Філософські науки

Онтологія, гносеологія, феноменологія;
Діалектика і методологія пізнання;
Соціальна філософія та філософія історії;
Філософська антропологія, філософія культури;
Історія філософії;
Логіка;
Етика;
Естетика;
Філософія науки;
Філософія освіти;
Релігієзнавство;
Українознавство;

Всеукраїнська науково-теоретична конференція студентів та молодих вчених "Філософія. Українознавство. Економіка"

Галузь: 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 20 лютого 2010 р. у місті Донецьку проводить Всеукраїнську науково-теоретичну конференцію студентів та молодих вчених "Філософія. Українознавство. Економіка", присвячену 90-річчю ДонНУЕТ.
[b]Метою конференції[/b] є обмін досвідом та ідеями між молодими вченими; залучення студентства до наукової діяльності; ознайомлення з результатами останніх досліджень та інноваційними тенденціями в науці; установлення ділових зв'язків.
Оргкомітет запрошує молодь Вашого навчального закладу взяти участь у роботі конференції і надіслати свої доповіді.

[b]Тематичні напрямки конференції:[/b]
[list][*] Соціально-філософські проблеми особистості.
[*] Розвиток культури та освіти - важлива компонента державної політики.
[*] Україна на початку ХХІ століття: перехрестя соціального і національного.
[*] Молодь: групи інтересів та інституцій в українському суспільстві.
[*] Мовна політика у системі державних пріоритетів.
[*] Особистість та її інтелект на тлі сучасних мовних, економічних і глобальних проблем.
[*] Соціально-філософські проблеми етики економічної діяльності.

Відкриту лекцію академіка Ігора Юхновського можна буде послухати онлайн.

Галузь: 

Поруч із нами живе людина, яка увібрала у себе кілька епох: пройшла через Другу світову війну, відбулася як видатний вчений у радянський час, змогла пролобіювати викладання українською мовою на фізичному факультеті Львівського університету, була ініціатором референдуму про незалежність України, принесла в Україну інтернет.

17 грудня цього року академік Ігор Юхновський розповідатиме про новий прорив. Він говоритиме про те, як українські науковці глобалізують вітчизняні дослідження, та ділитиметься зі студентами власним досвідом здійснення великих проектів у сфері як фундаментальної науки, так й інформаційних технологій.

Всеукраїнська наукова конференція „Проблеми тюркології в Україні”

Галузь: 

Конференція відбудеться 15 грудня 2009р. на базі кафедри практики мовлення Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

[b]Основні питання, запропоновані для обговорення учасникам конференцій:[/b]

[list][*] філософська спадщина Мевляни;
[*] культура Туреччини.[/list]

[i]Адреса[/i] 91011, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Оборонна, 2
[i]Телефони[/i] (0642) 580320; 599008; 539316
[i]Факс[/i] (642) 59-90-08

[i]Сайт конференції:[/i] http://www.luguniv.edu.ua/?z1=b,284

Петрушенко В. Л. Тлумачний словник основних філософських термінів

Петрушенко В. Л.
Тлумачний словник основних філософських термінів
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 264 с. Формат 145 х 215 мм. Тверда оправа.
ISBN: 978-966-553-828-8

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

запрошуємо до участі в науково-популярному альманасі "Відповідальна економіка"

Галузь: 

Шановні друзі!
Якщо ваші дослідницькі, викладацькі, практичні або громадянські інтереси пов’язані із питаннями екологічної економіки, екологічного управління та спорідненою проблематикою, щиро запрошуємо вас до участі у проекті щодо випуску науково-популярного альманаху "Відповідальна економіка".
Це видання поширюватиметься серед студентів екологічного та економічного напрямків підготовки, науковців і практиків – керівників вітчизняних підприємств. Сподіваємось, що цей проект допоможе зрушити з місця проблеми роз’єднаності екологічного та економічного знання, недалекоглядності планування діяльності підприємств, поширення прогресивного досвіду їх функціонування.
Засновником видання є громадська організація "Ініціатива зі сприяння еколого-економічній інтеграції" (м. Луганськ), яка об’єднує молодих учених. Ми вітатимемо вашу участь у цьому проекті, яка може полягати у наданні для друку оригінальних, дискусійних статей, які зачіпають та окреслюють напрямки розв’язку нетривіальних проблем сьогодення та майбутнього. Перший номер альманаху планується до випуску наприкінці листопада 2009, тож, ми чекатимемо на ваші статті протягом вересня та жовтня.

IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія»

Галузь: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.
IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія»

Тематичні напрямки конференції:

1 ІНФОРМАТИКА
Секція 1.Системи штучного інтелекту

1. Теоретичні проблеми штучного інтелекту.
2. Інтелектуальні інформаційні системи.
3. Алгоритмічне та програмне забезпечення мережевих та телекомунікаційних технологій.
4. Математичні моделі на принципах нечіткої логіки для застосування в системах штучного інтелекту.
5. Експертні та багатоагентні системи.
6. Засоби і системи інтелектуалізації комп'ютерних інтерфейсів.

Секція 2. Моделювання процесів мислення та навчання
1. Навчальні програми і віртуальні середовища з елементами штучного інтелекту
2. Моделювання інтелектуальної діяльності людини
3. Комп’ютерна лінгвістика
4. Видобування даних та знань з текстів
5. Алгоритми навчання
6. Когнитівні процеси та їх застосування

Секція 3.Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем

Всеукраїнська конференція студентів-філософів та молодих науковців "Діалектика духовних процесів - 8"

Галузь: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Історичний факультет, спеціальність “ФІЛОСОФІЯ”
Студентське наукове товариство “Софія”

проводять Всеукраїнську конференцію
студентів-філософів та молодих науковців

«Діалектика духовних процесів – 8»,

яка відбудеться 14 – 17 травня 2009 р. в м. Дрогобич (Львівська обл.)

Планується робота секцій:

1. Історія філософії як школа діалектичної думки.
2. Актуальні проблеми теоретичної та практичної філософії.
3. Соціально-політологічний дискурс у сучасній філософії.
4. Релігієзнавчі та культурологічні аспекти діалектики духовних процесів.
Запрошуємо до участі студентів, аспірантів, молодих викладачів, закоханих у філософію.

VI Харківські студентські філософські читання

Галузь: 

Міжнародна наукова конференція

студентів та аспірантів

"VI Харківські студентські філософські читання"

Планується робота наступних секцій

1. Теоретична філософія, логіка, феноменологія

2. Історія філософії

3. Марксистські практики та сучасність

4. Філософська антропологія

5. Етика

6. Філософія та теорія культури

7. Релігієзнавство та філософя релігії

8. Політологія та філософія політики

9. Українознавство

10. Валеологія

В рамках конференції планується робота тематичних круглих столів за напрямами “Історія філософії», «Культурологія», «Політологія» та «Марксистська філософія».

Для участі в конференції потрібно надіслати на електронну адресу Оргкомітету до 1 березня 2009 року:

Всеукраїнська наукова конференція "Микола Гоголь і світ XXI століття"

Галузь: 

26 березня 2009 р. в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського до 200-річчя від дня народження видатного письменника и мислителя Миколи Васильовича Гоголя відбудеться Всеукраїнська наукова конференція "Микола Гоголь і світ XXI століття".

* Організатори: Національна академія наук України;
* Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
* Український комітет славістів.

Конференція працюватиме в пленарному та секційному режимах.

Наукова конференція "Людина. Світ. Суспільство"

Галузь: 

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
(за сприяння Інституту філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України,
за підтримки Українського філософського фонду й Благодійної Організації «Центр практичної філософії»)

23-25 КВІТНЯ 2009 РОКУ

ПРОВОДИТЬ МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ

“ЛЮДИНА. СВІТ. СУСПІЛЬСТВО”
(ДО 175-РІЧЧЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ)

ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕКЦІЙ

Секція 1. Історія світової філософії
Підсекція 1.1 Проблеми історії класичної філософії (Античність, Середньовіччя, Відродження)
Підсекція 1.2 Проблеми історії класичної філософії (Новий Час та Просвітництво)
Підсекція 1.3 Проблеми сучасної світової філософії
Секція 2. Українська філософія: історія та сучасність
Секція 3. Теоретична філософія (онтологія, феноменологія, теорія пізнання)
Секція 4. Логіка та дисципліни логічного циклу
Секція 5. Філософія та методологія науки
Секція 6. Естетична теорія і культурний контекст: проблеми взаємодії
Секція 7. Філософська антропологія та філософія людини
Секція 8. Соціальна філософія та філософія історії
Секція 9. Філософські проблеми гуманітарного знання

Секція 10. Філософія культури та культурологія

Сторінки

Підписатися на RSS - Філософські науки