Історичні науки

Історія України;
Всесвітня історія;
Історіософія;
Археологія;
Етнологія;
Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни;
Історія науки й техніки;
Антропологія;

Марія Склодовська-Кюрі у Львівській політехніці

Цьогоріч світове наукове співтовариство вшановує видатного вченого Марію Склодовську-Кюрі – дворазового нобелівського лауреата в галузі фізики і хімії, засновника нового наукового напрямку в ядерній фізиці – науку про радіоактивність.

Враховуючи, що діяльність Марії Склодовської-Кюрі кілька раз дотикалася до Львівської політехніки, зусиллями ентузіастів, зокрема професора Лукіянця Богдана та проректора Моркляника Богдана була проведена історична розвідка з цього питання.

Далі наводиться текст розвідки, підготовлений паном Богданом Лукіянцем.

Незважаючи на напружену творчу діяльність, Склодовська-Кюрі завжди пам'ятала про свою історичну батьківщину – Польщу. Так, після відкриття Радієвого інституту в Парижі аналогічний інститут був відкритий у Варшаві. Склодовська-Кюрі подарувала Львову, місту, що між світовими війнами входило до складу Польщі, 80 мг радію (нагадаємо, що у 1920 р. лабораторія вченої володіла лише трохи більше, ніж 1 г, радію). Так вперше з багатьох наукових центрів у Львові зародився невеликий радіологічний відділ, що сприяв, зокрема, лікуванню онкологічно хворих.

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

Запрошуємо до публікації у фаховому виданні з історії

Галузь: 

Шановні колеги!

Формується XXIX випуск фахового збірника "Наукові праці історичного факультету "Запорізького національного університету". Матеріали приймаються до 15 жовтня 2010 р. Видання часопису заплановане на грудень 2010 р.

Видання публікує статті вчених, рецензії на наукові роботи, хроніку наукового життя. Проблематика збірника: актуальні проблеми давньої, нової та новітньої історії України, питання всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, теорії і методології історичної науки.

Шукаємо істориків з Росії, України і Білорусі

recensio.net:
С recensio.net з'явиться багатомовна платформа рецензій історичних праць, спрямована на вивчення усієї Європи. recensio.net підтримується Німецьким історичним інститутом в Парижі (DHIP), Баварської державної бібліотеки в Мюнхені (BSB), Иститутом для європейської історії в Парижі та в Майнце (IEG) і дотримується принципу відкритого доступу. Фокус уваги спрямований на публікації, що виходять в Європі на теми, пов'язані з європейською історією. Мовами інтерфейсу платформи яляются англійський, німецький і французький, тоді як рецензії можуть бути написані на усіх мовах Європи.

Інститути і редакції журналів, які виходили досі тільки в якості друкарських видань, зможуть публікувати рецензії в майбутньому онлайн на recensio.net - як в їх "первинному" виді онлайн, так і в "змішаній" формі, тобто як пре- і постпринт. Редакції, що працюють спільно з recensio, працюють в іншому самостійно. Рубриками рецензій окремих журналів на recensio.net можна буде управляти окремо, так що ідентичність і зовнішній вигляд залишаться захищеними.

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

Діяльність бібліотек зі збереження національної культурної спадщини

Галузь: 

НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІV науково-практична конференція „Бібліотека і книга в контексті часу”, тема року:
«Діяльність бібліотек зі збереження національної культурної спадщини»
14-15 квітня 2010 р.

Науково-практичний семінар
Презентація національної культурної спадщини в електронному середовищі
15 квітня 2010 р.

III Міжнародна науково-теоретична конференція «Соціально-політичні та культурні проблеми сучасності»

Галузь: 

[b] Шановні колеги! [/b]

Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський інженерно-педагогічний університет» 26 березня 2010 проводить III Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Соціально-політичні та культурні проблеми сучасності». Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції. У складі конференції будуть працювати політолого-соціологічна, філософсько-культурологічна та історична секція.

Конференция состоится в помещении РВУЗ «КИПУ» по адресу: г.Симферополь, ул. Севастопольская, пер. Учебный, 8. Начало работы конференции 26 марта 2010 года в 10.00. Регистрация участников с 9.30.

