конференції „Музейна педагогіка. Теорія і практика”. 12.02.2014
Управління культури Волинської облдержадміністрації
Волинський краєзнавчий музей
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Кафедра документознавства і музейної справи
Управління освіти Луцької міської ради

Музейна педагогіка. Теорія і практика

ПРОГРАМА
ІІ Волинської науково-практичної конференції

12 лютого (середа)
Волинський краєзнавчий музей, м. Луцьк, вул. Шопена, 20

9.00 – 9.30. – реєстрація учасників конференції
9.30 – 13.00. – відкриття конференції, пленарне засідання
13.00 – 14.00. – перерва на обід
14.00 – 16.00. – секційні засідання.

Регламент:Доповіді – до 20 хв.
Повідомлення – до 10 хв.

12 лютого (середа)
Волинський краєзнавчий музей, м.Луцьк, вул. Шопена, 20

9.30 – 10.00 Відкриття конференції.

10.00 –13.00 Пленарне засідання

14.00. – 16.00 Секційні засідання

Секція 1. Співпраця музею з освітніми закладами

Секція 2. Розвиток шкільного музейництва.

Матеріали цієї конференції плануємо надрукувати пізніше у 6 випуску "Волинського музейного вісника".

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології»

Галузь: 

3-5 листопада 2014 р. відбудеться VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Захід реалізовується на базі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Наукові напрями роботи конференції:

‒Філософія освіти у визначенні стратегії розвитку вищої школи України на початку ХХІ століття.

‒Педагогіка вищої школи як наука, практика, навчальна дисципліна.

‒Психологічна педагогіка як теорія і практика розвитку педагогічної майстерності.

‒Мистецька освіта в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.

‒Інноваційні технології навчання і виховання у ВНЗ.

‒Я-концепція – домінанта професійного і особистісного розвитку студента.

‒Особливості роботи з обдарованими студентами.

‒Зарубіжний досвід упровадження контекстно-професійної підготовки фахівця.

‒Педагогічна аксіологія та аксіопедагогіка як субдисципліни педагогічної науки.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу»

Організатори:
- Міністерство освіти і науки України
- Національна академія педагогічних наук України
- Інститут вищої освіти НАПН України
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Національний авіаційний університет
- Спілка ректорів вищих навчальних закладів України
- Національний Темпус-офіс в Україні
- Британська Рада в Україні
- Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)

Відкриття. Вступне слово
- Леонід ГУБЕРСЬКИЙ, Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
- Андрю РОЗБАШ, Радник, Голова Відділу співробітництва, Представництво Європейського Союзу в Україні
- Юрій КОРОВАЙЧЕНКО, Директор Департаменту вищої освіти, Міністерство освіти і науки України
- Василь КРЕМЕНЬ, Президент Національної академії педагогічних наук України

1-ше Пленарне засідання – Врядування та лідерство у вищій освіті
- Артур МЕТТІНГЕР, Ректор, Віденський університет прикладних наук (Австрія)
- Івлін РАГГ, Директор з політики вищої освіти, член групи Віце-канцлера, Університет Вестмінстера(Сполучене Королівство)

2-ге Пленарне засідання – Вища освіта та наука

Keywords: 

Fields: 

Locations: 

ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Вища Освіта України у Контексті Інтеграції до Європейського Освітнього Простору"

Галузь: 

ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Вища Освіта України у Контексті Інтеграції до Європейського Освітнього Простору" відбудеться в місті Києві з 20.11.2014 по 22.11.2014.

Організатори конференції: Міністерство Освіти та Науки України Східно-Європейський Інститут Психології (Україна-Франція) Двнз «Переяслав-Хмельницький Університет ім Григорія Сковороди» Львівський Обласний Інститут Післядипломної Педагогічної Освіти Західно-Украінський Ресурсний Центр

Напрями роботи конференції:

Сторінки

Підписатися на RSS - Педагогічні науки