Економічна безпека

Економічна безпека держави;
Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності;

Казаков Г. В. Архітектура енергоощадних сонячних будинків Навчальний посібник.

Казаков Г. В.
Архітектура енергоощадних сонячних будинків
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 84 с. Формат 200 х 290 мм. М’яка палітурка.
ISBN: 978-966-553-779-3

Тема енергоощадної архітектури та використання сонячної енергії в будинках є життєвою потребою сьогодення.
Навчальний посібник узагальнює сучасні відомості про енергоощадну архітектуру та огороджувальні конструкції в Україні, а також розглядає питання наукових досліджень автора стосовно скляної та сонячної архітектури в аспектах: використання альтернативних природних джерел енергії в архітектурі, оптимізації архітектурного конструювання зовнішніх світлопрозорих огороджень будинків, екологічного енергозаощадження та нового естетичного формотворення житла. Частиною посібника є збірник-каталог проектних робіт конкурсу студентських архітектурних проектів. Вони виконані на кафедрі архітектурних конструкцій Львівської політехніки.
Для студентів, аспірантів та викладачів архітектурно-будівельних спеціальностей та широкого кола читачів, які цікавляться актуальними питаннями архітектурної енергоощадності.

Зміст

Цитати та афоризми.
Передмова.
Вступ.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

ІІ міжнародна науково-практична конференція "Безпека та захист інформації в інформаційних системах"

Галузь: 

29-30 квітня 2009 року у м. Харків відбудеться ІІ міжнародна науково-практична конференція "Безпека та захист інформації в інформаційних системах" .

Секції роботи конференції:

Секція 1. Економічна та інформаційна безпека.
Секція 2. Захист інформації в комп’ютерних системах.
Секція 3. Інформаційні системи в бізнесі.

Для участі у конференції необхідно до 18 квітня 2009 р. переслати до Оргкомітету:

1. Заяву-анкету на участь – електрону або паперову версію;
2. Рецензію доктора наук (професора), експертній висновок, витяг з протоколу засідання кафедри (відділу) електрону або паперову версію (з підписом та печаткою);
3. Текст тез або статті (електрону версію) – на е-maіl: сc@ksue.edu.ua або evseev_serg@inbox.ru, evseev_serg@hneu.edu.ua та паперовий варіант (1 прим.) за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а, Харківський національний економічний університет, кафедра інформаційних систем, оргкомітет.
4. Копія квитанції про сплату (на електронну адресу).
5. Об’єм (включаючи перелік літератури, таблиці та рисунки): тези - до 2 стор., стаття – від 4 до 8 стор.

ІV Міжнародна наукова конференція "Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах"

Галузь: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Четверта міжнародна наукова конференція
«Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень
у постсоціалістичних країнах»

Шановні вчені, викладачі, наукові співробітники, промисловці, підприємці, аспіранти, здобувачі, студенти!

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 23-25 вересня 2009 року проводить Четверту міжнародну наукову конференцію “Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах”.
Основною метою конференції є: проаналізувати процеси ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах, обмінятися досвідом з питань досягнення позитивних результатів трансформації, розробити пропозиції щодо уникнення негативних соціально-економічних наслідків та усунення недоліків, що накопичились в ході ринкових перетворень.

Робота конференції планується за такими напрямами:

1. Відносини власності і соціально-трудові відносини в постсоціалістичних країнах.
2. Проблеми АПК і природокористування у перехідній економіці.

Міжнародна конференція "Залучення інвестицій: практика і перспективи"

Галузь: 

Шановні колеги!

Європейська інтеграція дає нові можливості соціально – економічного розвитку України і її регіонів. На сучасному етапі велике значення в успішності цього процесу має залучення інвестицій, орієнтованих на підвищення конкурентоспроможності території, в розвиток якої передбачається залучення капіталу. Таким чином, входження в глобальний економічний простір вимагає чіткої оцінки потенціалу конкурентоспроможності і інвестиційної привабливості як України в цілому, так і її регіонів.
Розгляду цих актуальних питань присвячена Міжнародна конференції «Залучення інвестицій: практика і перспективи», яка проводитиметься 16 – 17 жовтня 2008 року в м. Харкові.

Міжнародна науково-практична конференція "Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів"

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

20-21 листопада 2008 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться Міжнародна науково-практична конференція „Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів".
Мета конференції : обмін результатами наукових досліджень та досвідом з проблем розвитку національних економік в умовах глобалізації світогосподарських відносин для розробки науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності України в глобальному економічному просторі.
Питання для обговорення
1. Концепції та моделі національного економічного розвитку відкритих економік.
2. Україна в глобальних та європейських інтеграційних процесах.
3. Механізми підвищення конкурентоспроможності економіки України.
4. Інформаційна економіка: світові тенденції та Україна.
5. Розвиток міжнародної торгівлі: цивілізаційний аспект.
6. Секторальні пріоритети розвитку внутрішнього ринку України.
7. Стале економічне зростання на засадах інноваційного розвитку.
8. Стратегічні орієнтири сфери товарного обігу й торгівлі.
9. Трансформація системи регулювання економіки в умовах глобальної конкуренції.

Робочі мови конференції-українська, російська, англійська.

Сторінки

Підписатися на RSS - Економічна безпека