Cільськогосподарські науки

III Международная научно-практическая конференция «Современные научные исследование: инновации и опыт», 12-13.09.2014, Екатеринбург, Россия

Галузь: 

Национальный межотраслевой институт "Наука и образование"
III Международная научно-практическая конференция:
««Современные научные исследование: инновации и опыт»»
12-13 сентября, 2014 г. Екатеринбург, Россия

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Біотехнологія: звершення та надії"

Галузь: 

Address:
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна

E-mail Оргкомитета:
biotech_2014@mail.ru

Організатори:
ННІ Рослинництва, екології і біотехнологій

Вартість участі, проживання та харчування:
Очна участь - 100 грн., заочна участь - 50 грн

Національний університет біоресурсів і природокористування України запрошує Вас взяти участь у роботі ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії», яка відбудеться у Києві 15-16 травня 2014 року. Організатором конференції є факультет біотехнології ННІ Рослинництва, екології і біотехнологій Національного університету біоресурсів і природокористування України. Конференція проводиться з метою сприяння науковому спілкуванню обдарованої молоді, що займається розвитком біотехнології та стимулювання наукового диспуту щодо досягнень в області біотехнологій; пошуку інноваційних шляхів розвитку біотехнологічних наук.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Робота планується за такими напрямками:

Науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів "Інноваційні технології для конкурентоспроможного аграрного виробництва"

Галузь: 

Запрошуємо відвідати науково-практичну конференцію молодих учених і спеціалістів "Інноваційні технології для конкурентоспроможного аграрного виробництва" у м.Києві 11 листопада 2013.

Адреса:
ННЦ “Інститут землеробства НААН”,вул. Машинобудівників, 2-б,смт. Чабани

E-mail Оргкомитета: zbirnuk_iz@ukr.net

Організатори:
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ ННЦ “Інститут землеробства НААН”

Телефон / Факс:(044) 526-11-07

Метою конференції є: обмін інформацією і досвідом з питань землеробства та новітніх технологій на сучасному етапі, налагодження ділових і наукових зв’язків між молодими вченими України та зарубіжжя.

Програма конференції передбачає: виступи з доповідями, повідомленнями, їх обговорення.
За результатами конференції методичною комісією будуть визначені кращі роботи із врученням грамот, призів.

Секції:

  Землеробство, рослинництво,економіка.
  Селекція, насінництво, генетика.

Вимоги до оформлення
За матеріалами науково-практичної конференції молодих учених і спеціалістів будуть видані тези.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференця з міжнародною участю "Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України"

Галузь: 

Кінцева дата подання матеріалів - 27 квітня 2012 р.

Робочі секції конференції:

 1. Рослинництво і землеробство:
 • актуальні питання агрохімії і ґрунтознавства;
 • сучасні інтенсивні технології в рослинництві та екологізація виробництва;
 • проблеми розвитку селекції і насінництва;
 • прогресивні системи виробництва кормів;
 • Тваринництво:
  • технології виробництва продуктів тваринництва;
  • генетика, розведення і селекція с/г тварин;
  • проблеми утримання і годівлі с/г тварин;
  • екологічний моніторинг якості кормів і продукції тваринного походження;
 • Ветеринарна медицина:
  • діагностика і терапія тварин;
  • ветеринарно-санітарна експертиза;
  • мікробіологія, епізоотологія, імунологія;
  • гігієна тварин та ветеринарна санітарія;
  • ветеринарне акушерство;
 • Аграрна економіка:
  • інституційне та організаційне забезпечення АПК;
  • аграрний менеджмент і маркетинг;
  • інноваційно-інвестиційний розвиток галузей АПК;
  • екологічні проблеми аграрного виробництва;

  Міжнародна наукова конференція „Виробників садівного матеріалу”

  Галузь: 

  Конференція відбудеться 16 грудня 2009р. на базі кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

  [b]Основні питання, запропоновані для обговорення учасникам конференцій:[/b]

  [list][*] виробництво садивного матеріалу;
  [*] інтенсивні технології;
  [*] наукове забезпечення розсадника.[/list]

  [i]Адреса:[/i] 91011, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Оборонна, 2
  [i]Телефони:[/i] (0642) 580320; 599008; 539316
  [i]Факс:[/i] (642) 59-90-08

  Конференція під гаслом: "Боротьба зі змінами клімату за допомогою стандартів"

  Галузь: 

  14 жовтня 2009 року 14:30 год. ДП “Львівстандартметрологія” проводитиме науково-практичну конференцію під гаслом: “Боротьба зі змінами клімату за допомогою стандартів”, приурочену святкуванню професійного свята працівників стандартизації та метрології, а також Всесвітньому дню стандартів. До участі запрошуються голови технічних комітетів зі стандартизації, представники органів місцевої влади, організацій, підприємств і наукових установ Львівщини, журналісти.

