Філософські науки

Онтологія, гносеологія, феноменологія;
Діалектика і методологія пізнання;
Соціальна філософія та філософія історії;
Філософська антропологія, філософія культури;
Історія філософії;
Логіка;
Етика;
Естетика;
Філософія науки;
Філософія освіти;
Релігієзнавство;
Українознавство;

Четверта студентсько-аспірантська міждисциплінарна конференція «Філософія: нове покоління. Діалог. Комунікація. Дискурс»

Галузь: 

Головне завдання конференції – обговорити поняття діалог, комунікація, дискурс, мова, мовлення, спілкування, порозуміння, інтерпретація, інтерсуб’єктивність, інший, відчуження, соліпсизм, опосередкування, переклад у контексті різноманітних дисциплін і теорій, окреслити їх синтаксис, семантику та прагматику. Обговорення відбуватиметься в трьох секціях – «Θεωρία» («Теорія»), «Πράξις» («Праксис»), «Ποίησις» («Поезис»).

У межах конференції заплановано такі заходи:
- лекція Михайла Собуцького «Дискурс-аналіз як стратегічна методологія»;
- круглий стіл «Поняття дискурсу»;
- work-shop «Аналіз мистецького тексту»;
- круглий стіл «Переклад як проблема»;
- круглий стіл «Проблема іншого»;
- круглий стіл «Speech acts»;
- круглий стіл «Теологія діалогу»;
- екскурсія по Києву.

Інформацію про остаточний склад секцій буде розіслано окремим листом.

Запрошуємо до участі студентів, аспірантів і всіх зацікавлених. Робоча мова конференції – українська. За матеріалами конференції буде надруковано збірку тез. Заплановано підготувати до друку тематичну збірку статей.

Вимоги до оформлення тез доповідей:
мова: українська;
обсяг: до 4000 знаків;

Науково-практична конференція "Релігія, релігійність, філософія та наука у сучасному світі"

Галузь: 

ШАНОВНИЙ КОЛЕГО!

Інформуємо Вас про те, що 9-10 грудня 2008 року у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м. Луганськ) відбудеться науково-практична конференція «Релігія, релігійність, філософія та наука у сучасному світі».
Мета конференції полягає у комплексному науковому аналізі культурних реалій сучасного українського соціуму.

На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем за такими напрямками:

- Хрещення Русі як виток сучасної української, російської та білоруської культури та науки;
- Християнство та наука в світі Послань Апостола Павла;
- Феномен християнської культури;
- Релігія та цивілізація: сучасні виміри та співвідношення;
- Філософія культури, науки та релігії: сучасні виміри;
- Закон, благодать, розум та розсудливість в сучасному світі;
- Душа та хист життя в сучасно світі;
- Людина та особистість;
- Методологічні та естетичні проблеми формування культурного простору України;
- Духовність в сучасному українському соціумі;
- Містика та раціональність у реальному житті українця;

ХХІV Міжнародна науково-практична конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”

Галузь: 

Інформуємо Вас про те, що 28 листопада 2008 року в Державному університету інформатики і штучного інтелекту відбудеться ХХІV Міжнародна науково-практична конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”, організована факультетом філософії і релігієзнавства Державного університету інформатики і штучного інтелекту.

Конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”, що з 1997 р. двічі на рік проводиться в Державному університеті інформатики і штучного інтелекту за участю Донецької обласної держадміністрації, посіла помітне місце в суспільно-політичному, науковому та релігійному житті України. Конференція була підтримана Адміністрацією Президента, Кабінетом міністрів України, Міністерством освіти і науки та Національною академією наук України, отримала благословення вищих церковних ієрархів. Постійними учасниками конференції є представники понад 40 релігійних конфесій України та зарубіжжя, відомі науковці, політичні діячі, державні службовці, викладачі,аспіранти та студенти

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави"

Галузь: 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 5-6 червня 2008 року проводить конференцію „Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави“.

В ході конференції передбачена робота наступних секцій:

Загальні проблеми теорії, історії держави і права. Філософія права.
Сучасний стан та перспективи розвитку публічного права.
Актуальні проблеми розвитку приватного права.
Регламент роботи конференції:

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська, білоруська, польська.

Реєстрація учасників конференції відбудеться 5 червня з 8:00 до 10:00 за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 81, у вестибюлі навчального корпусу №1.

Для участі в конференції необхідно не пізніше 20 квітня 2008 року надіслати (подати) до Оргкомітету:

заявку (зразок заявки додається);
текст доповіді (загальний обсяг не більше 6 сторінок);
електронний варіант заявки та тексту доповіді (надаються електронною поштою за адресою: law(at)cdu.edu.ua ).
копію платіжного доручення.

Протягом 3 днів Ви повинні отримати на свій e-mail повідомлення «Матеріали отримані», у протилежному випадку повторіть відправку чи зателефонуйте.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "На шляху до синтезу філософіі, релігії, науки"

Галузь: 

Початок конференції 10 квітня 2009 року о 10.00. Реєстрація учасників з 9.15.

