Історичні науки

Історія України;
Всесвітня історія;
Історіософія;
Археологія;
Етнологія;
Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни;
Історія науки й техніки;
Антропологія;

I Київська студентська наукова конференция Studia Ruthenica "Актуальні питання історії України"

Галузь: 

Організатори:
Київський університет імені Бориса Грінченка
Інститут лідерства та соціальних наук
Студентське історичне наукове товариство

Мета: згуртування зусиль студентів-істориків Києва з метою формування наукової спільноти для обговорення та поширення досліджень з актуальних проблем Української історії

Секції:
- Середньвічньої історії України;
- Ранньонова історія України;
- Нова історія України;

ХІІ науково-практична конференція: "Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності"

Галузь: 

ВНЗ «Національна академія управління» у 2001 р. започаткувала суспільно-науковий проект «Духовні цінності українського суспільства у світлі співпраці суспільствознавства і богослов’я». У рамках цього проекту проводяться щорічні науково-практичні конференції, присвячені актуальним гуманітарним проблемам сучасності. Метою конференцій є обговорення основних принципів, на яких має будуватися життя людини у світі, що постійно змінюється та зазнає нових викликів.

Виставка експонатів та знахідок, знайдених на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили»

Галузь: 

Виставка присвячена вшануванню пам’яті жертв масових політичних репресій. Експонатами виставки є речі, що належали людям, безвинно загиблим від політичних переслідувань 1937-1941 рр.
«Правда рятує од смерті…» - перша виставка матеріалів, знайдених під час розкопок 2001-2011 років на території Національного історико- меморіального заповідника «Биківнянські могили».
Виставка відкриється 25 листопада 2011 р. о 17.00. і діятиме до 27 листопада.

Львівський університет: шлях у три з половиною століття

Галузь: 

Дата проведення: 10.10.2011. Місце проведення: Україна, м. Львів.
10-12 жовтня 2011 року на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка відбудеться Міжнародна наукова конференція "Львівський університет: шлях у три з половиною століття".
[list]
[*]Відповідальний за проведення – проф. Сухий Олексій Миколайович.
[*]Адреса: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1
[*]Телефон: (032) 239-4771.
[*]E-mail: Klio-lviv@ukr.net
[/list]

Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій

Галузь: 

Дата проведення: 20.10.2011. Місце проведення: Україна, м. Львів

20–22 жовтня 2011 року кафедра української фольклористики у рамках відзначення Днів Львівського Університету (до 350-річчя з часу заснування) проводить наукову конференцію "Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (до 140-річчя з дня народження Філарета Колесси)" у форматі Колессівських читань.

Проблематика конференції визначається внеском родини Колессів у наукове та мистецьке життя кінця ХІХ – початку ХХІ ст., а також актуальними пробле-мами сучасної фольклористики та музикознавства. На обговорення пропонуємо такі питання:
[list]
[*]родина Колессів у науково-мистецькому житті кінця ХІХ – початку ХХІ ст.
[*]наукове видання і дослідження спадщини родини Колессів
[*]аналіз фольклорних текстів
[*]жанрова класифікація фольклорних творів
[*]збирання, систематизація й архівування польових фольклорних матеріалів
[*]галицька музична культура кінця ХІХ – першої половини ХХ століття
[*]жанр обробки народної пісні
[*]галицьке хорове мистецтво
[*]музична критика
[*]музична педагогіка.
[/list]

Університетські музеї: європейський досвід та українська практика

Галузь: 

Дата проведення: 06.10.2011.
Місце проведення: Україна, м. Київ.
Секція університетських музеїв та колекцій (UMAC) при ICOM України за підтримкою Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Національного університету «Києво-Могилянська Академія» оголошує про проведення 6–7 жовтня 2011 року Міжнародної конференції «Університетські музеї: європейський досвід та українська практика».

Музеї України у всесвітньому культурному просторі

Галузь: 

3-й Всеукраїнський музейний фестиваль “Музеї України у всесвітньому культурному просторі” буде проходити у Дніпропетровську з 14 до 19 вересня 2011 р.

