Літературознавство

Українська література;
Російська література;
Література слов’янських народів;
Література зарубіжних країн;
Порівняльне літературознавство;
Теорія літератури;
Фольклористика;
Журналістика;
Літературне джерелознавство і текстологія;
Кримськотатарська література;

Міжнародна наукова конференція "Місто-як-текст: літературні проекції"

Галузь: 

10-11 вересня 2009 року на базі Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету відбудеться Міжнародна наукова конференція
"Місто-як-текст: літературні проекції".

До участі запрошуються доктори і кандидати наук, викладачі навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти.

Орієнтовні питання, запропоновані для обговорення учасникам конференції:

1. "Міський текст" у вимірах теорії та історії літератури.
2. Образ міста: міф – історія – фантазія.
3. Прочитання локальних текстів: київського, львівського, римського, лондонського, паризького, московського, петербурзького та ін.
4. Опозиції "місто / село", "столиця / провінція" в літературі.
5. Репрезентація міських топосів у художніх творах (будинок, вулиця, храм, парк, ринок, цвинтар тощо).
6. Урбаністичний спосіб життя: соціально-психологічний вимір у літературі.

Робочі мови конференції: українська, білоруська, російська, польська, болгарська, англійська.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, літератури й документознавства»

Галузь: 

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Сучасна україністика: наукові парадигми мови, літератури й документознавства»
22-23 жовтня 2009 року (Київ)
Присвячується 10-річчю
кафедри українознавства
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі конференції за такими напрямами:
 актуальні проблеми функціонування сучасної української мови;
 сучасні проблеми історії та теорії літератури;
 документознавство: історія, теорія, практика.

Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми вивчення життя і творчості Ольги Кобилянської та українського літературного процесу"

Галузь: 

Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції
"Актуальні проблеми вивчення життя і творчості Ольги Кобилянської
та українського літературного процесу",
що відбудеться 27-28 листопада 2008р. в Чернівецькому національному
університеті імені Юрія Федьковича.
На конференції планується робота секцій: літературознавчої, лінгві¬стичної, історико-культурологічної та методико-педагогічної.
Для участі в конференції просимо подати заявку з темою та відомостями про доповідача (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, адреса, телефон)
Матеріали конференції будуть надруковані за кошти авторів в «Науковому віснику» Чернівецького університету, який входить до переліку фахових видань ВАК України. Вартість однієї сторінки – 10 гривень.

Міжнародна конференція «Творчість Григорія Кочура в контексті української культури XXI ст.»

Галузь: 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у конференції
„Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку:
(До 100-річчя від дня народження Майстра)”,
яка відбудеться 15 – 17 листопада 2008 року.

На конференції передбачаються наступні секції:
1. Творчість Григорія Кочура й актуальні питання художнього перекладу в Україні.
2. Григорій Кочур як культуролог.
3. Перекладацький доробок Григорія Кочура.
4. Григорій Кочур як теоретик та історик перекладу.
5. Григорій Кочур у колі сучасників і послідовників.
6. Кочурознавство у ХХІ віці.

Доповідь на конференції – 20 хв., обговорення – 10 хв.
Робоча мова конференції – українська, одначе в окремих випадках учасники конференції можуть виголосити доповідь іншою мовою.
Публікація матеріалів конференції – після її проведення.
Текст доповіді обсягом до 10 сторінок просимо подавати особисто під час реєстрації на дискеті разом із одним надрукованим примірником.
Реєстраційний внесок – 50 грн.
Для участі в конференції просимо надіслати до 30 вересня 2008 року заповнену анкету (бланк анкети додається) та анотацію доповіді.

Друга всеукраїнська наукова конференція “Олександр Олесь: проблеми вивчення творчої спадщини і сучасність”

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі Другої всеукраїнської наукової конференції “Олександр Олесь: проблеми вивчення творчої спадщини і сучасність”, яка відбудеться 4-6 грудня 2008 року на базі Сумського державного університету.