Мета конференції – окреслення перспектив академічного дослідження езотеричної спадщини людства

Орієнтовна проблематика секційних засідань:

Секція №1

* у пошуках діалектики всеєдності (Г. Сковорода, Геґель, Тейяр де Шарден, О. Бердник, Й. Барбур, В. Соловйов та інші);
* теософські пошуки єдності філософії, релігії та науки (Є. Блаватська, А. Безант, А. Бейлі, Р. Штайнер та інші);
* методологія гуманітарних і природничих наук, перспективи розвитку міждисциплінарних досліджень, новий тип науки – синергетика (Вернадський, Ціолковський, Пріґожин, Каган та інші)

Секція №2

* психологія у пошуках цілісносної природи людини (психосинтез, гештальт психологія, гуманістична психологія, психодрама, смислоорієнтована терапія, психологія самоактуалізації, трансперсональна психологія, йога, нумерологія, астропсихологія, психологія здоров’я тощо);
* цілісне лікування людини в холістичній медицині (гомеопатія, вібраційна медицина, аюрведа, голко- і рефлексо-терапія та інші).

Секція №3

* феномен езотеризму в філософії, релігії та науці;

Міжнародна філософська конференція на тему «Європа: об’єднавчі процеси та християнські цінності»

Галузь: 

27-28 лютого 2009 року, Львів. Україна. Кафедра філософії Українського Католицького Університету організовує міжнародну філософську конференцію на тему «Європа: об’єднавчі процеси та християнські цінності».
Сучасна Європа об’єднується. Головним виразником модерної європейської реальності виступає Європейський союз, в основі програми якого лежить чимало контроверсійних ідей і який претендує на формулювання й втілення нової норми європейськості. Перед нами постає нова Європа, котра в об’єднавчих процесах продовжує шукати відповіді як на нові виклики глобальних суспільних трансформацій, так і на старі рани, завдані історичними невдачами у питаннях власної ідентифікації, особливо у стосунку до близьких і далеких Інших.
Серед цих «близьких інших» завжди перебувала Україна з її європейською і водночас самобутньою культурою. Українці відчувають себе частиною не тільки європейської спадщини, а й європейської сучасності. Будучи в Європі об’єктивно, Україна шукає формулу суб’єктивної присутності у європейській свідомості. З якими несподіваними викликами нам доведеться зіштовхнутися, увійшовши у простір свідомості сучасного європейця?

Всеукраїнська наукова конференція: "Методологія політичної науки"

Галузь: 

Шановні коллеги!
Запрошуємо Вас взятии участь у роботі всеукраїнської наукової конференції «Методологія політичної науки»

Конференція відбудеться 11-12 грудня 2008 року у приміщенні Львівського національного університету імені Івана Франка і включатиме 3 блоки:

Пленарне засідання.
І - Секційна робота.
ІІ - Планується робота таких секцій:
1. Становлення та розвиток методології політичної науки (предмет, методи, функції) дослідження політичних явищ.

- класичний період (до XIX ст.) (дедуктивні, логіко-філософські, морально-аксіологічні підходи)
- інституційний період (XIX – поч.XX ст.) (історично-порівняльний, нормативно-інституційний)
- біхевіористський (20-70-ті рр.)
- Постбіхевіористський (поєднання традиційних і нових методів)
2. Принципи, закони та категорії політичної науки.
3. Інституалізація політичної науки в Україні. Особливості становлення національної політичної школи.
- роль політичної науки в формуванні громадянськості
- проблеми ідеологічної заангажованості політології як науки та політичної дисципліни.
- Проблема моральної відповідальності політологів та політиків в Україні.

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „Парадигма Творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду”

Галузь: 

28-29 листопада 2008 р.
м. Остріг, Рівненська обл.

Організатори:

Національний університет
„Острозька академія”

Інститут проблем походження
і розвитку Всесвіту і життя

Всеукраїнська громадська організація „Духовність та благополуччя”

Духовна Академія „Міжнародний центр християнського лідерства”

Всеукраїнська громадська організація „Союз християнського відродження України”

ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність

Галузь: 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
запрошує взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції
“Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність”
(13-14 жовтня 2008 року),
приуроченої до 15-ї річниці відродження
філософсько-теологічного факультету

ОРІЄНТОВНА ПРОБЛЕМАТИКА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ:
1. Філософія духу, душі, духовності в історико-філософській ретроспективі.
2. Діалектика раціонально-ірраціональної зумовленості природи духовності.
3. Проблема духовної цінності ratio в контексті сучасної теологічної думки.
4. Духовність у дзеркалі теоретичного релігієзнавства та релігійної філософії.
5. Ноетичні, етичні, естетичні та сакрально-містичні ціннісні потенції знання.
6. Культурологічні виміри взаємозумовленості раціональності й духовності.
7. Раціональність і духовність у предметному полі сучасної соціології науки.

“Круглий стіл”:
Розум і віра: внутрішні межі наукового та позанаукового знання

Оргкомітет просить надсилати електронною поштою humanites@ukr.net матеріали:

Екуменічний соціальний тиждень «Подбай про ближнього»

Розділ: 

Галузь: 

9-15 червня у Львові пройде Екуменічний соціальний тиждень «Подбай про ближнього». Цю акцію спільно організовують міська рада Львова, львівська обласна рада та держадміністрація, Український Католицький Університет та Інститут екуменічних студій цього університету...

Сторінки

Підписатися на RSS - Філософські науки