Будет издан сборник тезисов выступлений участников до начала работы конференции.

Розкол в ОУН

Друга світова війна повністю змінила українську політичну ситуацію як в Україні так і поза нею. На Україні, окрім ОУН, зникли всі політичні партії. Керівники цих партій, які перебували в еміграції не могли вести ніякої політичної діяльності. У Німеччині рух Скоропадського скоро втратив популярність. Тільки ОУН утвердилась скрізь, як вирішальна сила. Але в 1940 в ОУН відбувся розкол. Члени центрального керівництва ОУН (Провід Українських Націоналістів, ПУН) довгий час перебували за кордоном і здійснювали управління через зв'язкових.
Радикальна зміна політичного контексту у Східній Європі і можливість німецько-радянського конфлікту сприяли тому, що серед керівництва ОУН появилися глибокі розходження і, зокрема, між членами ПУН (Мельник, Капустянський, Сушко та ін.) та молодими революціонерами, що недавно прибули з України або перебували там (Бандера, Стецько, Шухевич).

Fields: 

Forums: 

УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (УЦР)

13 березня (за новим стилем)1917р. у Києві довідалися про революцію в Росіїй падіння царського самодержавства, а 17 березня представники громадських організацій і політичних партій сформували Виконавчий комітет; протягом наступних трьох місяців він являв собою найвищу владу в місті. Тоді ж, 17 березня, Товариство українських поступовців (ТУП) ухвалило рішення щодо створення Об`єднаного центру. З цією метою 20 березня 1917р. у Києві пройшли збори делегатів від різних українських громадських організацій та партій, на якому була створена Українська Центральна Рада.

Fields: 

Forums: 

Зимовий похід 1921 року

Нині в селі Базарі на Житомирщині, від кривавих рук московських окупантів полягли 359 героїв України, споруджено величний пам’ятник. Це місце скорботи. Для кожного українця, для всієї української нації. Нашим ворогам не вдалося покрити забуттям героїчну смерть сильних духом синів України, для яких Другий зимовий похід став походом вічної слави, походом у безсмертя...

Восени 1920 року виснажена і знекровлена у боротьбі з більшовицькими окупантами Армія УНР опинилася за колючими дротами в польських таборах для інтернованих. Без зброї, в голоді і холоді загартовані в боях лицарі землі української продовжували плекати надію на визволення України від жорстокого і підступного ворога, що силою відбирав у селян зібраний урожай і вивозив у Московщину.

З України надходила інформація про розгортання повстанського руху. Це був найсприятливіший момент для підтримки повсталого народу і очищення України від більшовицьких зайд.

Fields: 

Forums: 

Міжнародний науковий симпозіум "Гончарна столиця України в світовій історії та культурі"

Галузь: 

Дата проведення: 01.07.2009
Місце проведення: Україна, Полтавська область, с.м.т. Опішне

"Гончарна столиця України в світовій історії та культурі"
Національна академія наук України // Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України // Міністерство культури і туризму України // Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

Міжнародний польовий археологічний семінар "Матеріальна та духовна культура Південної Русі"

Галузь: 

Дата проведення: 16.07.2009
Місце проведення: Україна, м. Чернігів

"Матеріальна та духовна культура Південної Русі"
Інститут археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка спільно з Інститутом археології НАН України

16 – 19 липня 2009 року в Чернігові та Шестовиці

проволять Міжнародний польовий археологічний семінар "Матеріальна та духовна культура Південної Русі", присвячений 100-річчю В. Й. Довженка.

Робочі мови семінару – українська, російська, англійська та інші європейські.

Тексти доповідей обсягом 10 – 12 стор., надрукованих 14 шрифтом Times New Roman Cyr (редактор MS Word 6.0 або Word 7.0), на папері формату А 4, подавати до 1 травня 2009 р. Можливі графічні ілюстрації. Інтервал – півтора. Поля зверху та знизу – 20 мм, зліва – 35 мм, справа – 10 мм. Посилання на літературу та джерела – в кінці тексту (не в автоматичному, а в текстовому режимі).

Сторінки

Підписатися на RSS - Історичні науки