  Конференція відбудеться в актовому залі ДП “Львівстандартметрологія” за адресою: вул. Князя Романа, 38, 3-й поверх.

  Конференція “Проблеми природокористування, сталого розвитку та екологічної безпеки регіонів”

  Галузь: 

  6-8 жовтня 2009 року у м. Дніпропетровську, в Інституті проблем природокористування та екології НАН України відбудеться п’ята міжнародна науково-практична конференція “Проблеми природокористування, сталого розвитку та екологічної безпеки регіонів”.

  Мета конференції: обмін науковим та практичним досвідом у сфері вирішення проблем природокористування, сталого розвитку та екологічної безпеки регіонів, визначення нових підходів та напрямків досліджень, розробка рекомендацій для удосконалення законодавчо-нормативної бази, залучення громадськості до вирішення екологічних проблем на основі наукової інформації.

  Основні проблемно-тематичні напрямки роботи конференції :

  * загальнотеоретичні проблеми сталого розвитку;
  * соціальні і екологічні проблеми в контексті сталого розвитку;
  * природні ресурси, їх доступність та вичерпність;
  * технології природокористування, оцінка їх впливу на навколишнє середовище;
  * економіка природокористування, нормування техногенезу та планування природоохоронних заходів;

  IV Міжнародна конференція молодих вчених "Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція"

  Галузь: 

  16-19 вересня 2009 року на базі біологічного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова відбудеться IV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція.”, присвячена 180-річчю з дня народження видатного фізіолога І.М. Сєченова.

  Робота конференції планується за такими напрямками:

  - Ботаніка та мікологія.
  - Тваринний світ наземних екосистем.
  - Тваринний світ водних екосистем.
  - Фізіологія та біохімія людини та тварин.

  Матеріали конференції будуть опубліковані у вигляді збірки тез доповідей до початку роботи конференції. Тези приймаються виключно англійською мовою. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Окрім секційних доповідей, планується робота постерної сесія. Кількість секційних та постерних доповідей обмежена!

  Для участі в конференції потрібно до 01.06.2009 р. зареєструватися та надіслати електронний варіант тез доповідей за адресою biodiversity2009@onu.edu.ua. Тези приймаються виключно англійською мовою.

  Web-сторінка: http://www.nauka-online.org/content/iv-mizhnarodna-konferentsiya-molodykh-vchenykh-bioriznomanittya-

  Міжнародна науково-практична конференція «Ресурсозбереження і використання відновлюваних джерел енергії – пріоритетний напрям розвитку АПК»

  Галузь: 

  Львівський національний аграрний університет запрошує Вас взяти участь у роботі І-шої Міжнародної науково-практичної конференції
  «Ресурсозбереження і використання відновлюваних джерел енергії – пріоритетний напрям розвитку АПК»,
  яка відбудеться у Львівському національному аграрному університеті в м. Дубляни 11-12 червня 2009 р.
  Під час роботи конференції передбачено робота таких секцій:
  Секція 1. Ресурсоощадність та енергозбереження у рослинництві і садівництві.
  Секція 2. Ресурсоощадність та енергозбереження у тваринництві.
  Секція 3. Ресурсоощадність та енергозбереження в переробній галузі АПК.
  Секція 4. Ресурсоощадність та енергозбереження в машинобудуванні та технічному сервісі обладнання АПК.
  Секція 5. Біоенергетика АПК.
  Секція 6. Системи використання відновлюваних джерел енергії.
  Секція 7. Управління проектами ресурсозбереження і використання відновлюваних джерел енергії.
  Матеріали виступу на конференції будуть опубліковані у фаховому збірнику наукових праць Львівського НАУ «Агроінженерні дослідження». Вимоги до оформлення статей подані в інформаційноу листі.

  Міжнародна науково-практична конференція "Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрного виробництва в Карпатському регіоні"

  Галузь: 

  21–23 травня 2009 року на базі Закарпатського інституту АПВ УААН відбудеться Міжнародна науково-практична конференція "Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрного виробництва в Карпатському регіоні".

  Робота конференції передбачається за такими напрямками:
  1. Інноваційне забезпечення галузей тваринництва, ветеринарної медицини, рослинництва, землеробства.
  2. Економіка та управління сільськогосподарського виробництва.

  Заявку на участь у конференції необхідно надіслати до 15 березня 2009 року.

  Робочі мови конференції — українська та англійська.

  Сторінки

  Підписатися на RSS - Cільськогосподарські науки