Планується робота таких секцій:

Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку

Галузь: 

„Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку:
(До 100-річчя від дня народження Майстра)”,
яка відбудеться 15 – 17 листопада 2008 року.

На конференції передбачаються наступні секції:
1. Творчість Григорія Кочура й актуальні питання художнього перекладу в Україні.
2. Григорій Кочур як культуролог.
3. Перекладацький доробок Григорія Кочура.
4. Григорій Кочур як теоретик та історик перекладу.
5. Григорій Кочур у колі сучасників і послідовників.
6. Кочурознавство у ХХІ віці.

Доповідь на конференції – 20 хв., обговорення – 10 хв.
Робоча мова конференції – українська, одначе в окремих випадках учасники конференції можуть виголосити доповідь іншою мовою.
Публікація матеріалів конференції – після її проведення.
Текст доповіді обсягом до 10 сторінок просимо подавати особисто під час реєстрації на дискеті разом із одним надрукованим примірником.
Реєстраційний внесок – 50 грн.
Для участі в конференції просимо надіслати до 30 вересня 2008 року заповнену анкету (бланк анкети додається) та анотацію доповіді.

Педагогічні читання «Василь Сухомлинський - видатний педагог, гуманіст, мислитель XX століття»

Розділ: 

Галузь: 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Кафедра загальної та соціальної педагогіки
Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ЗАПРОШУЮТЬ науковців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, психологів, соціальних педагогів
до участі у педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський - видатний педагог, гуманіст, мислитель XX століття», які відбудуться 19-20 вересня 2008 року на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Сухомлинський і сучасність

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

15-17 вересня 2008 року Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.. К.Д.Ушинського (кафедра теорії і методики дошкільної освіти) проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, магістрантів і молодих науковців присвячену 90–річчю з дня народження В.О.Сухомлинського "Сухомлинський і сучасність".

Планується робота за такими напрямами:

-Взаємозв'язок форм і методів навчання і виховання дітей в сучасному дошкільному закладі.
-Особистісно-розвивальне навчання: концепції і технології.
-Інноваційні технології навчання і виховання дітей.
-Природа, як джерело формування особистості у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського.
-Розвиток творчих здібностей у контексті гуманістичної педагогіки В.О.Сухомлинського.
-Навчання рідної мови в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського.
-Роль сім'ї у вихованні дитини, за В.О.Сухомлинським.
-Впровадження ідей "батьківської педагогіки" у практику сьогодення.
-Екологія дитинства.
-Культурологічна парадигма виховання в сучасному ДНЗ.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Для участі у роботі конференції необхідно до 30 квітня 2008 року подати до оргкомітету:

Література для дітей і про дітей: історія, сучасність, перспективи

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

15–16 вересня 2008 року на базі Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету відбудеться Міжнародна наукова конференція "Література для дітей і про дітей: історія, сучасність, перспективи".

До участі запрошуються доктори і кандидати наук, викладачі навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти.

Орієнтовні питання, запропоновані для обговорення учасникам конференції:
1. Теоретичні проблеми функціонування та рецепції дитячої літератури.
2. Українська і зарубіжна дитяча література: типологічні паралелі, проблеми перекладу.
3. Образ дитини в українській і світовій літературі: психологічні виміри.
4. Від казки до фентезі: еволюція фантастичного в дитячому письменстві.
5. Дослідження дитячої літератури: сучасні інтерпретаційні стратегії (ґендерні, психоаналітичні, постколоніальні, герменевтичні та ін.).
6. Дитяча література в дошкільних закладах, шкільному й вузівському вивченні (літературознавчі, мовознавчі, психолого-педагогічні аспекти).
7. Періодика для дітей в історичній перспективі.
8. Дитяча література в контексті інших видів мистецтва (живопис, графіка, музика, театр, кіно, дизайн
та ін.).

Сторінки

Підписатися на RSS - Літературознавство