Географічні науки

Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів;
Економічна та соціальна географія;
Геоморфологія та палеогеографія;
Біогеографія та географія ґрунтів;
Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія;
Океанологія;
Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія;
Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів;
Географічна картографія;
Історія географії;

XXVI краєзнавча конференція молодих вчених

Галузь: 

19 грудня 2008 р. Історичний факультет Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна проведе XXVI краєзнавчу конференцію молодих вчених, присвячену 160-чю від дня народження О. Я. Єфименко

Планується робота за такими напрямками (секціями):

- Теоретичні проблеми історичного краєзнавства

- Археологія первісних суспільств

- Археологія середньовіччя

- Історія Слобожанщини

- Військова історія Слобожанщини

- Історія релігії та церкви на Слобожанщині

- Історія культури та освіти на Слобожанщині

- Історія міста Харкова

- Університет: історія, історики, традиції

- Краєзнавчі дослідження в Україні

Заявку на участь в конференції просимо надсилати до 10 листопада 2008 р. на електронну адресу Студентського наукового товариства історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна sno@univer.kharkov.ua з поміткою в полі «тема»: «26 Краєзнавча конференція».

У заявці треба вказати:

1) ВНЗ (установа);

2) Посада;

3) ПІБ (повністю);

4) Тема доповіді;

5) Науковий керівник (прізвище, ініціали, вчене звання);

6) Напрямок роботи (секція);

7) Потреба у гуртожитку;

Науково-теоретична конференція «Бродівщина – край на межі Галичини й Волині»

Галузь: 

Бродівський історико-краєзнавчий музей запрошує взяти участь у ІІІ-тій науково-теоретичній краєзнавчій конференції «Бродівщина – край на межі Галичини й Волині», присвяченій 925-тій річниці з часу першої писемної згадки про Броди та 425-тій річниці надання магдебурзького права, яка відбудеться 2-3 квітня 2009 року.

Конференція покликана представити нові наукові дослідження з історії міста Броди – одного з найдавніших населених пунктів Львівщини. Передбачається також розглянути питання історії, культури та природознавства Галицько-Волинського пограниччя. Пропонується наступна тематика досліджень

1. Історія міста Броди (від найдавніших часів до сьогодення).

2. Історичні пам’ятки Бродів та Галицько-Волинського пограниччя.

3. Видатні постаті краю.

4. Краєзнавчі дослідження: суспільно-політичне життя, економіка, культура.

5. Національно-визвольні змагання на теренах краю.

6. Етнографія та фольклор.

7. Музейна справа.

8. Географія та природа краю.

9. Джерелознавство, історіографія.

Для участі у конференції необхідно надіслати до 1 лютого 2009 року, заявку на участь у конференції та тексти доповідей.

Міжнародна науково-технічна конференція "Геоінформаційні технології в землеустрої, геодезії і гірничій справі"

Галузь: 

Донецький національний технічний університет проводить 2-3 жовтня 2008 року Міжнародну науково-технічну конференцію, присвячену 55-річчю кафедри геоінформатики й геодезії Донецького національного технічного університету (колишнього Донецького політехнічного інституту): "Геоінформаційні технології в землеустрої, геодезії і гірничій справі".

Мета конференції – обмін думками про тенденції й перспективи розвитку геоінформаційних технологій у геодезії, землеустрої, маркшейдерії і гірничій справі для підвищення ефективності інженерно-технічних рішень, обговорення проблем комплексного моніторингу техногенних територій, сучасних методів маркшейдерсько-геодезичних робіт.

Мови конференції: російська, українська, англійська.
Участь у конференції безкоштовна. Проїзд і проживання учасники оплачують самостійно.

Cекції:

Секція 1. "Інформаційні технології в землеустрої"
Секція 2. "Сучасні технології виконання маркшейдерських і геодезичних робіт"
Секція 3. "Геоінформаційні технології при розробці родовищ корисних копалин і в екології промислових територій".

Напрямки роботи конференції

Сторінки

Підписатися на RSS - Географічні науки