Фізико-математичні науки

Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

Галузь: 


Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені, запрошуємо вас взяти участь в IV Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики" (ТААС-2014), яка відбудеться 24-28 листопада 2014 року на базі факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна).

Загальна інформація
Офіційні мови конференції: англійська, українська та російська.

Конференція охоплює чотири напрямки: комп’ютерні науки, прикладна математика, штучний інтелект, програмна інженерія.

VIII Международная научно-практическая конференция «Инновации в науке: применение и результаты», 19-20.09.2014, Новосибирск, Россия

Галузь: 

Международный независимый институт математики и систем "МИС"
VII Международная научно-практическая конференция:
«Инновации в науке: применение и результаты»
19-20 сентябрь, 2014 г. Новосибирск, Россия

Статус конференции: международная научно-практическая конференция.
Форма участия: заочная.
Прием заявок, текстов статей до 19-20.09.2014 (включительно)
Предоставление документов об оплате до 20.09.2014.
Публикация принятой статьи на сайте Конференции до 30.09.2014
Рассылка сборников и сертификатов 30.09.2014

Міжнародна наукова конференція "Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики" 2014

Галузь: 

Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені, запрошуємо вас взяти участь в IV Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики" (ТААС-2014), яка відбудеться 24-28 листопада 2014 року на базі факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна).

Наукова програма конференції також включатиме в себе наступні лекції:

Наближені множини в аналізі даних — професор Збігнєв Сурай (Факультет математики і природничих наук, Жешувський університет, Жешув, Польща).
Вступ до загальної теорії інформації — професор Крассімір Марков (Інститут математики та інформатики академії наук Болгарії, Софія, Болгарія).
Проблема проектування живучих мереж і многогранники — доцент Хакан Кутуджу (Інженерний факультет, Карабюкський університет, Карабюк, Туреччина).

Дедлайн : 20.10.2014 року.

Наукова програма конференції:

1. Комп’ютерні науки:

  • біоінформатика;
  • захист інформації та криптографія;
  • бази даних та бази знань;
  • структури даних та аналіз алгоритмів;
  • еволюційні алгоритми;

Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах

Галузь: 

Шановні колеги,

Організаційний комітет запрошує Вас до участі в роботі Міжнародної науково-методичної конференції <<Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах"(АПФОЗ-2013)>>

Конференція відбудеться 10-11 жовтня 2013 року в Національному
університеті "Львівська політехніка" у м. Львові, Україна.

На конференції передбачаються пленарні, секційні та стендові доповіді
з наступних питань:

Конференція молодих вчених "Проблеми теоретичної фізики"

Галузь: 

Національна академія наук України Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова запрошує на конференцію молодих вчених "Проблеми теоретичної фізики".

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Фізика і астрофізика високих енергій, квантова космологія, теорія ядерних систем,квантова теорія поля, теорія симетрій, теорія нелінійних процесів в макромолекуляр-них структурах, наносистемах і плазмі, динаміка відкритих, сильнонерівноважних фізичних, біологічних, економічних та інформаційних систем.
СЕКЦІЇ
1. Астрофізика і космологія
2. Математична фізика
3. Статистична теорія багаточастинкових систем
4. Фізика біологічних макромолекул
5. Фізика конденсованого стану
6. Фізика ядра та елементарних частинок
В рамках кожної секції будуть прочитані лекції провідних вчених, а також зроблені оглядові доповіді молодих науковців з провідних європейських наукових центрів.

Міжнародна наукова конференція "Фізичні явища в твердих тілах"

III Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики" (ТААС-2013)

Галузь: 

Адреса:
03680, Україна, м. Київ, просп. Академіка Глушкова 4д, факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

E-mail Оргкомитета:
conf@taac.org.ua.

Організатори:
Наукове товариство студентів та аспірантів факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Інститут програмних систем НАН України.

Телефон / Факс:
+38(096)951-08-34

Вартість участі, проживання та харчування:
Учасники з України 200 грн. Учасники з інших країн 50 євро

Дана конференція присвячена пам’яті засновника Інституту кібернетики НАН України, фундатора факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіка АН СРСР, АН УРСР Віктора Михайловича Глушкова і проводиться щорічно починаючи з 2011 року.

Офіційні мови конференції: англійська, українська та російська.

Дедлайн: 20 жовтня 2013

VI Міжнародна наукова конференція імені І.І. Ляшка "Обчислювальна та прикладна математика" 2013

Галузь: 

афедра обчислювальної математики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує Вас взяти участь у VI Міжнародній науковій конференції імені І.І. Ляшка "Обчислювальна та прикладна математика", яка відбудеться 5-6 вересня 2013 року в місті Київ.

Для участі в роботі конференції необхідно до 10 серпня 2013 зареєструватися на нашому сайті або надіслати заявку в електронному вигляді за адресою conf.opm@gmail.com (ПІБ, місце роботи, тема доповіді, необхідність поселення, контактні дані).

Буде видани збірник праць конференції. Тези доповідей українською або російською або англійською мовою слід підготувати у вигляді тех-файлу та надіслати до 10 серпня 2013 року електронною поштою (адреса: conf.opm@gmail.com). Правила оформлення тез можна скачати тут: приклад.

Основні напрями роботи конференції:
Обчислювальна математика.
Оптимальне керування та теорія екстремальних задач.
Математичне моделювання.

Сума оргвнеску складає:
20 EUR (200 грн),
10 EUR (100 грн) для студентів і аспірантів.

Важливі дати:
Початок реєстрації: 1 березня 2013.
Кінець реєстрації: 10 серпня 2013.
Сплата оргвнеску до: 10 серпня 2013.

VІІІ Міжнародна наукова конференція для молодих вчених «Сучасні проблеми математики і її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях» - 2013

Галузь: 

Механико-математический факультет Харьковского национального университета имени В.Н.
Каразина 27 апреля 2013 г. проводит VIII Международную научную конференцию для
молодых ученых “Современные проблемы математики и её приложения в естественных
науках и информационных технологиях”.
Планируются пленарные заседания и работа в секциях по
следующим направлениям:
1. Алгебра
2. Математическая физика
3. Математическое моделирование и методы вычислений
4. Информатика и информационные технологии
5. Геометрия
6. Механика

IV Міжнародна конференція молодих вчених «Диференціальні рівняння та їх застосування»

Галузь: 

Факультет математики та інформаційних технологій Донецького національного університету запрошує 15–17 листопада 2012 року взяти участь у роботі IV Міжнародної конференції молодих вчених з диференціальних рівнянь та їх застосувань імені Я. Б. Лопатинського.

Сторінки

Підписатися на RSS - Фізико-математичні науки