Історичні науки

Історія України;
Всесвітня історія;
Історіософія;
Археологія;
Етнологія;
Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни;
Історія науки й техніки;
Антропологія;

VII международная научно-практическая конференция «Научные исследования в сфере общественных наук: вызовы нового времени» (Россия, город Екатеринбург, 30-31.01.2015)

Галузь: 

Международный научный центр "Сфера общественных наук"
VII Международная научно-практическая конференция:
««Современные научные исследование: инновации и опыт»»
30-31 января, 2015 г. Екатеринбург, Россия

Суб, 31/01/2015

X международная научно-практическая конференция: «Современные концепции научных исследований» Россия г. Москва 30-31 января 2015

Галузь: 

Уважаемые студенты, аспиранты, исследователи!
Международная организация «Евразийский Союз Ученых»

приглашает Вас принять участие в
X международной научно-практической конференции: «Современные концепции научных исследований»
Россия, г. Москва, 30-31 января 2015 г.

Суб, 31/01/2015

Международная научно-теоретическая конференция студентов и аспирантов «Украина и мир: гуманитарно-техническая элита и социальный прогресс»

Галузь: 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Ректорат, совет общественно-гуманитарных кафедр НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ХАРКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (НТУ «ХПИ») приглашает Вас принять участие в Международной научно-теоретической конференции студентов и аспирантов

«УКРАИНА И МИР:
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭЛИТА И СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС»

(7-8 апреля 2015 г.)

Предполагается работа следующих секций:
1. Философская мысль Украины и мировая философия.
председатель секции: проф. Дольская О.А.
секретарь: доц. Шанидзе Н.О.
E-mail:nashanidze@ukr.net
2. Актуальные проблемы истории Украины.
председатель секции: проф. Николаенко В.И.
секретарь: доц. Дворкин И. В.
E-mail: igor_dvorkin@ukr.net
3. Духовная культура Украины: традиции и современность.
председатель секции: доц. Петутина Е.О.
секретарь: доц. Фрадкина Н. В.
E-mail: klera_lera@mail.ru
4. Роль педагогики и психологии в формировании гуманитарно-технической элиты.

Міжнарод на наукова конференція "Природничі музеї та їх роль в освіті і науці"

Галузь: 

Геологічний факультетКиївського національного університету імені Т. Шевченка разом з Національним науково-природничим музеєм НАН України запрошує Вас взяти участь у науковій конференції «ПРИРОДНИЧІ МУЗЕЇ ТА ЇХ РОЛЬ В ОСВІТІ І НАУЦІ», що відбудеться 27-30 жовтня 2015 р. у м.Києві.

Напрямки конференції:

IХ міжнародна науково-практична конференція «Переяславська рада: її історичне значення і перспективи розвитку східно-слов'янської цивілізації»

Галузь: 

НТУ ХПІ, методичний відділ, кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002, тел.: 707-60-42, 707-61-48, 707-62-78 факс: 707-63-71 E-mail: metodot@mail.ru romanovskiy_khpi@mail.ru

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-філософські дослідження молодих учених»

Галузь: 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-філософські дослідження молодих учених»

м.Суми

7-8 квітня 2014

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ:

всесвітня історія і міжнародні відносини;
історія України
історична регіоналітика, краєзнавство, музеєзнавство;
філософія та культорологія:учасні виміри;
історія світових релігій
історіих і правових учень.

Міжнародна наукова конференція “Крим в історії України”

Галузь: 

Національна Академія Наук України

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

2 грудня 2014 року проводить

Міжнародну наукову конференцію “Крим в історії України”, присвячену 700‑річчю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму.

Основні напрями роботи:

1. Джерела з історії Криму, джерелознавство.

2. Історіографія кримської історії.

3. Старий Крим в історії кримських татар.

4.1. Античний Крим.

4.2. Візантійський Крим.

4.3. Кримське ханство.

4.4. Генуезькі колонії в Криму.

4.5. Крим періоду російської окупації (кінець XVIII–XX ст.).

5. Кримські походи Росії.

6. Крим в європейській політиці.

Робочі мови: українська, кримськотатарська, англійська.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції, яка відбудеться 2 грудня 2014 р. в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (01001 Київ, вул. Трьохсвятительська 4, Зала засідань вченої ради).

Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.

Організаційний внесок – 150 грн.

68-а Міжнародна наукова конференція "Каразінські читання"

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у
68-й Міжнародній конференції молодих учених
«КАРАЗІНСЬКІ ЧИТАННЯ»,
яка відбудеться 24 квітня 2015 р. у ХНУ імені В. Н. Каразіна

Планується робота за такими напрямами:

● Археологія
● Воєнна історія
● Гендерна історія
● Етнографія
● Інформаційні технології в історичній науці та освіті
● Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
● Історія культури
● Історія міжнародних відносин
● Історія науки та освіти
● Історія Північного Причорномор’я в добу античності
● Історія релігії та церкви
● Історія Росії та СРСР
● Історія Слобожанщини
● Історія середніх віків
● Історія стародавнього світу
● Історія України
● Нова та новітня історія країн Азії та Африки
● Нова та новітня історія країн Європи та Північної Америки

Міжнародна наукова конференція «Мови й культури: між Сходом і Заходом» 2014

Галузь: 

Запрошуємо відвідати 11-12 квітня 2014 р. у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» ІІІ Міжнародну наукову конференцію «Мови й культури: між Сходом і Заходом», присвячену 95-літтю від дня народження видатного історика і мовознавця Омеляна Пріцака. До участі в конференції запрошуються історики, філологи, культурологи, археологи, етнологи, філософи, політологи, сходознавці.

Напрями роботи конференції:

 • Історія України в контексті західних і східних цивілізацій;
 • Давні культури та Україна;
 • Київська Русь в євразійському просторі;
 • Слов’яно-тюркські культурно-історичні взаємини;
 • Етномовні процеси між Сходом і Заходом;
 • Українська мова й сучасний світ;
 • Мови та культури Далекого Сходу.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Дедлайн (подання заявок на участь): 31 січня 2014 р.

У межах конференції відбудеться круглий стіл на тему «Колекція Омеляна Пріцака в НаУКМА: стан і перспективи розвитку».

Телефони для довідок: +38 (044) 417-31-13; +38 (097) 898-33-01 (Сидорчук Таїсія Михайлівна);

Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму»

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь
у Всеукраїнській науково-практичній конференції на тему «Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму», яка відбудеться у Львівському інституті економіки і туризму 24 - 25 квітня 2014 р. за адресою:
м. Львів, вул. Менцинського, 8.
РОБОТУ
НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕСТИ У РУСЛІ ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНОЇ ТЕМАТИКИ:

 • Туризм як засіб міжкультурної взаємодії;
 • Історико-культурні пам’ятки та їх місце в розвитку туристичної індустрії;
 • Середньовічне чернецтво регіону та використання його спадщини в туризмі;
 • Інноваційні форми розвитку туризму у Прикарпатті та Карпатах;
 • Політико-правове регулювання збереження та використання в туристичній сфері історико-культурних пам’яток;
 • Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в туризмі.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі у роботі конференції необхідно направити в оргкомітет:
• реєстраційну форму (заявку);
• матеріали доповідей.
Сума оргвнеску (для оплати друку матеріалів та інших послуг) складає 100 гривень

ВИМОГИ

Сторінки

Підписатися на RSS - Історичні науки