У програмі фестивалю планується три конкурси:
[list]
[*]Мистецтво музейної експозиції: міні-виставки з тем „Раритети в експозиційному музейному просторі” та «Структури повсякденності в музеї».
[*]Музейні видання: каталоги, презентаційні альбоми, оригінальні видання й видавничі проекти.
[*]Впровадження музейних програм, акцій, заходів (промоушен).
[/list]
Основні напрямки, які будуть розглядатися в межах трьох конкурсів:
[list]
[*]Європейський менеджмент і музеї (майстер-клас).
[*]Комп‘ютерна ера в музеї: сьогодення і перспективи (круглий стіл).
[*]Експертиза і оцінка музейних предметів (круглий стіл).
[/list]
В Експертній раді (журі) фестивалю працюватимуть провідні музеєзнавці, культурологи, фахівці в галузі дизайну, видавництва, реклами, кіномистецтва та комп’ютерних технологій.

Міжнародна науково-практична конференція для молодих учених і студентів "Взаємодія і взаємозв’язок Дніпровського Лівобережжя та Курського Посейм’я (археологія, історія, сучасність)"

Галузь: 

Дата проведення конференції: 9-10 червня 2011 р.
Останній день подачі матеріалів: 1 червня 2011 р.

Тематика конференції:
1. Археологічні дослідження та їх результати в ареалах Дніпровського Лівобережжя та Курського Посейм’я.
2. Дніпровське Лівобережжя та Курське Посейм’я періоду давньоруської державності.
3. Економічні та політичні зв’язки Чернігово-Сіверщини та Курщини напередодні та під час Національно-визвольної війни 1648 – 1657 рр.
4. Прикордонні зв’язки Гетьманщини, Слобідської України та Курщини у ХVІІІ ст.
5. Економічні та торговельні зв’язки Чернігівської, Харківської та Курської губерній у ХІХ ст.
6. Зв’язки діячів культури Чернігово-Сіверщини та Курщини ХІХ ст.
7. Міжтериторіальна економічна діяльність родини Терещенків у другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.
8. Революційні події 1917 – 1921 рр. на прикордонних територіях Лівобережної України і Росії.
9. Чернігово-Сіверщина, Сумщина та Курщина у роки тоталітарного режиму (1921 – 1941 рр.).
10. Чернігівська, Сумська та Курська області у роки Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр.
11. Чернігівщина, Сумщина та Курщина у складі СРСР у другій половині 40-х- на початку 90-х рр. ХХ ст.

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти"

Галузь: 

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.
Термін подачі тез до 15 травня 2011 року.

Тематика конференції
1. Філософія і культура
- Історія філософії
- Соціальна філософія
- Філософія культури
- Філософія релігії
- Філософія науки
- Інформаційна культура

2. Педагогіка
- Стратегії розвитку освіти в контексті глобалізаційних тенденцій і викликів часу
- Інформатизація освіти
- Тенденції розвитку вищої освіти
- Компетентний підхід у системі вищої школи
- Інтеграція освітньої і наукової складових у діяльності вищої школи
- Виховний процес у вищій школі

3. Історія
- Загальна історія
- Історія України
- Історія науки і техніки
- Ідея українського національного самовизначення
- Історіко-філософські концепції утворення української народності
- Боротьба за державність
- Виникнення багатопартійної політичної системи в Україні

4. Соціологія і політологія
- Кадровий менеджмент
- Сучасні технології соціологічного опитування
- Політична соціологія
- Сучасні виборчі технології
- Політична конфліктологія
- Проблеми взаємодії влади та громадськості (вітчизняний та зарубіжний досвід)
- Історія і теорія політичних партій

IIІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Гуманітарні та соціальні науки 2011" (HSS-2011)

Галузь: 

Шановнi Kолеги!

З радістю повідомляємо Вас, що 24-26 листопада 2011р. у Національному університеті “Львівська політехніка” (Україна, Львів) проходитиме IIІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Гуманітарні та соціальні науки 2011" (HSS-2011).

Конференція матиме такі напрямки роботи:

1. Соціологія та соціальна робота
2. Психологія та педагогіка
3. Історія та культура
4. Філософія та релігієзнавство
5. Політологія
6. Документознавство
7. Мовознавство

Сторінки

Підписатися на RSS - Історичні науки